Przed rozpoczęciem

1

W panelu Uczestnicy kliknij prawym przyciskiem myszy określonego użytkownika lub system wideo i wybierz polecenie Zatrzymaj wideo .

Uczestnicy mogą ponownie włączyć wideo, gdy będą gotowi, w tym jeśli wyjdą ze spotkania i ponownie do niego dołączą.


 

Wwebinariai wydarzenia, tylko paneliści mogą wysyłać wideo.

Jeśli główne okno wideo jest zablokowane dla określonego użytkownika, zobacz Wybieranie, na kim chcesz się skupić w okniegłównym.