1

Umieść wskaźnik myszy na wiadomości, a następnie kliknij pozycję Przesyłanie dalej. Wprowadź nazwę osoby lub spacji, do której chcesz przesłać dalej wiadomość, lub kliknij pozycję Utwórz nowe miejsce.

2

Wpisz wiadomość, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby przekazać dalej wiadomość.


 

Można przesyłać dalej wiadomości, które zawierają pliki, GIF-y i obrazy. Nie będą one wyświetlane, ale zobaczysz typ pliku, który został udostępniony w oryginalnej wiadomości. Ponadto, jeśli przesyłasz dalej zaproszenie na spotkanie, zaproszenie nie zostanie przekazane dalej, a tylko tytuł spotkania. Podczas przesyłania dalej wiadomości wygląda ona jak cytowana wiadomość podczas wyświetlania.

1

Naciśnij i przytrzymaj wiadomość, a następnie naciśnij pozycję Prześlij dalej. Wprowadź nazwę osoby lub spacji, do której chcesz przesłać dalej wiadomość, lub naciśnij pozycję Utwórz nową przestrzeń.

2

Wpisz wiadomość, a następnie naciśnij pozycję Wyślij, aby przesłać dalej wiadomość dalej.


 

Podczas przesyłania dalej wiadomości wygląda ona jak cytowana wiadomość podczas wyświetlania.