Jabber Team Messaging — w tym artykule opisano funkcje mające zastosowanie tylko do Jabber Team Messaging.

Wpisz w polu wiadomości @, a następnie wybierz opcję All: Należy wymienić wszystkie osoby znajdujące się w obszarze Po wysłaniu wiadomości wszystkie osoby znajdujące się w tym obszarze otrzymają powiadomienie typu @wspomnieć.