Można udostępniać większość typów plików z wyjątkiem plików .tif, a największy rozmiar pliku, który można przesłać do obszaru, to 2 GB. Możesz również wyświetlać podgląd dokumentów bez ich wcześniejszego pobierania, jeśli mają nie więcej niż 50 stron i mają mniej niż 100 MB oraz jeden z następujących typów plików: .doc, .docx, .gif, .jpeg, .pdf, .png, .ppt, .pptx, .xls i .xlsx

Gdy dodasz animowane pliki GIF, będą one automatycznie odtwarzane w aplikacji, jeśli ich rozmiar nie przekroczy 2 MB.

Udostępnij pliki innym osobom

1

Przeciągnij i upuść plik lub wybierz źródło pliku, aby udostępnić je w obszarze:

Przeciągnij i upuść plik:

  • Przejdź do Wiadomości , a następnie wybierz pliki, które chcesz udostępnić, a następnie przeciągnij je i upuść w dowolnym obszarze na liście obszarów. Jeśli pracujesz w obszarze, możesz przeciągnąć i upuścić pliki bezpośrednio do obszaru wiadomości.

  • Gdy jesteś w obszarze, możesz również kliknąć Treść > Pliki , wybierz pliki, które chcesz udostępnić, a następnie przeciągnij je i upuść w obszarze Pliki kartę.

Obszar wiadomości otworzy się automatycznie, aby można było potwierdzić, że chcesz je skopiować do tego obszaru.


 

Jednocześnie można przeciągać i upuszczać do dziesięciu plików. Typy plików obejmują: .doc, .docx, .csv, .key, .ppt, .pptx, .gif, .jpeg, .jpg, .pdf, .xls, .xlsx, .mp3, .mp4, .mov, .mpg i . wmv. Foldery i pliki .tif nie są obecnie obsługiwane.

Wybierz źródło pliku:

  • KliknijZałącznik umożliwiający wybranie pliku.
  • KliknijZrzut ekranu , aby wybrać część ekranu do przechwycenia.
2

Następnie kliknijaby wysłać plik.

1

W obszarze przejdź do obszaru wiadomości i wybierz źródło pliku:

  • Pliki — udostępniaj pliki z lokalnej pamięci masowej lub z usługi przechowywania w chmurze, takiej jak iCloud Drive lub Google Drive.

  • Zdjęcia —udostępnianie zdjęcia lub wideo z urządzenia.
  • Obraz — Zrób nowe zdjęcie lub nagraj wideo.

 

Możesz zmniejszyć rozmiar pliku podczas udostępniania obrazów lub wideo w wiadomości, aby zmniejszyć ilość danych potrzebnych do jej opublikowania.

2

Wybierz pliki, które chcesz udostępnić, możesz jednorazowo dodać do dziesięciu plików, a następnie dotknij opcji Wyślij.


 

Możesz także przeciągać i upuszczać pliki, aby udostępniać je na iPadach przy użyciu systemu iOS 11. Wystarczy dotknąć i przytrzymać plik lub obraz, który chcesz udostępnić, a następnie przeciągnąć go do obszaru.

1

W obszarze przejdź do obszaru wiadomości i wybierz źródło pliku:

  • Pliki — udostępnianie plików z lokalnej pamięci masowej lub z usługi pamięci masowej w chmurze, takiej jak iCloud Drive lub Google Drive.

  • Zdjęcia —udostępnianie zdjęcia lub wideo z urządzenia.
  • Obraz — zrób nowe zdjęcie lub nagraj wideo.

 

Możesz zmniejszyć rozmiar pliku podczas udostępniania obrazów lub wideo w wiadomości, aby zmniejszyć ilość danych potrzebnych do jej opublikowania.

2

Wybierz pliki, które chcesz udostępnić, możesz dodać do pięciu plików naraz, a następnie dotknij opcji Wyślij.

Przeciągnij i upuść plik do obszaru wiadomości lub kliknij Załącznikaby wybrać plik. Następnie naciśnij Wprowadź aby wysłać plik.