Przegląd

Profile Statystyk osób mogą zawierać publicznie dostępne informacje podobne do tych, które można znaleźć w wynikach wyszukiwania dla imienia i nazwiska danej osoby. Użytkownicy mają kontrolę nad wszelkimi informacjami publicznymi, które pojawiają się w ich profilach. Administratorzy mogą pokazać lub ukryć te informacje publiczne przed użytkownikami w organizacji.

Po włączeniu tej funkcji użytkownicy mogą zobaczyć profile Statystyki osób do 48 godzin.

Pokazywanie lub ukrywanie informacji publicznych przed użytkownikami w organizacji

Profile Statystyk osób są domyślnie widoczne, ale można ukryć informacje publiczne przed użytkownikami w organizacji.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.comprogramie przejdź do pozycji Ustawienia organizacji i przewiń w dół do sekcji Statystyki osób.

2

Włącz przełącznik, aby pokazać lub wyłączyć, aby ukryć informacje publiczne w profilach Public Insights w obszarze Pokaż danepubliczne.

Co dalej?

Aby wyświetlić informacje o usłudze Active Directory organizacji w profilach usługi People Insights, włącz synchronizację katalogów.

Po włączeniu synchronizacji katalogów następujące pola usługi Active Directory będą wypełniać profile usługi People Insights:

  • Adres: Miasto i kraj muszą wyświetlać strefę czasową i pogodę.

  • Tytuł: Poprawia jakość informacji publicznych wyświetlanych w profilach.

  • Menedżer: Zapewnia, że wewnętrzna struktura raportowania jest wyświetlana użytkownikom w organizacji.