Administrator może konfigurować urządzenia w sieci na różne sposoby. Możesz mieć urządzenia lokalne lub urządzenia w chmurze. Te urządzenia mogą wyglądać tak samo, ale można z nich korzystać na różne sposoby.

W przypadku urządzeń lokalnych po włączeniu funkcji ULTRADŹWIĘKÓW można automatycznie połączyć się z urządzeniem natychmiast po wejściu do tego samego pomieszczenia. Za pomocą tych urządzeń można bezprzewodowo udostępniać zawartość osobom w tym samym pomieszczeniu.

W przypadku urządzeń w chmurze można również automatycznie łączyć się za pomocą ultradźwięków i bezprzewodowo udostępniać zawartość. Ponadto można wyszukiwać określone urządzenie, używać urządzenia do dołączenia do spotkania lub nawiązywania połączenia, a także zoptymalizować dźwięk lub wideo udostępnionej zawartości.

1

Kliknij nazwę urządzenia w aplikacji Webex i kliknij pozycję Udostępnij ekran.

2

Po podłączeniu do urządzenia w chmurze można również poprawić liczbę klatek na sekundę i dźwięk dla udostępnionej zawartości:

 • Udostępnianie dźwiękukomputerowego — dźwięk jest odtwarzany, a każdy może usłyszeć dźwięk.
 • Optymalizacja pod kątem wideo— zawartość jest wyświetlana z prędkością do 30 klatek na sekundę (fps) z rozdzielczością 720p. Jeśli na przykład udostępniasz wideo lub talię slajdów, liczba klatek na sekundę jest zwiększana, co zmniejsza opóźnienia.
3

Wybierz ekran do udostępnienia.

4

Sprawdź podgląd tego, co udostępniasz u góry ekranu. Upewnij się, że udostępniasz tylko to, co chcesz i że wszyscy na spotkaniu mogą je zobaczyć.


 

Aby wyświetlić podgląd po jego zniknięciu, przejdź do karty na pasku sterowania u góry ekranu i kliknij strzałkę w dół.

5

Podczas udostępniania możesz wybrać następujące elementy:

 • Udostępnij ekran, aby przełączyć się na inny ekran lub aplikację bez konieczności wcześniejszego zatrzymywania udostępniania.

 • Dodawanie adnotacji w celu oznaczenia udostępnionego ekranu podczas połączenia lub spotkania.

 • Kliknij , aby rozpocząć udostępnianie ekranu lub aplikacji.

 • Kliknij , aby rozpocząć udostępnianie ekranu lub aplikacji.

6

Gdy skończysz, kliknij przycisk Zatrzymaj udostępnianie.

1

Kliknij nazwę urządzenia w aplikacji Webex i kliknij pozycję Udostępnij ekran.

2

Po podłączeniu do urządzenia w chmurze można również poprawić liczbę klatek na sekundę i dźwięk dla udostępnionej zawartości:

 • Udostępnianie dźwiękukomputerowego — dźwięk jest odtwarzany na urządzeniu, a każdy w pomieszczeniu może usłyszeć dźwięk.

  Webex potrzebuje rozszerzenia do udostępniania dźwięku z komputera. Jeśli nie masz tego rozszerzenia, webex pobiera je po kliknięciu przycisku Udostępnij dźwięk komputera. Aby zainstalować rozszerzenie, na komputerze musi być zainstalowane uprawnienie administratora.

 • Optymalizacja pod kątem wideo— zawartość jest wyświetlana na urządzeniu z prędkością do 30 klatek na sekundę (fps) z rozdzielczością 720p. Na przykład, jeśli udostępniasz wideo lub talię slajdów, liczba klatek na sekundę jest zwiększona, co zmniejsza opóźnienia.

3

Wybierz ekran do udostępnienia.

4

Sprawdź podgląd tego, co udostępniasz u góry ekranu. Upewnij się, że udostępniasz tylko to, co chcesz i że wszyscy na spotkaniu mogą je zobaczyć.


 

Aby wyświetlić podgląd po jego zniknięciu, przejdź do karty na pasku sterowania u góry ekranu i kliknij strzałkę w dół.

5

Podczas udostępniania możesz wybrać następujące elementy:

 • Udostępnij ekran, aby przełączyć się na inny ekran lub aplikację bez konieczności wcześniejszego zatrzymywania udostępniania.

 • Dodawanie adnotacji w celu oznaczenia udostępnionego ekranu podczas połączenia lub spotkania.

 • Kliknij , aby rozpocząć udostępnianie ekranu lub aplikacji.

 • Kliknij , aby rozpocząć udostępnianie ekranu lub aplikacji.

6

Gdy skończysz, kliknij przycisk Zatrzymaj udostępnianie.

1

Naciśnij ikonę urządzenia , wybierz urządzenie, a następnie naciśnij pozycję Udostępnij ekran.

2

Wybierz opcję optymalizacji:

 • Optymalizuj pod kątem tekstu i obrazów— wyświetla tekst i obrazy w udostępnionej zawartości w najwyższej możliwej rozdzielczości i czystości.
 • Optymalizacja pod kątem wideo— wideo odtwarza się znacznie płynniej, ponieważ niektóre rozdzielczości są poświęcane na rzecz większej liczby klatek na sekundę, aby zmniejszyć opóźnienia i zwiększyć płynność udostępnionego wideo, animacji lub zawartości dynamicznej.
3

Naciśnij pozycję Udostępnij > Webex > rozpocznij emisję.

4

Po zakończeniu naciśnij nazwę urządzenia na liście Spacje, a następnie naciśnij pozycję Zatrzymaj emisję.


 

Możesz też stuknąć czerwony pasek stanu u góry ekranu i nacisnąć pozycję Zatrzymaj.

1

Naciśnij ikonę urządzenia , wybierz urządzenie, a następnie naciśnij pozycję Udostępnij ekran.

2

Wybierz opcję optymalizacji:

 • Optymalizuj pod kątem tekstu i obrazów— wyświetla tekst i obrazy w udostępnionej zawartości w najwyższej możliwej rozdzielczości i czystości.
 • Optymalizacja pod kątem wideo— wideo odtwarza się znacznie płynniej, ponieważ niektóre rozdzielczości są poświęcane na rzecz większej liczby klatek na sekundę, aby zmniejszyć opóźnienia i zwiększyć płynność udostępnionego wideo, animacji lub zawartości dynamicznej.
3

Po zakończeniu naciśnij nazwę urządzenia na liście Spacje, a następnie naciśnij pozycję Zatrzymaj udostępnianie.

Nie można automatycznie połączyć się z urządzeniem w internecie, należy ręcznie połączyć się z urządzeniem.

Kliknij nazwę urządzenia w aplikacji Webex i kliknij pozycję Udostępnij ekran.


 

Jeśli masz połączenie z Webex Board, możesz również kliknąć otwórz przestrzeń.