Jak mogę dodać mój osobisty numer konferencji jako kontakt w telefonie komórkowym?

Jak mogę dodać swój osobisty numer konferencji jako kontakt w telefonie komórkowym?

Jak utworzyć kontakt w telefonie przy użyciu informacji o mostku konferencji osobistych?

Jakie kody DTMF (Dual-tone multi-frequency) są używane podczas wybierania numeru do mostka PCN z telefonu komórkowego?

Jak mogę automatycznie wybrać numer telefonu z Androidem do mostka PCN (Personal Conferencing)?

Jak mogę automatycznie wybrać iPhone'a do mostka PCN (Personal Conferencing)?

Rozwiązanie:

Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi poniżej, aby dodać pcn jako kontakt w telefonie. Użyj tego kontaktu, aby dołączyć do mostka PCN bez konieczności wpisywania kodu dostępu i przypinania za każdym razem.

Dla Systemu Android:

 1. Stuknij ikonę Kontakty, aby utworzyć nowy kontakt.
 2. Stuknij w Utwórz kontakt.
 3. Wprowadź numer w następującym formacie:
  • Numer połączenia, po którym następuje , ,,, (Używając przecinka, dodaj 2-sekundową pauzę)
  • Wprowadź kod dostępu, a następnie #
  • Wprowadź kod PIN audio, a następnie #
   • Na przykład: 19876543210,,,,12345678#1234 #
 4. Stuknij opcję Dodaj do kontaktów.

Dla systemu iOS:

 1. Stuknij ikonę Telefon, a następnie stuknij w Kontakty.
 2. Stuknij w +, aby dodać nowy kontakt.
 3. Format, w jakim numer telefonu musi zostać dodany do listy kontaktów, jest taki, jak pokazano poniżej:
  • Numer wywołania, a następnie ,,,, (Używając przecinka, należy wstrzymać 2 sekundy
  • Kod dostępu, a następnie
  • Kod PIN, a następnie #
  • Na przykład: 19876543210,,,,12345678#1234 #
 4. Stuknij opcję Gotowe.

Czy ten artykuł był pomocny?