Share content in a meeting.

Optymalizacja pod kątem ruchu i wideo wymaga platformy wideo Webex w wersji 2.0. Aby dowiedzieć się, której wersji używasz, zobacz Znajdowanie numeru wersji Webex Meetings. Funkcja wymaga również, aby ustawienia witryny zezwalały na dołączanie do spotkań z systemów wideo. Jeśli nie widzisz menu optymalizacji, skontaktuj się z administratorem systemu.

1

Kliknij Share (Udostępnij).

2

Wybierz sposób, w jaki chcesz Optymalizuj udostępnioną zawartość z menu rozwijanego:

  • Optymalizuj automatycznie — wybiera najlepszą optymalizację dla typu zawartości.
  • Optymalizuj pod kątem tekstu i obrazów — tekst i obrazy w udostępnianej zawartości są wyświetlane w najwyższej możliwej rozdzielczości i z maksymalną wyrazistością.
  • Optymalizuj pod kątem ruchu i wideo — umożliwia płynniejsze odtwarzanie wideo i animacji przy wyższym współczynniku klatek.

     

    Jeśli wybierzesz opcję Automatycznie Optymalizuj lub Optymalizuj pod kątem ruchu i wideo, aplikacja Meetings obsługuje jakość do 1080p podczas udostępniania treści wideo i ruchu.

  • Optymalizuj pod kątem 3D — Popraw jakość treści 3D, takich jak CAD i obrazowanie medyczne w programie Meetings. Ta opcja jest dostępna tylko na żądanie.
3

Kliknij pole wyboru Udostępnij dźwięk z komputera , jeśli udostępniasz obraz wideo lub animację z dźwiękiem. Dźwięk jest słyszany jako wyjście mono za pośrednictwem konferencji Webex Audio, niezależnie od tego, czy łączy się z telefonu, VoIP czy systemu wideo.


 
Kliknijpreferencje udostępniania w oknie Udostępnij .

Tylko na komputerach Mac— aplikacja Webex wyświetla monit o zainstalowanie sterowników audio przy pierwszym udostępnianiu dźwięku z komputera. Kliknij opcję Instaluj i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie lub wybierz opcję Anuluj.

4

Wybierz ekran lub aplikację, którą chcesz udostępnić, a następnie kliknij przycisk Udostępnij.


 

Możesz zmienić ustawienie optymalizacji podczas udostępniania zawartości. Kliknij Share w górnej części ekranu, a następnie wybierz Share Content (Udostępnij zawartość).

Opcje optymalizacji są dostępne tylko dla przeglądarek Chrome i Edge.
1

Kliknij Share (Udostępnij) a następnie wybierz opcję Optymalizuj pod kątem tekstu i obrazów lub Optymalizuj pod kątem ruchu i wideo.

2

Wybierz Ekran.

3

Jeśli wybrano opcję Optymalizuj pod kątem ruchu i wideo, a zawartość zawiera dźwięk, zaznacz pole wyboru Udostępnij dźwięk komputera .

4

Wybierz ekran lub aplikację do udostępnienia.

Podczas spotkania na iPhonie lub iPadzie można włączyć dźwięk podczas udostępniania zawartości wideo o wysokiej częstotliwości klatek na sekundę (FPS) przy 30 klatkach na sekundę.
1

Dotknij Więcej > Udostępnianie treści.

2

Jeśli wybierzesz opcję Optymalizuj pod kątem wideo, a Twoja zawartość zawiera dźwięk, wybierz opcję Dołącz dźwięk .

Dostępna domyślna opcja to Optymalizuj pod kątem obrazów , aby zapewnić jaśniejszy tekst i obrazy podczas udostępniania zawartości.

3

Wybierz treść, którą chcesz udostępnić, a następnie wybierz opcję Udostępnij.