Możesz przesłać popularne formaty graficzne, takie jak .jpg, .png, .gif lub .bmp, do swojego zdjęcia lub użyć aparatu w telefonie, aby zrobić szybkie selfie.

Jeśli nie masz opcji Edytuj na swojej stronie profilu, nie możesz wprowadzać zmian w swoim profilu w Jabberze. Poproś o pomoc administratora systemu.

1

Kliknij swoje zdjęcie profilowe, wybierz Mój profil, a następnie kliknij Edytuj. Następnie wprowadź zmiany w profilu:

 • Zdjęcie profilowe — kliknij przycisk Zmień awatar, wyszukaj zdjęcie, które chcesz przekazać, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

   

  Po dodaniu zdjęcia profilowego nie można usunąć. Można je zamienić na inny obraz.

 • Nazwa wyświetlana — w polu Nazwa wyświetlana wprowadź nazwę nowej nazwy wyświetlanej.
2

Kliknij przycisk Zapisz.

1

Stuknij swoje zdjęcie profilowe, a następnie stuknij swoją nazwę, aby otworzyć stronę Mój status.

2

Ponownie stuknij swoje imię i nazwisko, aby otworzyć stronę profilu, a następnie wprowadź zmiany w swoim profilu:

 • Obraz profilu — dotknij ikony kamery I wybierz opcję Zrób zdjęcie lub Wybierz istniejące zdjęcie

   

  Po dodaniu zdjęcia profilowego nie można usunąć. Można je zamienić na inny obraz.

 • Nazwa wyświetlana — aby wprowadzić zmiany, dotknij opcji Edytuj i dotknij nazwy wyświetlanej Po zakończeniu dotknij opcji Gotowe.