1

Logg på Brukerhub , og klikk deretter Webinarer .

2

Velg nettseminaret ditt fra listen.

3

Under Deltakere i nettseminarinformasjonen din klikker du på Rediger .

4

Hvis du vil legge til deltakere én etter én, klikker du på Legg til deltakere , og angi deretter hver deltakers navn og e-postadresse.

Hvis du vil importere flere deltakere fra en CSV-fil, klikker du på Importer deltakere .

  1. Last ned CSV-formatmalen om nødvendig.

  2. Fyll ut template.csv-filen i formatet som er angitt i malen, og last deretter opp eller dra og slipp CSV-fil.

  3. Klikk på Lukk.

  4. Hvis du vil sende en e-postinvitasjon til deltakerne etter at du har importert CSV-fil, klikker du på Send e-postinvitasjon øverst i vinduet.