1

W prawym górnym rogu aplikacji komputerowej Cisco Webex Meetings kliknij Aktualizuj .

2

Możesz też wybrać ikonę koła zębatego.

3

Z listy rozwijanej wybierz pozycję Sprawdź aktualizacje.

4

Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji.

1

W prawym górnym rogu aplikacji komputerowej Cisco Webex Meetings kliknij Aktualizuj .


 

Możesz zaktualizować do najnowszej wersji Webex Meetings bez pytania o nazwę użytkownika lub hasło administratora.

2

W menu aplikacji wybierz Cisco Webex Meetings.

3

Z listy rozwijanej wybierz pozycję Sprawdź aktualizacje.

4

Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji.