1

W nagłówku aplikacji kliknij zdjęcie profilowe, wybierz ustawienia > urządzenia i zdecyduj, jak wyszukać dostępne urządzenia.

  • Użyj ultradźwięków jest opcją domyślną i jest dobrym wyborem, gdy jesteś w tym samym pomieszczeniu, co urządzenie, z którym chcesz się połączyć. Jeśli więc konsekwentnie łączysz się z tym samym urządzeniem z biurka lub sali konferencyjnej, pozostaw tę opcję jako wybraną. Możesz jednak automatycznie wyłączyć opcję Połącz z najbliższym urządzeniem, jeśli jesteś w biurze z wieloma dostępnymi urządzeniami. Nadal będzie można ręcznie połączyć się z urządzeniem.
  • Korzystanie z sieci Wi-Fi jest dostępne tylko wtedy, gdy administrator skonfigurował ją dla Twojej organizacji. Informacje o sieci Wi-Fi są używane do przedstawienia listy urządzeń znajdujących się w zasięgu. Aplikacja może wyświetlić listę do 5 pobliskich urządzeń, nawet jeśli połączenia ultradźwiękowe nie działają.
2

W nagłówku aplikacji kliknij pozycję Połącz z urządzeniem, aby automatycznie wyszukiwać pobliskie urządzenia za pomocą ultradźwięków lub sieci Wi-Fi.

Jeśli nie widzisz odpowiedniego urządzenia na liście, wybierz pozycję Wyszukaj urządzenie i wprowadź nazwę urządzenia, którego chcesz użyć.

1

W nagłówku aplikacji kliknij swoje zdjęcie profilowe, wybierz pozycję Preferencje > urządzenia i zdecyduj, jak wyszukać dostępne urządzenia.

  • Użyj ultradźwięków jest opcją domyślną i jest dobrym wyborem, gdy jesteś w tym samym pomieszczeniu, co urządzenie, z którym chcesz się połączyć. Jeśli więc konsekwentnie łączysz się z tym samym urządzeniem z biurka lub sali konferencyjnej, pozostaw tę opcję jako wybraną. Możesz jednak automatycznie wyłączyć opcję Połącz z najbliższym urządzeniem, jeśli jesteś w biurze z wieloma dostępnymi urządzeniami. Nadal będzie można ręcznie połączyć się z urządzeniem.
  • Korzystanie z sieci Wi-Fi jest dostępne tylko wtedy, gdy administrator skonfigurował ją dla Twojej organizacji. Informacje o sieci Wi-Fi są używane do przedstawienia listy urządzeń znajdujących się w zasięgu. Aplikacja może wyświetlić listę do 5 pobliskich urządzeń, nawet jeśli połączenia ultradźwiękowe nie działają.
2

W nagłówku aplikacji kliknij pozycję Połącz z urządzeniem, aby automatycznie wyszukać pobliskie urządzenia.

Jeśli nie widzisz odpowiedniego urządzenia na liście, wybierz pozycję Wyszukaj urządzenie i wprowadź nazwę urządzenia, którego chcesz użyć.

1

Naciśnij swoje zdjęcie profilowe, wybierz pozycję Urządzenia , a następnie włącz opcję Użyj ultradźwięków.

Jest to dobry wybór, gdy znajdujesz się w tym samym pomieszczeniu co urządzenie, z którym chcesz się połączyć. Możesz jednak wyłączyć funkcję Auto Connect, jeśli jesteś w biurze z wieloma dostępnymi urządzeniami. Nadal będzie można ręcznie połączyć się z urządzeniem.

2

Naciśnij pozycję Dostępne urządzenie, aby wyświetlić pobliskie urządzenia, a następnie naciśnij pozycję Połącz, aby połączyć się z urządzeniem.