Koristite Webex administraciju da biste upravljali svojim korisnicima i njihovim Webex nalozima.

  1. Nakon kreiranja Webex sajt, dobijate e-poštu.

  2. Otvorite vezu " Prvi koraci" iz te e-pošte pomoću pregledača Chrome ili Firefox da biste pristupili svojoj veb-lokaciji.

    A možete i da unesete URL svoje lokacije, koja je ista yoursite.webex.com, na traci adresa pregledača.

  3. Kliknite na "Prijavi se u gornjem desnom uglu" i navedite akreditive da biste ušli Webex administraciju.