Włącz integrację kont Microsoft Office 365

1

Zaloguj się do Webex Site Administration i wybierz opcję Konfiguracja > Wspólne ustawienia witryny > Opcje. Przewiń do sekcji Integracja innej firmy.

2

W sekcji Microsoft Office 365 zaznacz pole wyboru Zaloguj się , aby umożliwić użytkownikom mapowanie poświadczeń Office 365 za pomocą poświadczeń Webex.

3

Jeśli adresy e-mail użytkownika w usługach Office 365 i Webex są takie same, wybierz, czy automatycznie łączyć ich konta, zaznaczając pole Automatycznie łącz użytkowników z tą witryną Webex , jeśli ich adres e-mail konta Webex jest zgodny z ich adresem e-mail Microsoft Office 365 pole wyboru. Jeśli automatyczne łączenie nie jest włączone, użytkownicy będą musieli autoryzować swoje konto Webex , aby uzyskać dostęp do konta Office 365.

4

Wybierz Aktualizuj.

Włącz integrację konta G Suite

1

Zaloguj się do Webex Site Administration i wybierz opcję Konfiguracja > Wspólne ustawienia witryny > Opcje. Przewiń do sekcji Integracja innej firmy.

2

W sekcji Google zaznacz pole wyboru Zaloguj się , aby umożliwić użytkownikom mapowanie poświadczeń G Suite za pomocą poświadczeń Webex.

3

Aby zintegrować Kalendarz Google użytkownika z jego kontem Webex , zaznacz: Kalendarz pole wyboru.

4

Aby zezwolić określonym użytkownikom na integrację ich kont G Suite, zaznacz: Ogranicz integrację do użytkowników w tych domenach G Suite: zaznacz pole wyboru i wprowadź nazwy domen.

5

Jeśli adresy e-mail użytkowników w G Suite i Webex są takie same, zdecyduj, czy ich konta mają być automatycznie łączone ze sobą, zaznaczając Automatycznie łącz użytkowników z tą witryną Webex , jeśli adres e-mail ich konta Webex jest zgodny z adresem e-mail G Suite pole wyboru. Jeśli automatyczne łączenie nie jest włączone, użytkownicy będą musieli autoryzować swoje konto Webex , aby uzyskać dostęp do swojego konta Google.

6

Wybierz Aktualizuj.

Włącz integrację konta w serwisie Facebook

1

Zaloguj się do Webex Site Administration i wybierz opcję Konfiguracja > Wspólne ustawienia witryny > Opcje. Przewiń do sekcji Integracja innej firmy.

2

W sekcji Facebook zaznacz pole wyboru Zaloguj się , aby umożliwić użytkownikom automatyczne łączenie swoich poświadczeń na Facebooku z poświadczeniami Webex.

3

Wybierz Aktualizuj.

Włączanie aplikacji innych firm przy użyciu interfejsu API REST

Administratorzy witryn mogą zezwolić na działanie integracji stworzonych przez klientów lub strony trzecie dla użytkowników w ich witrynie. Jeśli ta witryna jest wyłączona, użytkownicy nie będą mogli zalogować się do żadnych aplikacji lub narzędzi, które zostały zbudowane przez klientów lub strony trzecie przy użyciu integracji Webex Meetings, które wykorzystały zarejestrowany identyfikator klienta Webex OAuth i kod autoryzacji Webex OAuth, aby uzyskać dostęp do zasobów spotkań za pomocą interfejsów API REST.
1

Zaloguj się do Webex Site Administration i wybierz opcję Konfiguracja > Wspólne ustawienia witryny > Opcje. Przewiń do sekcji Integracja innej firmy.

2

Zaznacz pole Włącz aplikacje i programistów 3rd party do integracji z Webex Meetings za pomocą interfejsów API REST, aby umożliwić użytkownikom korzystanie z aplikacji lub narzędzi opracowanych za pomocą interfejsu API REST Webex.

3

Wybierz Aktualizuj.