Administratorzy organizacji HubSpot mogą instalować Webex z rynku HubSpot. Po zainstalowaniu wszyscy użytkownicy HubSpot w organizacji mogą łączyć się i korzystać z Webex. Każdy użytkownik nie będzie musiał instalować Webex z rynku HubSpot.

Możesz połączyć jedno konto Webex z kontem HubSpot.

Przed rozpoczęciem

Upewnij się, że masz uprawnienia do rynku aplikacji HubSpot.

1

W HubSpot kliknij pozycję Marketplace na głównym pasku nawigacyjnym, a następnie wybierz pozycję App Marketplace.In HubSpot, click ikona marketplacemarketplace in the main navigation bar and then select App Marketplace.

2

Użyj paska wyszukiwania, aby znaleźć i wybrać integrację Webex.

3

Kliknij Zainstaluj aplikację.

4

Wybierz konto HubSpot, którego chcesz użyć do integracji, a następnie kliknij Wybierz konto.

5

Po wyświetleniu monitu o udzielenie Webex uprawnień dostępu do konta HubSpot kliknij połącz aplikację.

6

Wprowadź swój adres e-mail Webex i kliknij Zaloguj się.

W zależności od konfiguracji organizacji nastąpi przekierowanie na inną stronę, aby zalogować się przy użyciu poświadczeń logowania jednokrotnego.
7

Wprowadź dane konta, aby się zalogować.

Webex jest teraz zintegrowany z HubSpot i pojawia się strona Konta HubSpot. Twoi użytkownicy mogą teraz zacząć używać Webex do współpracy z potencjalnymi klientami i klientami.