Neke mreže, kao što su avio-Wi-Fi mreže, imaju ograničen kapacitet za prenos velike količine podataka. Obično te mreže blokiraju komunikaciju u realnom vremenu kako bi se sačuvao propusni opseg. Webex Aplikacija može da prilagodi dostupne usluge da bi se pridržavala ovih smernica mreže.

Kada ste povezani sa ograničenom mrežom, možete da:

 • Šaljite poruke

 • Dodaj kontakte

 • Zakaži sastanak

 • Kreiranje timova i upravljanje njima

 • Prikaz sadržaja ili priloga

 • Dodavanje ili prikazivanje ugrađenih aplikacija

 • Prikazivanje prilagođenih prečica

 • Pregled uvida ljudi

 • Konfiguriši podešavanja

Kada ste povezani sa ograničenom mrežom, ne možete:

 • Upućivanje poziva

 • Pridružite se sastancima

 • Slanje velikih datoteka

 • Provera govorne pošte

 • Deljenje sadržaja

 • Proveri da li postoje ažuriranja


 
Kada se povežete sa neograničenom mrežom, sve mogućnosti Webex aplikacije su dostupne.