Jeśli organizujesz spotkanie, o zaplanowanej godzinie zaloguj się w witrynie Cisco Webex Meetings swojej organizacji. Lista nadchodzących spotkań jest wyświetlana w sekcji Nadchodzące spotkania na środku strony głównej Twojej witryny. Zlokalizuj spotkanie i wybierz opcję Start, aby rozpocząć.

O zaplanowanej godzinie przesuń palcem w lewo do ekranu Moje spotkania i dotknij opcji Start w prawym górnym rogu.