W witrynie Webex :

Wybierz Pobierz > Informacje o wersji .

  • The Wersja strony reprezentuje to, co widzisz na stronach internetowych Twojej witryny Webex .

  • The Aplikacja komputerowa Wersja reprezentuje to, co widzisz na spotkaniach.

  • Klienci, którzy zdecydują się pozostać zablokowani do określonej wersji aplikacji klasycznej, nadal będą widzieć zmiany na swoich stronach witryny Webex po wydaniu aktualizacji produktu.

Zostaną wyświetlone informacje o wersji Webex .

Webex MeetingsWebex Events

Webex Training

Webex Support

Podczas spotkania, sesji lub wydarzenia:

Wybierz Pomoc > Cisco Webex Meetings .


 

Informacje o wersji nie są dostępne podczas sesji pomocy technicznej Webex .

Wersja (lub wersja klienta) jest taka sama jak wersja aplikacji klasycznej i reprezentuje to, co widzisz na spotkaniach.

Zostaną wyświetlone informacje o wersji.

Webex MeetingsWebex Events

Webex Training