Samo planovi koji podržavaju 3000 ili više korisnika uključuju vebinare u prikazu veb-prezentacije. Webinari u prikazu Vebcast-a nisu dostupni za Webex za Vladu.

1

Prijavite se u administraciju lokacije i idite na opciju "> uobičajenih postavki lokacije" > opcije.

2

Pomerite se do odeljka prikaza Webcast-a i proverite da li u prikazu Veb prezentacije ima učesnika.

Da biste onemogućili prikaz Vebcast-a za vašu lokaciju, opozovite izbor u polju za potvrdu Dozvoli prikaz Veb prezentacije za učesnike.

Ako je potrebno da isključite ili uključite određene funkcije za vašu lokaciju i pojedinačne korisnike, pogledajte članak Omogućavanje prilagođenih opcija za Webex Webinars.

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu , idite na opciju "Usluga" i u okviru "Sastanak"izaberite stavku Lokacije.

2

Odaberite Webex lokaciju na kojoj želite da promenite postavke, a zatim izaberite stavku > uobičajenih postavki > lokacije.

3

Pomerite se do odeljka prikaza Webcast-a i proverite da li u prikazu Veb prezentacije ima učesnika.

Da biste onemogućili prikaz Vebcast-a za vašu lokaciju, opozovite izbor u polju za potvrdu Dozvoli prikaz Veb prezentacije za učesnike.

Ako je potrebno da isključite ili uključite određene funkcije za vašu lokaciju i pojedinačne korisnike, pogledajte članak Omogućavanje prilagođenih opcija za Webex Webinars.