Użyj Webex Administration, aby zarządzać użytkownikami i ich kontami Webex .

  1. Po utworzeniu witryny Webex otrzymasz wiadomość e-mail.

  2. Otwórz Wprowadzenie z tego adresu e-mail w przeglądarce Chrome lub Firefox, aby uzyskać dostęp do witryny.

    Możesz też wprowadzić URL witryny , który wygląda następująco: yoursite.webex.com, na pasku adresu przeglądarki.

  3. Kliknij Zaloguj się w prawym górnym rogu i podaj swoje poświadczenia, aby przejść do Webex Administration.