Zobacz Otwarte i usunięte błędy w najnowszych aktualizacjach Webex Meetings aby uzyskać informacje o najnowszych aktualizacjach.


 

Zgłaszamy otwarte i usunięte błędy znalezione przez klientów o wadze od 1 do 3. Jeśli aktualizacja nie zawiera błędów znalezionych przez klienta, dla tej aktualizacji nie będzie wyświetlana lista usuniętych błędów.

Aby znaleźć szczegółowe informacje o wymienionych błędach i wyszukać inne błędy mające wpływ na określone aktualizacje Webex Meetings , użyj przycisku Narzędzie wyszukiwania błędów Cisco . Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z wyszukiwania błędów, zobacz Narzędzie wyszukiwania błędów — pomoc .

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Obszar produktu, którego dotyczy problem

Opis

CSCvh90269

Webex Meetings

The Ustaw pusty ekran Funkcja nie działa na urządzeniach z systemem Windows 10, jeśli włączona jest funkcja Kontrola konta użytkownika.

CSCvi72293

Webex Meetings (Mac)

Jeśli konto użytkownika w serwisie Facebook jest zablokowane, nie może on przesyłać strumieniowo spotkań Webex w usłudze Facebook Live.

CSCvh63085

Wydarzenia Webex (Windows)

Podczas wydarzeń, gdy prezenter udostępnia swój ekran, uczestnicy mogą zobaczyć powiadomienia czatu, które są wyświetlane prezenterowi.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu wyszukiwania błędów.

Numer błęduIstotnośćObszar produktu, którego dotyczy problem

Opis

CSCwc46306

3

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono błąd powodujący zawieszanie się ekranu prowadzącego natychmiast po rozpoczęciu pokoju grupowego.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu wyszukiwania błędów.

Numer błęduIstotnośćObszar produktu, którego dotyczy problem

Opis

CSCwc24999

3

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono problem polegający na tym, że użytkownik otrzymuje następujący komunikat o błędzie: „Mamy problem z dołączeniem do tego spotkania. Spróbuj ponownie później. Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z pomocą techniczną”.

CSCwb53846

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że prezentacja i wbudowane wideo w prezentacji (ppt) zawieszały się, gdy reakcje wybrane przez użytkownika.

CSCwc28024

3

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono problem z wyskakującym okienkiem wyboru ekranu udostępniania.

CSCwc25573

3

Webex Meetings (VDI)

Zajęto się nowym wymaganiem: Należy wyłączyć okno dialogowe powiadomień w środowisku VDI.

CSCwc18003

3

Webex Meetings (Windows i Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że Zadzwoń do mnie pod numer nie może zawierać więcej niż 10 cyfr.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu wyszukiwania błędów.

Numer błęduIstotnośćObszar produktu, którego dotyczy problem

Opis

CSCwc01693

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że zdalny dźwięk nie był nagrywany, jeśli użytkownik rozpoczął nagrywanie przed połączeniem aplikacji Webex Meetings z serwerem multimediów.

CSCwc14515

3

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono błąd polegający na tym, że użytkownicy zgłaszali awarię sesji Webex podczas spotkań na żywo.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu wyszukiwania błędów.

Numer błęduIstotnośćObszar produktu, którego dotyczy problem

Opis

CSCwc01693

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że zdalny dźwięk nie był nagrywany, jeśli użytkownik rozpoczął nagrywanie przed połączeniem aplikacji Webex Meetings z serwerem multimediów.

CSCwc24999

3

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono problem polegający na tym, że użytkownik otrzymuje następujący komunikat o błędzie: „Mamy problem z dołączeniem do tego spotkania. Spróbuj ponownie później. Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z pomocą techniczną”.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu wyszukiwania błędów.

Numer błęduIstotnośćObszar produktu, którego dotyczy problem

Opis

CSCwb83323

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł dołączyć do spotkania, klikając łącze w kalendarzu, zaproszeniu i innych aplikacjach na komputerze Mac.

Następujące błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu wyszukiwania błędów.

Numer błęduIstotnośćObszar produktu, którego dotyczy problem

Opis

CSCwb68664

3

Webex Meetings (Mac)

Naprawiono problem z listą uczestników aplikacji Webex Meetings (Mac), która nie jest wyświetlana na spotkaniu (%1).

CSCwb63862

3

Webex Meetings (Mac)

Naprawiono problem polegający na tym, że użytkownicy komputerów Mac Webex Meetings doświadczali dużych opóźnień podczas dołączania do spotkań.

CSCwb98571

3

Webex Meetings (Mac)

Naprawiono błąd polegający na tym, że paneliści Webex Webinar byli opuszczani po 5–10 minutach dołączenia do niego.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Obszar produktu, którego dotyczy problem

Opis

CSCwb24342

3

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono błąd polegający na tym, że gdy użytkownicy wewnętrzni dołączają do spotkania, są na nim widoczni jako goście.

CSCwb73074

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że zrzuty ekranu systemu Windows wstrzymywały przechwytywanie ekranu podczas zmian w oknie najwyższego poziomu.

CSCwb38835

3

Webex (Mac)

Naprawiono błąd powodujący awarię Webex Webinar, gdy prowadzący dołączył z urządzenia Mac.

CSCwb50139

3

Klasyczna wersja Webex Events

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że Webex Events (klasyczny) zawiesza się podczas udostępniania pliku wideo po sondowaniu.

CSCwb73074

3

Webex Meetings

Naprawiono błąd polegający na tym, że zrzuty ekranu systemu Windows wstrzymywały przechwytywanie ekranu podczas zmian w oknie najwyższego poziomu.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Obszar produktu, którego dotyczy problem

Opis

CSCwa75478

3

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono błąd polegający na tym, że uprawnienia uczestników do udziału w spotkaniu są niespójne.

CSCwa75478

3

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono błąd polegający na tym, że uprawnienia uczestników do udziału w spotkaniu są niespójne.

CSCwa98103

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że gdy użytkownik dołączył do spotkania Webex z dwoma monitorami, ruchome wideo uczestnika lub zdjęcie profilowe zmieniało się losowo (od pełnego ekranu do zminimalizowanego) podczas długich spotkań (2-3 godziny).

CSCwb02823

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że funkcja wskaźnika laserowego udostępniania Logitech Spotlight dla pulpitu Webex Meeting pokazuje poważne opóźnienie.

CSCwa99365

3

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono błąd polegający na zawieszaniu się interfejsu użytkownika ankietowania i aplikacji Webex Meetings .

CSCwb09429

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że użytkownik systemu Windows mógł korzystać ze zdalnego sterowania (komputera), nawet jeśli zdalne sterowanie jest wyłączone dla danego typu sesji.

CSCwb09548

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że użytkownicy nie mogli wysyłać raportów o problemach za pomocą aplikacji Webex Meetings .

CSCwb22835

3

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono błąd polegający na tym, że jeden użytkownik tracił fokus, gdy na pytanie odpowiadał inny użytkownik.

CSCwb21074

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że Przywróć domyślne łącze w oknie uprawnień uczestnika jest niespójne.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Obszar produktu, którego dotyczy problem

Opis

CSCwa97115

3

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono błąd polegający na tym, że prezenter nie mógł udostępniać (szary przycisk) w aplikacji klasycznej x64 Webex Meetings .

CSCwb01415

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że prezenter MacOS nie mógł zmienić slajdów za pomocą klawisza strzałki w prawo lub w lewo, gdy ktoś dołączył do spotkania lub go opuścił.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Obszar produktu, którego dotyczy problem

Opis

CSCwa26230

3

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono błąd polegający na tym, że system Windows rozpoczynał udostępnianie mcs, zawsze używaj trybu przechwytywania DUP (klasycznego)

CSCvz54755

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że klient doświadczał opóźnienia, gdy uczestnik udostępniał zawartość podczas spotkania w pokoju osobistym Webex .

CSCwa26224

2

Webex Meetings

Naprawiono błąd polegający na tym, że użytkownik widział szary ekran podczas udostępniania.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Obszar produktu, którego dotyczy problem

Opis

CSCwa05390

3

Webex Events (Mac)

Naprawiono błąd polegający na tym, że własne wideo bez przycisku wyłączania wideo pojawiało się w oknie przed dołączeniem do wydarzenia dla uczestników komputerów Mac.

CSCwa03591

3

Webex Training

Rozwiązano problem polegający na tym, że usługa szkoleniowa jest tymczasowo niedostępna.

CSCwa01241

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że wielu użytkowników doświadczało awarii aplikacji Webex Meetings na stacjach roboczych podczas próby dołączenia do spotkania.

CSCvz81568

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że uprawnienia uczestnika zmieniały się podczas spotkania.

CSCwa01258

3

Webex Meetings (Mac)

Naprawiono błąd polegający na tym, że rozdzielczość kamery wynosiła domyślnie 360p w wersji 41.10.4.

CSCvz99931

2

Webex Events (Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że podczas wydarzenia All Hands - wielu uczestników zawieszała się aplikacja komputerowa Webex Meetings (Mac)

CSCwa01263

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że podczas udostępniania zawartości prezenter jest wyświetlany cross-waffle.

CSCvz99042

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że uczestnicy nie widzą aktywnego użytkownika wideo, gdy włączona jest opcja „Pokaż aktywnego mówcę z udostępnioną treścią”.

CSCwa08612

3

Webex Meetings (Mac)

Naprawiono błąd polegający na tym, że uaktualnienie urządzenia Apple M1 z 41.9.x do 41.10.7.14 nie powiodło się i nie można dołączyć do spotkania.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Obszar produktu, którego dotyczy problem

Opis

CSCvz49344

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że spotkania (VMWare 8) nie wykrywały audio i wideo (sporadycznie), a użytkownicy musieli nawiązywać połączenia lub oddzwaniać.

CSCvz49301

3

Webex Meetings (VDI)

Naprawiono problem polegający na tym, że udostępniana zawartość VDI jest rozmyta po uaktualnieniu do Webex Meeting 41.2.

CSCvz40298

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że wirtualne tło aktywowało się, mimo że zostało wyłączone dla organizacji.

CSCvz48455

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że użytkownikom dołączającym do spotkań Webex może być wyświetlane okno dialogowe z zastrzeżeniem, które wymaga od użytkowników potwierdzenia przez wybranie opcji Zaakceptuj lub Odrzuć. Przycisk Akceptuj jest podświetlony na niebiesko, ale gdy użytkownik kliknie Wprowadź nic się nie dzieje.

CSCvz56519

3

Webex Meetings (Windows i Mac)

Naprawiono błąd polegający na tym, że głośność mikrofonu jest automatycznie dostosowywana, nawet gdy ta opcja jest wyłączona.

CSCvz60606

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł uzyskać identyfikatora wyświetlania po rozpoczęciu udostępniania, co powodowało przejście do trybu GDI.

CSCvz61764

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że nieudostępniona zawartość jest wyświetlana podczas udostępniania aplikacji.

CSCvz62462

3

Webex Meetings

Naprawiono błąd polegający na tym, że podczas udostępniania dowolnej aplikacji Microsoft Office lub aplikacji SnagIT w aplikacji Webex Meeting zawartość na pulpicie (za udostępnioną aplikacją) była wyświetlana w obramowaniu (wszystkie 4 strony udostępnionej aplikacji).

CSCvz41837

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że ekran był pusty podczas udostępniania zawartości uczestnikowi na komputerze Mac.

CSCvz59221

3

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono błąd polegający na tym, że aplikacja klasyczna Webex Meeting powinna używać tokenu włączonej usługi Control Hub zalogowanego użytkownika, tokenu Webex Oauth lub nazwy i adresu e-mail, aby dołączyć do spotkania.

CSCvz48850

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że Reakcje nie można wysłać w aplikacji Webex Meetings po włączeniu lub wyłączeniu przez użytkownika opcji spotkania, takich jak pytania i odpowiedzi oraz czat.

CSCvz81572

3

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono problem polegający na tym, że użytkownik powinien włączyć Dalej podczas dołączania do spotkania użytkownik musi się zalogować z aplikacji klasycznej Webex Meetings .

CSCvz79108

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że przesyłanie strumieniowe na żywo było rozłączane lub zatrzymywane, jeśli współprowadzący dołączył do jednej z sesji grupowych.

CSCvz75584

3

Webex Meetings (Mac)

Naprawiono problem polegający na tym, że użytkownicy Webex Meetings na komputerach Mac nie mogli połączyć się z wideo.

CSCvz81396

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik zgłosił problem polegający na tym, że spotkanie uruchomieniowe nie powiodło się, ponieważ zweryfikowanie tego skrótu nie powiodło się.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Obszar produktu, którego dotyczy problem

Opis

CSCvy67539

3

Webex Meetings

Naprawiono błąd polegający na tym, że po wybraniu przez użytkownika ekranu Udostępnij z opcją Optymalizuj pod kątem ruchu i wideo , udostępniana zawartość miga dla osoby przeglądającej.

CSCvz20677

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że gdy użytkownik rozpoczyna normalne udostępnianie i udostępnianie z dużą liczbą klatek na sekundę, uczestnicy widzą migotanie okien aplikacji.

CSCvz01735

3

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono błąd polegający na tym, że podczas udostępniania ekranu lub aplikacji w Webex Meeting niektóre artefakty były losowo wyświetlane na ekranie dla wszystkich uczestników odbierających, pojawiają się migotanie czarnych lub białych pól waflowych i są one widoczne w nagraniu.

CSCvz36429

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że gdy klawisz Caps Lock jest włączony, funkcja Naciśnij i mów lub przytrzymaj obszar w celu tymczasowego wyłączenia wyciszenia, funkcja nie działa.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Obszar produktu, którego dotyczy problem

Opis

CSCvy97434

2

Webex Meetings

Naprawiono błąd polegający na tym, że prowadzący nie mógł zobaczyć treści czatu podczas spotkania Webex .

CSCvy93849

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że system ulegał awarii w przypadku wielu użytkowników korzystających z aplikacji Webex Meeting (41.6 i 41.7) w systemie Windows.

CSCvy80185

3

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono błąd polegający na tym, że przycisk wyciszenia lub wyłączenia wyciszenia nie wyświetlał prawidłowego stanu mikrofonu. Gdy użytkownik kliknie Wycisz aby wyłączyć wyciszenie, symbol mikrofonu jest zielony, ale tekst na przycisku brzmi: Wyłącz wyciszenie .

CSCvy87911

3

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono błąd polegający na tym, że oprogramowanie Cisco Webex Network Recording Converter dla lokalizacji innych niż angielski zawierało: Plik > Otwórz element menu.

CSCvz08112

3

Wydarzenia Webex (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że tymczasowa aplikacja Webex Events nie uruchamiała się po pobraniu.

CSCvz16789

3

Webex Meetings (Mac)

Naprawiono błąd polegający na tym, że użytkownicy nie mogli dołączyć do Webex Meetings za pomocą aplikacji Webex Meetings w systemie MacOS, co powodowało błąd „Masz problem z siecią. Sprawdź sieć lokalną i spróbuj ponownie”.

CSCvz10530

2

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że aplikacja spotkań użytkowników (Windows) ulegała awarii po przeniesieniu ich ze spotkania głównego do poczekalni.

CSCvz26556

3

Webex Meetings (Mac)

Naprawiono błąd polegający na tym, że reakcje i gesty rąk nie działały podczas spotkania.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Obszar produktu, którego dotyczy problem

Opis

CSCvy84944

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik udostępnia prezentację w aplikacji Keynote. Kursor znika po przejściu na drugi ekran.

CSCvy86883

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że uczestnicy nie mogli dołączyć do modułu praktycznego.

CSCvy93250

3

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono problem z połączeniem Audio Broadcast.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Obszar produktu, którego dotyczy problem

Opis

CSCvx98749

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł otworzyć w pełni funkcjonalnego spotkania za pomocą aplikacji Webex w przeglądarce Safari.

CSCvy01602

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że aplikacja klasyczna Webex Meeting ulegała awarii, gdy użytkownik próbował rozpocząć spotkanie.

CSCvy01602

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że aplikacja klasyczna Webex Meeting ulegała awarii, gdy użytkownik próbował rozpocząć spotkanie.

CSCvy09251

2

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na zawieszaniu się okna Webex Meetings po dołączeniu do spotkania.

CSCvy24266

3

Webex Meetings (Mac)

Naprawiono błąd polegający na tym, że uczestnicy znikali z listy czatu w systemie Mac, gdy prezenter iOS został uczestnikiem.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Obszar produktu, którego dotyczy problem

Opis

CSCvx50545

3

Spotkanie Webex (Mac)

Rozwiązano problem z aplikacją Webex Meeting dla komputerów Mac, która nie pamięta ustawień ostatniego spotkania dla opcji „Automatycznie dostosuj głośność”.

CSCvx82048

2

Spotkanie Webex (Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że użytkownik telefonii Mac nie może przełączać aktywnych głośników.

CSCvx75458

3

Webex Meetings

Naprawiono błąd polegający na tym, że panel uczestnika pojawiał się ponownie po przełączeniu się z powrotem do widoku paska wideo podczas udostępniania.

CSCvx55483

3

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono błąd polegający na tym, że pilot został utracony, a udostępnianie zatrzymane podczas spotkania Webex .

CSCvx51075

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że uprawnienia uczestników były wyłączane dla niektórych uczestników.

CSCvx86960

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że uwierzytelnianie SSO nie działa, gdy spotkania są hostowane na goto-dev.

CSCvx88506

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem z ukrywaniem uczestników przy wyłączonym wideo Webex Meetings.

CSCvx80999

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że po przejęciu kontroli przez panelistę nie można jej cofnąć.

CSCvx96247

3

Webex Meetings

Naprawiono błąd związany z aktualizacją Webex Meetings VDI (ELux) do Qt5.15. Brakowało libxcb-image.so.0 i niektórych innych bibliotek w eLux 6.5.

CSCvx85090

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że użytkownik zgłaszał, że podczas udostępniania ekranu ciągle mówi, że okna nakładają się i są wyszarzone.

CSCvx87915

3

Szkolenie Webex (Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że Webex Training ulegał awarii na chipie Apple M1 w systemie Mac OS.

CSCvx85116

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem z lokalnym nagrywaniem MP4, który nie mógł przełączyć się jako aktywny mówca.

CSCvx88163

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik otrzymuje błąd pobierania vbg po anulowaniu pobierania po raz pierwszy.

CSCvx81020

3

Webex Meetings

Naprawiono problem polegający na tym, że czas dołączania z aplikacji był powolny z powodu zawieszania się API .

CSCvw73910

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że oprogramowanie czytnika ekranu znikało, gdy użytkownik wpisywał w polu edycji na stronie logowania gościa.

CSCvx69609

3

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono błąd polegający na tym, że interfejs użytkownika 41.3 uczestnika nie działał, gdy prezenter udostępniał spotkanie.

CSCvx85751

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że Webex używa skrótów klawiaturowych podczas udostępniania, nawet jeśli skróty globalne nie są włączone.

CSCvx80022

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem z nagrywaniem zorientowanym na wideo, który polegał na tym, że po zakończeniu udostępniania dokumentu nagranie nadal utknęło w dokumencie i nie przełączało się na kamerę.

CSCvx96260

3

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono problem polegający na tym, że prąd ApeAttachConfirm Przepływ pracy został zmieniony w sesji AS z trybu asynchronicznego wyzwalanego przez puls na tryb synchroniczny wyzwalany samodzielnie.

CSCvx94301

3

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono błąd powodujący awarię aplikacji Webex Meeting Application w wersji 41.3.5.8 w systemie Windows.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Obszar produktu, którego dotyczy problem

Opis

CSCvx00648

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że ciągi gestów są obcinane w innych językach w Webex Meetings 41.1.

CSCvx50619

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że przekonwertowany plik .arf na .mp4 nie wyświetlał wideo.

CSCvx51064

3

Webex Meetings (Mac)

Naprawiono błąd polegający na tym, że nowy użytkownik był wybierany jako aktywny użytkownik wideo.

CSCvx51013

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że automatycznie pojawiało się okno MTA, a użytkownik nie mógł normalnie rozpocząć spotkania.

CSCvx52496

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że wirtualne tło zmieniło się z „rozmycia” na „brak” i nie można było zastosować zmian.

CSCvx58714

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że zużycie energii jest bardzo wysokie.

CSCvx44345

3

Webex Meetings (Mac)

Naprawiono błąd powodujący, że wiadomość wysyłana do uczestników, gdy prowadzący nie dołączył do klasycznego wydarzenia, jest błędna.

CSCvx56220

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że Webex nie odkrywał ani nie wyświetlał interfejsu użytkownika i elementów sterujących Webex podczas udostępniania ekranu i naciśnięcia Ctrl + Shift + Q po raz drugi.

CSCvx66701

3

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono problem z ułatwieniami dostępu ze skrótem klawiaturowym „Alt + Enter”, gdy Udostępnij ekran w Webex Meetings działa jako globalny.

CSCvx04429

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że po zmianie sieci występowało wysokie wykorzystanie CPU w stanie bezczynności.

CSCvx48508

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że dźwięk spotkań Webex ma domyślną wartość „Nie podłączaj dźwięku”.

CSCvx69962

3

Wydarzenia Webex (Windows)

Naprawiono błąd polegający na tym, że wideo zatrzymywało się dla wszystkich uczestników po zwiększeniu liczby uczestników do ponad 1000 w Webex Events.

CSCvx73075

3

Webex Meetings (Mac)

Naprawiono błąd polegający na tym, że klient na komputerze Mac nie mógł otworzyć adresu URL zawierającego: ().

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Obszar produktu, którego dotyczy problem

Opis

CSCvw91688

3

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono błąd polegający na tym, że godzina dołączenia do spotkania była nieprawidłowa.

CSCvx43846

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że użytkownik Internet Explorer nie mógł dołączyć przy użyciu 40.10.12.

CSCvw70105

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że fałszywe wystąpienie Webex (proces gotowości spotkania) pokazuje, czy naciśnięto klawisze Alt + TAB.

CSCvw37960

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że wskaźnik myszy nie był widoczny.

CSCvx25650

3

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono problem z Akamai polegający na tym, że aplikacja CDN pobierała 10 razy.

CSCvw96420

2

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono błąd polegający na tym, że po zakończeniu spotkania pakiet witryny nie powinien być aktualizowany.

CSCvw91938

3

Szkolenie Webex (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że aplikacja Webex uczestnika ulegała awarii, gdy panelista udostępniał ekran (Webex Training).

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Obszar produktu, którego dotyczy problem

Opis

CSCvw75624

2

Webex Meetings (Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że użytkownik systemu Mac Big Sur (MacOS 11.x) nie mógł rozpocząć wideo spotkania.

CSCvw65481

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że po zatrzymaniu nagrywania przez użytkownika ikona aplikacji Webex Meeting znikała na pasku zadań.

CSCvw59368

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że komputer Mac wyświetlał odwróconą nazwę użytkownika w plist.

CSCvw63623

3

Webex Meetings

Naprawiono błąd polegający na tym, że aplikacja nie zamykała się po kliknięciu przycisku „x” i była rozmyta, jeśli spróbujesz połączyć się z punktem końcowym przy użyciu bliskości.

CSCvw67585

3

Szkolenie Webex (Mac)

Naprawiono błąd polegający na tym, że użytkownik komputera Mac w sesji szkoleniowej nie mógł udostępnić pliku PPT, słowa lub pliku Excel.

CSCvw58188

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że funkcja „Przenieś plik” jest wyłączona podczas sesji zdalnego dostępu.

CSCvw57947

3

Webex Meetings (Mac)

Naprawiono błąd polegający na tym, że użytkownicy komputerów Mac nie mogli zaakceptować monitu współprowadzącego w trybie pełnoekranowym.

CSCvw68248

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że gdy użytkownik rozpoczynał spotkanie, wchodził do spotkania, a następnie je opuszczał, spotkanie ulegało awarii.

CSCvw68272

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że gdy użytkownik rozpoczynał spotkanie, wchodził do spotkania, a następnie je opuszczał, spotkanie ulegało awarii.

CSCvw68265

3

Webex Meetings (Mac)

Naprawiono problem z awarią komputera Mac w Menedżerze urządzeń wideo.

CSCvw61720

3

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono błąd polegający na tym, że podczas dołączania do spotkania audio lub wideo wystąpił błąd certyfikatu.

CSCvw68234

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że gdy użytkownik rozpoczynał spotkanie, wchodził do spotkania, a następnie je opuszczał, spotkanie ulegało awarii.

CSCvw67351

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem z poleceniem Ctrl+Shift+L, które nie jest już rozpoznawane przez program Excel podczas udostępniania Webex .

CSCvw70008

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem podczas korzystania z funkcji „Zadzwoń do mojego urządzenia” za pośrednictwem Webex Teams. URI to stara nazwa konta urządzenia.

CSCvw76235

3

Webex Meetings

Naprawiono błąd powodujący wyświetlanie komunikatu o błędzie pokoju podgrupy podczas powrotu do spotkania głównego.

CSCvw53973

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że gdy uczestnik opuścił sesję grupową, nie mógł dołączyć do wideo głównego spotkania.

CSCvw76930

2

Webex Meetings (Mac)

Naprawiono błąd powodujący awarię spotkania w T40.12.3.

CSCvw80334

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że awaria sondowania powodowała wiele problemów. Użytkownik nie mógł dołączyć do sesji grupowej i wyciszyć się lub wyłączyć wyciszenia.

CSCvw48337

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że wideo było pokryte zielonym kolorem i miganiem w widoku siatki.

CSCvw84490

3

Webex Meetings (Mac)

Naprawiono błąd powodujący awarię spotkania w widoku tabeli kontrolera widoku listy uczestników.

CSCvw47450

2

Webex Meetings

Naprawiono błąd polegający na tym, że użytkownik nie mógł dołączyć do audio i wideo w spotkaniu.

CSCvw84477

3

Webex Meetings (Mac)

Naprawiono błąd powodujący awarię spotkania w kontrolerze widoku przypisania.

CSCvw84483

3

Webex Meetings (Mac)

Naprawiono błąd powodujący awarię spotkania w kontrolerze widoku przypisania.

CSCvw84475

3

Webex Meetings (Mac)

Naprawiono błąd powodujący awarię spotkania w widoku konspektu przydziału.

CSCvw85086

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązano problem z nieprawidłowymi znakami w imionach sześciu uczestników.

CSCvw93563

3

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono błąd, który powodował błąd, gdy użytkownicy łączyli się z węzłami multimedialnymi, z którymi nie powinni się łączyć.

CSCvw80367

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem z formatem przechwytywania dla kamery internetowej Hamilton superflix;

CSCvw96416

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że przyspieszenie sprzętowe nie jest wyświetlane w aplikacji Windows Webex Meeting.

CSCvw68247

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł zamknąć pola „ Cisco Webex Meetings— informacje” na komputerach z systemem Windows 7.

CSCvw96427

3

Webex Meetings (Mac)

Naprawiono błąd powodujący awarię spotkania w moim kontrolerze czatu.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Obszar produktu, którego dotyczy problem

Opis

CSCvw65850

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem z informacją zwrotną VoIP po uaktualnieniu.

CSCvw21571

2

Webex Meetings

Naprawiono problem z Cisco Webex Meeting VDI do obsługi VMWare Client 5.5 i VMWare Agent 7.13.

CSCvv71569

3

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono błąd polegający na tym, że układ klawiatury w języku polskim inicjował skróty do pokoju konferencyjnego Webex .

CSCvv71390

3

Webex Events (Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że użytkownik zawsze mógł połączyć się ze zdarzeniem Webex , nawet po usunięciu go przez prowadzącego.

CSCvw36345

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że aplikacja komputerowa na komputery Mac ulegała awarii i nie można było jej użyć.

CSCvw45760

2

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że główne okno spotkania Webex nie ładowało się po tym, jak użytkownik przestał udostępniać drugi ekran pulpitu.

CSCvw36656

3

Webex Meetings (Mac)

Naprawiono problem polegający na tym, że gdy użytkownik loguje się i dołącza z systemu Mac, zarówno uczestnicy systemu Windows, jak i Mac widzą użytkownika jako użytkownika anonimowego.

CSCvw46309

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że podczas udostępniania PDF jako pliku w Webex Meeting zawartość jest zniekształcona i pokazuje kolorowe artefakty w systemie MacOS 11.0.1 Big Sur.

CSCvw50010

3

Szkolenia Webex (Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że użytkownik zawsze mógł połączyć się z sesją Webex Training, nawet po usunięciu go przez prowadzącego.

CSCvw55861

3

Webex Meetings (Mac)

Naprawiono błąd polegający na tym, że użytkownik ponownie dołączył do spotkania po otwarciu ankiet przez klienta.

CSCvw53875

3

Webex Meetings (Mac)

Naprawiono błąd polegający na tym, że gdy w poczekalni były więcej niż dwie osoby, a prowadzący wpuszczali jednego z użytkowników, pasek poczekalni zmieniał kolor na szary.

CSCvw47249

2

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono błąd polegający na tym, że gdy użytkownicy systemu Windows 10 uruchamiający osobisty pokój spotkań z aplikacji klasycznej mieli błędy JMF.

CSCvw53883

3

Webex Meetings

Naprawiono błąd polegający na tym, że aplikacja Webex Meetings nie korzysta z konfiguracji serwera proxy systemu skonfigurowanej w konfiguracji sieci lokalnej, zamiast tego próbuje nawiązać bezpośrednie połączenie tylko wtedy, gdy przeglądarka Mozilla Firefox jest ustawiona jako domyślna przeglądarka.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Obszar produktu, którego dotyczy problem

Opis

CSCvw32232

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że jeśli użytkownik nie ma adresu URL awatara, obraz awatara jest nadal wyświetlany.

CSCvw37770

2

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że system Windows wysyła wiadomość e-mail do uczestników, którzy dołączają do spotkań za pośrednictwem modułu sondowania.

CSCvw23893

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że jakość VoIP nie była dobra i czasami głośna.

CSCvw37815

2

Webex Meetings (Mac)

Naprawiono błąd polegający na tym, że komputer Mac wysyłał wiadomości e-mail do innych uczestników z informacjami o awatarach.

CSCvw34605

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że inni uczestnicy nie słyszeli użytkownika dołączającego z systemu Windows 10. Interfejs użytkownika pokazuje, że użytkownik nie jest wyciszony, ale nadal nikt nie może tutaj tego użytkownika. Ponadto użytkownik nie może zmienić stanu wyciszenia.

CSCvw31598

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że lewy scentralizowany pasek sterowania nie znikał na komputerze Mac w wersji 40.9.

CSCvw15832

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł sporadycznie połączyć się z komputerem z dźwiękiem.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Obszar produktu, którego dotyczy problem

Opis

CSCvw34605

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że inni uczestnicy nie słyszeli użytkownika dołączającego z systemu Windows 10. Interfejs użytkownika pokazuje, że wyciszenie użytkownika jest wyłączone, ale nadal nikt go nie słyszy. Ponadto użytkownik nie może zmienić stanu wyciszenia.

CSCvw27829

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem z klientami Windows OS i Webex Meetings zgłaszającymi nieprawidłowe wartości RTT w MQE.

CSCvw37770

2

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że system Windows wysyła wiadomość e-mail do uczestników, którzy dołączają do spotkań za pośrednictwem modułu sondowania.

CSCvw37815

2

Webex Meetings (Mac)

Naprawiono błąd polegający na tym, że komputer Mac wysyłał wiadomości e-mail do innych uczestników z informacjami o awatarach.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Obszar produktu, którego dotyczy problem

Opis

CSCvv44857

2

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono błąd polegający na tym, że podczas otwierania ankiety większość uczestników nie widziała pytań.

CSCvu53534

2

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że w odtwarzaczach ARF i WRF dla systemu Windows występowało wiele luk w zabezpieczeniach, które mogły umożliwić osobie atakującej wykonanie dowolnego kodu w systemie, którego dotyczy problem.

CSCvu59610

2

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że w odtwarzaczach ARF i WRF dla systemu Windows występowało wiele luk w zabezpieczeniach, które mogły umożliwić osobie atakującej wykonanie dowolnego kodu w systemie, którego dotyczy problem.

CSCvu53451

2

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że w odtwarzaczach ARF i WRF dla systemu Windows występowało wiele luk w zabezpieczeniach, które mogły umożliwić osobie atakującej wykonanie dowolnego kodu w systemie, którego dotyczy problem.

CSCvv78850

3

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono problem polegający na tym, że klient miał problem z dziennikami czatu w obszarze Webex .

CSCvv70179

2

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że webexmgr (0001-0008CAB9) ulegał awarii.

CSCvv68606

3

Webex Meetings

Naprawiono błąd polegający na tym, że użytkownik nie mógł dołączyć do spotkania Webex z aplikacji klasycznej Meetings, gdy pojawiła się nowa aktualizacja aplikacji klasycznej Webex .

CSCvv92121

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że opcja wideo znikała podczas spotkania Webex .

CSCvv95540

3

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono błąd polegający na tym, że część audio udostępniana podczas spotkania nie była słyszana przez niektórych uczestników.

CSCvv86368

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że gdy Esc podczas ankiety zostanie kliknięty klawisz, okno ankiety jest puste i nie można utworzyć kolejnej ankiety.

CSCvv73342

3

Wydarzenia Webex (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że funkcja Proximity nie działa z Webex Event.

CSCvw14048

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że Control Hub Rozwiązywanie problemów ze spotkaniami Metryki klienta (telemetria) były niedostępne dla niektórych użytkowników.

CSCvw13274

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że spotkanie ulegało awarii, gdy użytkownik anulował monit serwera proxy.

CSCvv77380

2

Webex Meetings

Naprawiono problem z awarią pliku 40.9.5 WCLDll.dll [0001:00023440].

CSCvv76907

3

Webex Events

Naprawiono błąd polegający na tym, że okno Webex Events nie odpowiadało dla prowadzącego.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Obszar produktu, którego dotyczy problem

Opis

CSCvu44356

2

Webex Meetings

Naprawiono błąd polegający na tym, że występowała luka w zabezpieczeniach Webex umożliwiająca ujawnienie informacji o spotkaniu.

CSCvv66149

3

Webex Meetings (Mac)

Naprawiono błąd polegający na tym, że uczestnik mógł słyszeć panelistę spoza sesji treningowej.

CSCvv67592

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownicy komputerów Mac mieli sporadyczne problemy z ankietami w Webex Meetings.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Obszar produktu, którego dotyczy problem

Opis

CSCvv38581

3

Webex Meetings (Mac)

Naprawiono błąd polegający na tym, że użytkownicy automatycznie wyłączali wyciszenie podczas dołączania lub rozpoczynania spotkania Webex .

CSCvv29100

3

Webex Meetings (Mac)

Naprawiono błąd polegający na tym, że gdy użytkownik komputera Mac udostępnia plik, a następnie przechodzi do sesji treningowej, uczestnik traci slajdy.

CSCvv40125

2

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono błąd polegający na tym, że w niektórych środowiskach użytkownicy nie mogli zaktualizować ciscowebexstart.exe ponieważ jest zajęty przez system Windows. Spowodowało to niepowodzenie spotkania początkowego i błąd w wyskakującym okienku23.

CSCvv52819

3

Webex Meetings (Mac)

Naprawiono błąd polegający na tym, że użytkownik komputera Mac korzystający z klienta spotkania nadal może używać wirtualnego rozmycia tła, nawet jeśli administrator witryny je wyłączył.

CSCvv37475

3

Wydarzenia Webex (Windows)

Naprawiono błąd polegający na tym, że prowadzący spotkanie nie mógł zobaczyć „Nazw firm” na liście uczestników w wydarzeniu.

CSCvv39812

3

Webex Meetings

Naprawiono problem polegający na tym, że opcja kamery jest wyszarzona dla wszystkich użytkowników systemu iOS podczas spotkania, a uczestnicy nie mogą dołączyć za pomocą kamery wideo.

CSCvv42971

3

Webex Meetings

Naprawiono błąd polegający na tym, że w nagraniu ARF panel uczestnika był pusty.

CSCvu95289

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że ustawienia języka spotkania nie były wyświetlane zgodnie z oczekiwaniami.

CSCvv54222

3

Webex Meetings

Naprawiono błąd polegający na tym, że jeśli parsowanie TelemetryInfo w HKCU nie powiodło się, webexapp będzie w stanie blokady i zawsze będzie kosztować około 15% czasu CPU .

CSCvv53391

2

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono błąd polegający na tym, że wystąpił błąd wyskakujący (65028) podczas korzystania z pobierania Java, aby dołączyć do spotkania. Aplikacja Meetings wielokrotnie ulegała awarii.

CSCvv62946

3

Webex Meetings

Naprawiono błąd polegający na tym, że formatowanie dziennika czatu było pomieszane po aktualizacji 4 sierpnia 2020 r.

CSCvv62945

3

Szkolenie Webex (Windows i Mac)

Naprawiono błąd polegający na tym, że program Cisco Webex Training odrzucał innym osobom możliwość dołączenia do sesji grupowej po kilku godzinach, ponieważ numer rejestru spotkania był większy niż 256.

CSCvv62948

3

Webex Meetings

Naprawiono problem polegający na tym, że funkcja JMF- nie może rozpocząć spotkania lub dołączyć do spotkania po raz pierwszy w aplikacji klasycznej Meetings.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Obszar produktu, którego dotyczy problem

Opis

CSCvv13853

2

Webex Meetings

Naprawiono problem polegający na tym, że gość nie mógł dołączyć do spotkania Orion z listy spotkań aplikacji Webex

CSCvv15897

3

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono błąd polegający na tym, że klient Webex stale zgłasza błąd wyskakujący po zamknięciu i opublikowaniu ankiety.

CSCvu97649

3

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono problem polegający na nakładaniu się tekstu na czacie Webex , gdy imię i nazwisko użytkownika jest duże.

CSCvv17638

2

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono błąd powodujący awarię po kliknięciu przez użytkownika Nie dla zduplikowanego spotkania z narzędzi zwiększających wydajność.

CSCvv33369

2

Webex Meetings

Naprawiono błąd powodujący awarię podczas wychodzenia z trybu gotowości.

CSCvv15201

2

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono problem polegający na tym, że aplikacja Webex Desktop nie mogła nawiązać połączenia ze spotkaniem od czasu meetingDaemon.dll brakowało w 40,8 witrynach.

CSCvv18038

2

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł rozpocząć ani dołączyć do żadnego spotkania z aplikacji Webex dla WBS40.6.6.

CSCvv28591

3

Webex Meetings

Naprawiono błąd polegający na tym, że w transmisji audio nie było dźwięku.

CSCvv21708

3

Webex Events

Naprawiono błąd powodujący zawieszanie się aplikacji Webex Events po opuszczeniu sesji treningowej.

CSCvv17017

3

Webex Meetings (Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że wideo uczestnika nie było widoczne podczas udostępniania ekranu podczas korzystania z monitora zewnętrznego w systemie Mac OS.

Numer błędu

Istotność

Obszar produktu, którego dotyczy problem

Opis

CSCvu89763 3 Webex Meetings (Windows) Rozwiązano problem polegający na tym, że awatary użytkowników były wyświetlane, mimo że przełącznik administratora witryny dla nich nie był włączony.
CSCvu39734 3 Webex Meetings (Mac) Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że wszystkie kontrolki Webex nie były wyświetlane w trybie odtwarzania Keynotes Apple.
CSCvu84548 3 Szkolenia Webex (Windows) Naprawiono błąd powodujący, że użytkownik nie mógł dołączyć do sesji szkoleniowej grupowej zgodnie z oczekiwaniami.
CSCvu88415 3 Webex Meetings (Windows) Usunięto problem polegający na tym, że wyciszenie dźwięku nie było wyłączane zgodnie z oczekiwaniami, gdy użytkownik dołączał do spotkania za pomocą funkcji Call-Me.
CSCvu95290 2 Webex Meetings Rozwiązano problem polegający na tym, że użycie CPU przez użytkownika było wysokie podczas korzystania z aplikacji Webex .
CSCvu95821 2 Administrowanie witryną Webex Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że język był wyświetlany w języku angielskim, a nie w tradycyjnym chińskim zgodnie z oczekiwaniami, gdy użytkownik kliknął opcję „Sprawdź, czy jest aktualizacja, aby uaktualnić”.
CSCvu92716 3 Wydarzenia Webex (Windows) Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł dołączyć do wydarzenia zgodnie z oczekiwaniami.
CSCvu82000 2 Webex Meetings (Windows) Naprawiono błąd powodujący, że aplikacja Webex Desktop App nie uruchamiała spotkania zgodnie z oczekiwaniami.
CSCvu81568 3 Webex Meetings Rozwiązano problem polegający na tym, że spotkanie nie mogło rozpocząć się zgodnie z oczekiwaniami z powodu infrastruktury pulpitu wirtualnego (VDI).
CSCvv00887 3 Webex Events Rozwiązano problem polegający na tym, że nazwa użytkownika nowego hosta nie była wyświetlana zgodnie z oczekiwaniami.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Obszar produktu, którego dotyczy problem

Opis

CSCvu81623 3 Webex Events Naprawiono błąd polegający na tym, że komunikat o błędzie „Ten identyfikator rejestracji został już użyty” wyświetlany, gdy użytkownik próbował dołączyć do wydarzenia.
CSCvu84340 3 Webex Events Naprawiono błąd polegający na tym, że odpowiedź na pytanie ankiety była wyświetlana w innej kolumnie niż oczekiwano.
CSCvu75957 2 Webex Meetings Usunięto problem polegający na tym, że spotkanie zakończyło się przed oczekiwaniem, gdy prezenter przestał udostępniać, a inny użytkownik upuścił okno spotkania na inny monitor.
CSCvu58667 3 Webex Meetings (Mac) Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że znaki wprowadzone przez użytkownika komputera Mac na klawiaturze włoskiej nie mogły być zgodne w prezenterze systemu Windows.
CSCvu62516 3 Webex Meetings (Windows) Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że domyślna nazwa użytkownika była wyświetlana, gdy użytkownik dołączył do spotkania po raz pierwszy.
CSCvu66677 3 Wydarzenia Webex (Windows) Usunięto problem polegający na tym, że uczestnik dołączył do wydarzenia bez wyciszenia, mimo że ustawiono wyciszenie przy wejściu.
CSCvu82000 2 Webex Meetings (Windows) Naprawiono błąd powodujący, że aplikacja Webex Desktop App nie uruchamiała spotkania zgodnie z oczekiwaniami.
CSCvu84981 3 Administrowanie witryną Webex Rozwiązano problem polegający na tym, że spotkanie nie rozpoczynało się zgodnie z oczekiwaniami.
CSCvu71627 3 Webex Meetings Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że po kliknięciu przycisku dołączania przez użytkownika zaczynał się obracać i uruchamiać przeglądarkę, a nie spotkanie zgodnie z oczekiwaniami.

CSCvu86749

2

Administrowanie witryną Webex

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że wybrany język nie był wyświetlany dla klienta Meeting.

CSCvu88619 3 Webex Meetings Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik systemu Linux nie mógł dołączyć do spotkania zgodnie z oczekiwaniami.