1

Logg på Webex-området, og klikk deretter Kalender.

2

Velg webinaret ditt fra listen.

3

Klikk Rediger i Deltakere-delen av webinarinformasjonen.

4

Hvis du vil legge til deltakere én etter én, klikker du Legg til deltakere, og deretter skriver du inn navnet og e-postadressen til hver deltaker.

Hvis du vil importere flere deltakere fra en CSV-fil, klikker du Importer deltakere.

  1. Last ned malen for CSV-format om nødvendig.

  2. Fyll ut malen.csv fil ved hjelp av formatet som er angitt i malen, og last deretter opp eller dra og slipp CSV-filen.

  3. Klikk på Lukk.

  4. Hvis du vil sende en e-postinvitasjon til deltakerne etter at du har importert CSV-filen, klikker du Send e-postinvitasjon øverst i vinduet.