Niektóre sieci, takie jak lotnicze sieci Wi-Fi, mają ograniczoną pojemność do przesyłania dużych ilości danych. Zazwyczaj sieci te blokują komunikację w czasie rzeczywistym, aby oszczędzać przepustowość. Aplikacja Webex może dostosować dostępne usługi, aby były zgodne z tymi zasadami sieciowymi.

Po nawiązaniu połączenia z siecią z ograniczeniami możesz:

 • Wysyłanie wiadomości

 • Dodaj kontakty

 • Zaplanuj spotkanie

 • Tworzenie zespołów i zarządzanie nimi

 • Wyświetlanie zawartości lub załączników

 • Dodawanie lub wyświetlanie osadzonych aplikacji

 • Wyświetlanie niestandardowych skrótów

 • Przejrzyj statystyki dotyczące osób

 • Skonfiguruj ustawienia

Gdy masz połączenie z siecią z ograniczeniami, nie możesz:

 • Nawiązywanie połączeń

 • Dołączanie do spotkań

 • Wysyłanie dużych plików

 • Sprawdź pocztę głosową

 • Udostępnianie zawartości

 • Sprawdź dostępność aktualizacji


 
Po nawiązaniu połączenia z nieograniczoną siecią dostępne są wszystkie funkcje aplikacji Webex.