1

Zaloguj się w User Hub, a następnie kliknij Webinars.

2

Wybierz webinarium z listy.

3

W sekcji Uczestnicy informacji o webinarium kliknij Edytuj .

4

Aby dodawać uczestników pojedynczo, kliknij Dodaj uczestników , a następnie wprowadź nazwę i adres e-mail każdego uczestnika.

Aby zaimportować wielu uczestników z pliku CSV , kliknij Importuj uczestników .

  1. W razie potrzeby pobierz szablon formatu CSV .

  2. Wypełnij plik template.csv przy użyciu formatu określonego w szablonie, a następnie prześlij lub przeciągnij i upuść plik CSV .

  3. Kliknij przycisk Zamknij.

  4. Jeśli chcesz wysłać zaproszenie e-mail do uczestników po zaimportowaniu pliku CSV , kliknij opcję Wyślij e-mail z zaproszeniem w górnej części okna.