Pre nego što počneš

1

Sa panela "Učesnici" kliknite desnim tasterom miša na određeni korisnički ili video sistem i izaberite stavku Zaustavi video .

Učesnici mogu ponovo da ukljuce video kada budu spremni, uključujući i to da li odlaze i ponovo se pridruћuju sastanku.


 

Uwebinarii događaje, samo panelisti mogu da pošalju video.

Ako je glavni prozor video zapisa zaključan na određenom korisniku, pogledajte članak Izbor na koga želite da se fokusirate u glavnom prozoru.