Dołącz, wybierając adres wideo

Wybierz adres wideo z zaproszenia z kalendarza lub ze strony informacji o spotkaniu.

1

Otwórz klawiaturę wirtualną lub pobierz pilota do systemu wideo.

Na przykład dotknij Zadzwoń a następnie dotknij przycisku klawiatury na klawiaturze.

2

Wybierz adres wideo w jednym z następujących formatów:

  • <meeting_number>@webex.com na zaplanowane spotkanie Webex
  • <Personal_Room_ID>.<site_name>@webex.com w przypadku natychmiastowego lub zaplanowanego spotkania w pokoju osobistym Webex
  • Adres IP dla natychmiastowego lub zaplanowanego spotkania Webex Personal Room lub zaplanowanego spotkania Webex . Po wyświetleniu monitu wprowadź numer spotkania.
3

Jeśli zostanie wyświetlony monit, wprowadź hasło numeryczne do spotkania.

Do zaplanowanych spotkań Webex potrzebne jest tylko hasło numeryczne, a nie spotkania w pokoju osobistym Webex .

4

Po wyświetleniu monitu wykonaj następujące czynności:

  • Jeśli jesteś prowadzącym, wprowadź klucz prowadzącego lub kod PIN prowadzącego, a następnie krzyżyk # aby rozpocząć spotkanie.
  • Jeśli nie jesteś prowadzącym, wprowadź krzyżyk # aby dołączyć do spotkania.

Dołącz, dotykając przycisku Dołącz

Jeśli witryna i konto Webex obsługują dołączanie do spotkań z systemów Cisco TelePresence lub urządzeń wideo Cisco Webex , można użyć funkcji One Button to Push (OBTP).

Aby można było włączyć OBTP, witryna musi zawierać Cisco TelePresence Management Suite i rozszerzenie pakietu TelePresence Management Suite.

Gdy pokój TelePresence zostanie dodany jako zasób pokoju, dotknij opcji Dołącz do spotkania bezpośrednio na urządzeniu.

Jeśli prowadzący jeszcze nie dołączył, może zostać wyświetlony monit o wprowadzenie kodu PIN prowadzącego i naciśnięcie #, aby dołączyć do spotkania. Jeśli podczas dołączania wymagane jest hasło numeryczne, nawet jeśli prowadzący już dołączył, należy zawsze wprowadzić to hasło, a następnie znak #, aby dołączyć.