Możesz wybrać, kiedy chcesz otrzymywać powiadomienia o zaplanowanych spotkaniach lub wyłączyć je, przechodząc do swojego zdjęcia profilowego i wybierając Ustawienia > Powiadomienia w systemie Windows lub Preferencje > Powiadomienia na Macu.

1

Kliknij dowolne miejsce w powiadomieniu, aby dołączyć do spotkania. Możesz też kliknąć przycisk Odłznaj, aby otrzymać przypomnienie o godzinie rozpoczęcia spotkania lub przestać otrzymywać przypomnienia.

Powiadomienie o spotkaniu

Powiadomienie o spotkaniu zawiera nazwę spotkania i odliczanie czasu do rzeczywistej godziny rozpoczęcia.

Typ spotkania, do którego dołączasz z poziomu powiadomienia o spotkaniu, określa, która aplikacja zostanie otwarta:

  • Aplikacja Webex otwiera się po dołączeniu do standardowego spotkania Webex, spotkania Webex Personal Room lub spotkania zespołu Webex.

  • Aplikacja Webex Meetings otwiera się po dołączeniu do spotkania Webex i TelePresence (spotkanie CMR Hybrid) lub wydarzenia Webex, sesji szkoleniowej Webex lub sesji pomocy technicznej Webex.

2

Wybierz ustawienia audio i wideo przed dołączeniem do spotkania.

3

Kliknij opcję Użyj systemu wideo, aby połączyć się z systemem wideo.

4

Kliknij opcję Dołącz do spotkania.

Możesz wybrać, kiedy otrzymywać powiadomienia o zaplanowanych spotkaniach lub wyłączyć je, przechodząc do swojego zdjęcia profilowego i wybierając Ustawienia > Powiadomienia .

1

Kliknij dowolne miejsce w powiadomieniu, aby dołączyć do spotkania. Możesz też kliknąć przycisk Odłznaj, aby otrzymać przypomnienie o godzinie rozpoczęcia spotkania lub przestać otrzymywać przypomnienia.

Powiadomienie o spotkaniu

Powiadomienie o spotkaniu zawiera nazwę spotkania, lokalizację i odliczanie czasu do rzeczywistej godziny rozpoczęcia.

Przycisk dołączania nie pojawia się przed godziną rozpoczęcia spotkań skojarzonych z przestrzeniami powyżej 200 osób.

Jeśli dołączasz do spotkania Webex i TelePresence (spotkanie CMR Hybrid) lub wydarzenia Webex, sesji szkoleniowej Webex lub sesji pomocy technicznej Webex, zostanie otwarta aplikacja Webex Meetings.

2

Wybierz pozycję Opcje urządzenia, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:

  • Mój komputer— aby połączyć się przy użyciu komputera audio i wideo. Ta opcja jest zaznaczona automatycznie, chyba że masz połączenie z urządzeniem.
  • Wybierz urządzenie do obsługi audio i wideo z listy Ostatnio używane urządzenia lub wybierz pozycję Wyszukaj urządzenie do wyszukania i wybierz pobliskie urządzenie do obsługi dźwięku i wideo.

    Gdy kod PIN zostanie wyświetlony na urządzeniu, wystarczy wprowadzić go w aplikacji Webex i kliknąć OK .


     

    Kod PIN pozostaje ważny przez 5 minut po pierwszym wyświetleniu. Tak więc, jeśli nadasz pomyślne połączenie, nie zostaniesz poproszony o podanie kodu PIN w żadnych dodatkowych próbach w ciągu tego 5-minutowego okresu.

3

Wybierz pozycję Dołącz do spotkania.