Standardowy format nagrań spotkań z obsługą urządzeń wideo to MP4.

Po otrzymaniu nagrania po spotkaniu możesz:

  • Udostępnij nagranie.

  • Pobierz nagranie, które zawiera części udostępniania, audio i wideo spotkania.

  • Przesyłaj nagrania MP4, w tym wideo, korzystając z naszego odtwarzacza internetowego obsługującego Flash i HTML 5.

  • Ustaw hasło nagrania.

  • Edytuj temat i opis pliku nagrania.

  • Pobierz i odtwórz pliki MP4 na prawie każdym urządzeniu i edytuj je za pomocą standardowych edytorów MP4.

Nie można kontrolować, które panele Webex są wyświetlane, ustawiać częściowego odtwarzania, ani wybrać, czy włączyć lub wyłączyć elementy sterujące odtwarzaczem nagrań sieciowych.