Oprogramowanie sprzętowe zestawu słuchawkowego można uaktualnić za pomocą aplikacji mobilnej Cisco Headsets, aplikacji Cisco Accessory Hub, aplikacji Cisco Webex, telefonu IP Cisco (oprogramowanie sprzętowe telefonu w wersji 12.7(1) lub nowszej) lub aplikacji Cisco Jabber (wersja 12.8 lub nowsza). Aktualizacja zestawu słuchawkowego trwa około 7-10 minut.

1

Aby rozpocząć aktualizację, wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Sparuj zestaw słuchawkowy ze smartfonem i otwórz aplikację mobilną Cisco Headsets.

     

    Aplikacja Cisco Headsets nie aktualizuje zestawu słuchawkowego, gdy poziom naładowania baterii zestawu słuchawkowego jest niski. Przed aktualizacją upewnij się, że zestaw słuchawkowy jest naładowany.

  • Podłącz zestaw słuchawkowy za pomocą kabla USB-C do telefonu IP Cisco.
  • Podłącz zestaw słuchawkowy za pomocą przewodu USB-C do komputera z aplikacją Cisco Jabber.
  • Podłącz zestaw słuchawkowy za pomocą kabla USB-C do komputera z aplikacją Webex.
  • Podłącz zestaw słuchawkowy za pomocą kabla USB-C do komputera i wejdź na stronę https://upgrade.cisco.com/accessories.
2

Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.