1

Zadržite pokazivač iznad poruke, a zatim kliknite na dugme Prosledi poruku. Unesite ime osobe ili razmaka na koje ćete proslediti poruku ili kliknite na dugme "Kreiraj novi prostor".

2

Otkucajte poruku, a zatim pritisnite taster Enter da biste prosledili poruku.


 

Možete da prosledite poruke koje uključuju datoteke, GIF-ove i slike. One neće biti prikazane, ali ćete videti tip datoteke koji je deljen u originalnoj poruci. Takođe, ako prosledite poziv za sastanak, poziv se ne prosleđivanje, već samo naslov sastanka. Kada prosleđite poruku, ona izgleda kao citirana poruka kada se prikaže.

1

Dodirnite i držite poruku, a zatim tapnite na dugme Prosledi. Unesite ime osobe ili razmaka na koje ćete proslediti poruku ili dodirnite Kreiraj novi prostor.

2

Otkucajte poruku, a zatim dodirnite Pošaljida biste prosledili poruku.


 

Kada prosleđite poruku, ona izgleda kao citirana poruka kada se prikaže.