Da li administrator lokacije može da izbriše programe?

Samo korisnik koji je kreirao program može da ga izbriše. Pomoć za pomoć pogledajte u članku:Da li administrator lokacije može da izbriše programe?

Da li administrator lokacije može da izbriše programe koje su kreirali drugi korisnici?Rešenje:

Samo korisnik koji je kreirao program može da ga izbriše. Pomoć za pomoć pogledajte u članku: https://collaborationhelp.cisco.com/article/en-us/5u672db

Ako ste administrator lokacije i želite da izbrišete program koji je kreirao drugi korisnik, moraćete da se obratite domaćinu koji je kreirao program. Druga mogućnost je da poništite lozinku tog korisnika iz administracije lokacije, a zatim da se prijavite kao taj korisnik da biste izbrisali program.

Da li je ovaj članak bio koristan?