1

Zaloguj się do witryny Webex, a następnie kliknij w Kalendarz.

2

Wybierz webinar z listy.

3

W sekcji Uczestnicy informacji o seminarium internetowym kliknij Edytuj.

4

Aby dodawać uczestników pojedynczo, kliknij w Dodaj uczestników, a następnie wprowadź imię i nazwisko oraz adres e-mail każdego z nich.

Aby zaimportować wielu uczestników z pliku CSV, kliknij Importuj uczestników.

  1. W razie potrzeby pobierz szablon w formacie CSV.

  2. Wypełnij szablon.csv plik w formacie określonym w szablonie, a następnie prześlij lub przeciągnij i upuść plik CSV.

  3. Kliknij przycisk Zamknij.

  4. Jeśli chcesz wysłać uczestnikom zaproszenie e-mail po zaimportowaniu pliku CSV, kliknij Wyślij zaproszenie e-mail u góry okna.