Za pomocą paska wyszukiwania u góry strony można przeszukiwać spotkania, wydarzenia, nagrania i transkrypcje, aby znaleźć ważny moment spotkania lub seminarium internetowego. Następnie można odtworzyć tylko dźwięk z tego momentu w spotkaniu lub seminarium internetowym lub wyświetlić szczegóły spotkania lub seminarium.
Wyszukiwanie wyrazu lub frazy

Jeśli transkrypcja nie została utworzona dla spotkania lub seminarium internetowego lub jeśli spotkanie lub seminarium internetowe miało miejsce przed włączeniem Asystenta Webex w witrynie sieci Web, słowo kluczowe jest używane tylko wtedy, gdy zostało użyte w tytule spotkania lub webinaru.

Przed rozpoczęciem

Webex Assistant jest dostępny w Webex Spotkania.

Począwszy od aktualizacji 41.6, jest również dostępna w trybie webeks events (nowy) webinar dla planów, które obsługują do 10 000 użytkowników i jako dodatek do planów, które obsługują do 1000 użytkowników.

W aktualizacji 41.7 spotkania rozpoczęte lub połączone z aplikacji Webex, które nie są w pełni funkcjonalnymi spotkaniami, obsługują Webex Assistant. Spotkania rozpoczęte lub połączone z przestrzeni nie obsługują Asystenta Webex.

1

Na pasku wyszukiwania wpisz słowo lub frazę, której szukasz.

Wpisz wyraz na pasku wyszukiwania
2

Wybierz dowolny element w wynikach wyszukiwania.