Użytkownicy mogą nagrywać spotkania lokalnie na pulpicie, gdy:

  • Są gospodarzem cisco Webex Personal Room Meeting w Webex.

  • Są gospodarzem zaplanowanego spotkania Webex w Webex.

  • Są członkami przestrzeni, w której odbywa się spotkanie Webex i należą do tej samej organizacji, co sponsor spotkania. Przestrzeń musi mieć odpowiednie możliwości spotkań.

Muszą również dołączyć, używając dźwięku na swoim komputerze, aby nagrać spotkanie lokalnie.

Tablice udostępniane podczas spotkania i pliki udostępniane za pomocą funkcji Udostępnij > plik nie są uwzględniane w nagraniach.


Lokalne nagrania i zastrzeżenia muszą być włączone dla Twojej witryny, aby zobaczyć te funkcje w Administracji witryny. Jeśli nie widzisz żadnej z tych funkcji, skontaktuj się z Menedżerem ds. Sukcesu Klienta (CSM).

1

Zaloguj się do administracji witryny i przejdź do pozycji Konfiguracja > Typowe ustawienia witryny > opcje .

2

W sekcji Opcje witryny zaznacz opcję Włącz lokalne nagrywanie dla Webex, aby umożliwić użytkownikom zapisywanie nagrań bezpośrednio na swoich komputerach.

3

Aby zastrzeżenie pojawiło się przed lokalnym nagraniem spotkania jako pliku MP4, wybierz opcję Pokaż zastrzeżenie dla nagrywania lokalnego (tylko MP4) i wprowadź link URL do wytycznych dotyczących prywatności organizacji w polu tekstowym.

Użytkownicy muszą zaakceptować zastrzeżenie, zanim będą mogli nagrywać spotkania lokalnie na pulpicie.

4

Wybierz zapisywanie lokalnych nagrań jako plików MP4.

Lokalne nagrania w Webex zapisują się jako pliki MP4. Pliki WRF nie są obsługiwane.

5

Wybierz aktualizuj .