Webex Assistant jest dostępny w Webex Meetings i Webex Webinars (niedostępne dla webinariów w widokuwebcast).

Począwszy od aktualizacji 41.5, Webex Assistant jest również dostępny w trybie webinarium Webex Webinars.

Oprócz spotkań i seminariów internetowychWebex, wraz z aktualizacją 41.7, Webex Assistant jest również dostępny dla aplikacjiWebex. Spotkania rozpoczęte lub dołączone z przestrzeni nie obsługują Webex Assistant.

Polecenia głosowe

Po prostu poproś Asystenta Webex o wykonanie takich czynności, jak tworzenie elementów akcji, robienie notatek, a nawet konfigurowanie przyszłych spotkań lub seminariów internetowych za pomocą głosu. Użyj frazy "OK Webex", a następnie polecenia, aby utworzyć wyróżnienie.

Nie można dostosować frazy budzenia.

Nie można kontrolować głośności Webex Assistant.

Jeśli używasz również Aplikacji Webex Assistant dla urządzeń, zobacz Używanie Aplikacji Webex Assistant podczas spotkania, wydarzenia lub na urządzeniu.

Polecenie głosowe

Przykład polecenia głosowego

Przykładowe wyróżnienie na karcie Wyróżnienia

OK Webex, utwórz element akcji...

OK Webex, utwórz element akcji, aby przejrzeć zestaw slajdów.

Działanie do wykonania

OK Webex, stwórz agendę...

OK Webex, stwórz agendę tego spotkania, aby przejrzeć nasze wydanie na rynek.

Agenda

OK Webex, stwórz decyzję...

OK Webex, stwórz decyzję, aby przejść do najnowszej propozycji.

Działanie do wykonania

OK Webex, utwórz notatkę...

OK Webex, utwórz notatkę, że zaktualizowaliśmy propozycję.

Uwaga

OK Webex, utwórz podsumowanie...

OK Webex, podsumowując, się naprzód z piątkowym planem wydania.

Podsumowanie

OK Webex, utwórz zadanie...

OK Webex, utwórz zadanie do przejrzenia listy kandydatów.

Działanie do wykonania

OK Webex, ... podkreśl, że

OK Webex, prezenter konferencji odwołany w ostatniej chwili, podkreśl to.

Uwaga

OK Webex, zaplanuj kolejne spotkanie...

OK Webex, zaplanuj kolejne spotkanie na poniedziałek o 15:00.M.

Działanie do wykonania

Webex Assistant planuje spotkanie Webex z bieżącymi uczestnikami w określonym czasie i dniu.

Słowa kluczowe

Użycie dowolnej z poniższych fraz kluczowych automatycznie uruchomi ważne momenty w rozmowie. Mów naturalnie, a Webex Assistant uchwyci ważne chwile i uwzględni je w notatkach po spotkaniu.

Fraz kluczowych nie można obecnie dostosowywać.

Podczas spotkania lub seminarium internetowego w tych momentach są używane etykiety ElementAkcja, Decyzja i Notatka , ale etykiety te można później zmienić w witrynie webex.

Grupa słów kluczowych

Frazy kluczowe

Działanie do wykonania

 • Element(y) akcji

 • Czy możesz zaplanować?

 • Kontynuacja

 • Kontynuuj z

 • Następny krok(i)

 • Proszę zaplanować

 • Musimy zaplanować

 • Powinniśmy zaplanować

Decyzja

 • Decyzja jest

 • Zgadzamy się

Uwaga

 • Uchwyć ten punkt

 • Zrób notatkę

Poznaj Webex Assistant

Polecenie głosowe

OK Webex, jesteś tam?

OK Webex, opowiedz mi dowcip

OK Webex, co możesz zrobić?

OK Webex, jak się nazywasz?

OK Webex, cześć

OK Webex, co robisz?

OK Webex, kto cię stworzył?

OK Webex, w jakich językach mówisz?