Jabber-teammeddelanden – i den här artikeln beskrivs funktioner som bara gäller för Jabber team meddelanden.

I ett utrymme skriver du @ i ett meddelande och väljer Alla: Nämn alla i utrymmet. När du skickar meddelandet får alla i utrymmet en @omnämnande-avisering.