1

I apphuvudet klickar du på din profilbild, väljer Inställningar > Enheter och bestämmer hur du söker efter tillgängliga enheter.

  • Använd ultraljud är standardalternativet och är ett bra val när du är i samma rum som enheten du vill ansluta till. Om du konsekvent ansluter till samma enhet från ditt skrivbord eller ett konferensrum lämnar du detta alternativ valt. Det kan dock hända att du vill stänga av Anslut till den närmaste enheten automatiskt om du är på ett kontor med många tillgängliga enheter. Du kan fortfarande ansluta till enheten manuellt.
  • Använd Wi-Fi är endast tillgängligt om administratören har ställt in det för din organisation. Wi-Fi-nätverksinformation används för att presentera en lista över enheter som ligger inom intervallet. Appen kan lista upp till fem enheter i närheten, även om ultraljudsanslutningar inte fungerar.
2

I apprubriken klickar du på Anslut till en enhet för att automatiskt söka efter enheter i närheten med hjälp av antingen ultraljud eller Wi-Fi.

Om du inte ser enheten som du vill ha i listan väljer du Sök efter en enhet och anger namnet på enheten som du vill använda.

1

I apphuvudet klickar du på din profilbild, väljer Inställningar > Enheter och bestämmer hur du söker efter tillgängliga enheter.

  • Använd ultraljud är standardalternativet och är ett bra val när du är i samma rum som enheten du vill ansluta till. Om du konsekvent ansluter till samma enhet från ditt skrivbord eller ett konferensrum lämnar du detta alternativ valt. Det kan dock hända att du vill stänga av Anslut till den närmaste enheten automatiskt om du är på ett kontor med många tillgängliga enheter. Du kan fortfarande ansluta till enheten manuellt.
  • Använd Wi-Fi är endast tillgängligt om administratören har ställt in det för din organisation. Wi-Fi-nätverksinformation används för att presentera en lista över enheter som ligger inom intervallet. Appen kan lista upp till fem enheter i närheten, även om ultraljudsanslutningar inte fungerar.
2

I apprubriken klickar du på Anslut till en enhet för att automatiskt söka efter enheter i närheten.

Om du inte ser enheten som du vill ha i listan väljer du Sök efter en enhet och anger namnet på enheten som du vill använda.

1

Knacka på dinprofilbild, välj Enheter och aktivera sedan Använd ultraljud.

Det här är ett bra val när du är i samma rum som enheten du vill ansluta till. Det är dock möjligt att du vill inaktivera Automatisk anslutning om du är på ett kontor med många tillgängliga enheter. Du kan fortfarande ansluta till enheten manuellt.

2

Tryck på Enhet tillgänglig för att visa enheter i närheten och tryck sedan på Anslut för att ansluta till enheten.