Z vášho používateľského centra:

Vyberte K stiahnutiua potom umiestnite kurzor myši na informačnú ikonu vedľa Informácie o verzii.

  • The Verzia stránky predstavuje to, čo vidíte v používateľskom centre

  • The Verzia aplikácie pre stolné počítače predstavuje to, čo vidíte na svojich stretnutiach.

  • Zákazníci, ktorí sa rozhodnú zostať uzamknutí ku konkrétnej verzii aplikácie pre stolné počítače, stále vidia zmeny v používateľskom centre, keď sú vydávané aktualizácie produktu.

Počas stretnutia, webinára, podujatia alebo školenia:

Vyberte Pomoc > O.


 

Počas relácie Webex Support nemáte prístup k informáciám o verzii.

Verzia (alebo verzia klienta) je rovnaká ako verzia aplikácie pre počítač a predstavuje to, čo vidíte na svojich stretnutiach.