Nie można utworzyć nowej przestrzeni za pomocą webex na urządzeniach mobilnych lub w internecie. Jednak podczas tworzenia miejsca za pomocą aplikacji klasycznych można używać aplikacji mobilnych i internetowych do wysyłania i odbierania wiadomości w przestrzeni.

1

W nagłówku aplikacji kliknij pozycję , wyślij wiadomość bezpośrednią , a następnie wybierz pozycjęSkontaktuj się z osobą w innej aplikacji do obsługi wiadomości błyskawicznych.

2

Wprowadź adres wiadomości błyskawicznych tej osoby i kliknij pozycję Osoba kontaktowa. Następnie wpisz i wyślij wiadomość.


 

Gdy wysyłasz wiadomość do osoby w innej aplikacji do obsługi wiadomości błyskawicznych, tworzysz miejsce dla dwóch osób, przestrzenie grupowe nie są obsługiwane.

Niektóre opcje są różne dla tego typu spacji:

  • W tym miejscu można oznaczać tylko wiadomości .

  • Na liście spacje nie jest wyświetlany stan dla danej osoby.