Ažuriranje firmvera za slušalice sa mikrofonom

Firmver za slušalice sa slušalicama možete nadograditi putem mobilne aplikacije Cisco Headsets, Cisco Accessory Hub, Webex, Cisco IP telefona (phone firmware 12.7 (1) ili noviji) ili na Cisco Jabber (verzija 12.8 ili novija). Nadogradnja slušalica sa mikrofonom je potrebno oko 7–10 minuta da se dovrši.
1

Da biste započeli nadogradnju, izvršite jednu od sledećih radnji:

 • Uparite slušalice sa mikrofonom na pametni telefon i otvorite mobilnu aplikaciju Cisco Slušalice.

   

  Aplikacija "Cisco slušalice" neće nadograditi slušalice sa mikrofonom kada je baterija slušalica sa mikrofonom na izmaku. Uverite se da su slušalice sa mikrofonom napunjene pre nadogradnje.

 • Povežite slušalice sa USB kablom sa Cisco IP telefonom.
 • Povežite slušalice sa mikrofonom pomoću USB kabla sa računarom sa Cisco Jabber.
 • Povežite slušalice sa mikrofonom pomoću USB kabla sa računarom pomoću aplikacije Webex App..
 • Povežite slušalice sa mikrofonom pomoću USB kabla sa računarom i idite na Cisco Accessory Hub.

   

  Takođe možete da ažurirate USB HD adapter putem Cisco Accessory Hub.

2

Pratite uputstva na ekranu.