Tylko plany, które obsługują 3000 lub więcej użytkowników, obejmują seminaria internetowe w widoku webcast. Seminaria internetowe w widoku webcast nie są dostępne dla Webex dla instytucjirządowych.

1

Zaloguj się do administracji witryny i przejdź do sekcji Konfiguracja > Typowe ustawienia witryny > opcje.

2

Przewiń do sekcji Widok webcastu i zaznacz opcję Zezwalaj na widok webcast dlauczestników.

Aby wyłączyć widok webcast dla swojej witryny, usuń zaznaczenie opcji Zezwalaj na widok webcast dla uczestników.

Jeśli chcesz wyłączyć lub włączyć określone funkcje dla swojej witryny i poszczególnych użytkowników, zobacz Włączanie opcji niestandardowych dla seminariów internetowych Webex.

1

Z widoku odbiorcy w https://admin.webex.comobszarze , przejdź do usługi , a następnie wobszarze Spotkanie wybierz pozycję Witryny.

2

Wybierz witrynę Webex, w której chcesz zmienić ustawienia, a następnie wybierz pozycję Konfiguracja > Ustawienia typowe > Opcje witryny.

3

Przewiń do sekcji Widok webcastu i zaznacz opcję Zezwalaj na widok webcast dlauczestników.

Aby wyłączyć widok webcast dla swojej witryny, usuń zaznaczenie opcji Zezwalaj na widok webcast dla uczestników.

Jeśli chcesz wyłączyć lub włączyć określone funkcje dla swojej witryny i poszczególnych użytkowników, zobacz Włączanie opcji niestandardowych dla seminariów internetowych Webex.