Zobacz Otwarte i rozwiązane błędy w najnowszych aktualizacjach spotkań Webex aby uzyskać informacje o najnowszych aktualizacjach.


Przedstawiliśmy otwarte i usunięte błędy, o istotności od 1 do 3, znalezione przez użytkowników. Jeśli aktualizacja nie zawiera błędów znalezionych przez klienta, dla tej aktualizacji nie będzie wyświetlana lista usuniętych błędów.

Za pomocą narzędzia Cisco Bug Search Tool można uzyskać więcej informacji na temat podanych błędów oraz wyszukać inne błędy naprawione w konkretnych aktualizacjach usługi Webex Meetings. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z funkcji wyszukiwania błędów, zobacz: Bug Search Tool Help.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvh90269

Webex Meetings

Ustaw pusty ekran funkcja nie działa na urządzeniach z systemem Windows 10, jeśli włączona jest Kontrola konta użytkownika.

CSCvi72293

Webex Meetings (Mac)

Jeśli konto Facebook użytkownika jest zablokowane, nie może on przesyłać strumieniowo spotkań Webex na żywo w portalu Facebook.

CSCvh63085

Webex Events (Windows)

Podczas wydarzeń, gdy prezenter udostępnia swój ekran, uczestnicy mogą zobaczyć powiadomienia na czacie wyświetlane dla prezentera.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvx98749

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł otworzyć w pełni funkcjonalnego spotkania za pomocą aplikacji Webex w Safari.

CSCvy01602

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że aplikacja komputerowa Webex Meeting ulega awarii, gdy użytkownik próbuje rozpocząć spotkanie.

CSCvy01602

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że aplikacja komputerowa Webex Meeting ulega awarii, gdy użytkownik próbuje rozpocząć spotkanie.

CSCvy09251

2

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na zawieszaniu się okna spotkań Webex po dołączeniu do spotkania.

CSCvy24266

3

Webex Meetings (Mac)

Naprawiono problem polegający na tym, że uczestnicy znikali z listy czatu w systemie Mac, gdy prezenter iOS został uczestnikiem.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvx50545

3

Spotkanie Webex (Mac)

Rozwiązano problem z aplikacją Webex Meeting dla komputerów Mac, która nie pamięta ustawień ostatniego spotkania dla opcji „automatycznie dostosuj głośność”.

CSCvx82048

2

Spotkanie Webex (Mac)

Naprawiono problem polegający na tym, że użytkownik telefonii Mac nie może przełączać aktywnych głośników.

CSCvx75458

3

Webex Meetings

Naprawiono problem polegający na tym, że panel uczestnika pojawiał się ponownie po przełączeniu się uczestnika z powrotem do widoku paska wideo podczas udostępniania.

CSCvx55483

3

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono problem polegający na utracie pilota zdalnego sterowania i zatrzymaniu udostępniania podczas spotkania Webex.

CSCvx51075

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że uprawnienia uczestników ciągle wyłączały się dla niektórych uczestników.

CSCvx86960

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że uwierzytelnianie SSO nie działa, gdy spotkania są hostowane na goto-dev.

CSCvx88506

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem z ukrywaniem uczestników z wideo poza spotkaniami Webex.

CSCvx80999

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że po przejęciu kontroli przez panelistę nie można jej cofnąć.

CSCvx96247

3

Webex Meetings

Naprawiono problem z aktualizacją Webex Meetings VDI (ELux) do Qt5.15 z brakiem libxcb-image.so.0 i niektórych innych bibliotek w eLux 6.5.

CSCvx85090

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że podczas udostępniania ekranu użytkownik zgłaszał, że okna zachodzą na siebie i są wyszarzone.

CSCvx87915

3

Webex Training (Mac)

Rozwiązano problem z awarią szkolenia Webex na chipie Apple M1 w systemie Mac OS.

CSCvx85116

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązano problem z lokalnym nagrywaniem MP4, które nie mogło zmienić siebie jako aktywnego mówcy.

CSCvx88163

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik otrzymuje błąd pobierania vbg po anulowaniu pobierania po raz pierwszy.

CSCvx81020

3

Webex Meetings

Naprawiono problem polegający na powolnym dołączaniu z aplikacji z powodu zawieszania się interfejsu API.

CSCvw73910

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że oprogramowanie czytnika ekranu znikało, gdy użytkownik wpisywał w polu edycji na stronie logowania gościa.

CSCvx69609

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że interfejs użytkownika 41.3 uczestnika nie działał, gdy prezenter udostępniał spotkanie.

CSCvx85751

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że Webex używa skrótów klawiaturowych podczas udostępniania, nawet gdy skróty globalne nie są włączone.

CSCvx80022

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem z nagrywaniem zorientowanym na wideo, który polegał na tym, że po zakończeniu udostępniania dokumentów nagranie nadal utknęło w dokumencie i nie przełączało się na kamerę.

CSCvx96260

3

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono problem polegający na tym, że prąd ApeAttachConfirm Przepływ pracy został zmieniony w sesji AS (CB) z trybu asynchronicznego wyzwalanego przez puls na tryb synchroniczny wyzwalany samodzielnie.

CSCvx94301

3

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono błąd powodujący awarię aplikacji Webex Meeting Application w wersji 41.3.5.8 w systemie Windows.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvx00648

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na obcinaniu ciągów gestów w innych językach w Spotkaniach Webex 41.1.

CSCvx50619

3

Webex Meetings

Naprawiono problem polegający na tym, że przekonwertowany plik .arf na .mp4 nie wyświetla wideo.

CSCvx51064

3

Webex Meetings (Mac)

Naprawiono problem polegający na tym, że nowy użytkownik był wybierany jako aktywny użytkownik wideo.

CSCvx51013

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że okno MTA automatycznie wyskakiwało, a użytkownik nie mógł normalnie rozpocząć spotkania.

CSCvx52496

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że wirtualne tło zmieniło się z „rozmycia” na „brak” i nie można było zastosować zmian.

CSCvx58714

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązano problem polegający na bardzo wysokim zużyciu energii.

CSCvx44345

3

Webex Meetings (Mac)

Naprawiono problem z wiadomością wysyłaną do uczestników, gdy gospodarz nie dołączył do klasycznego wydarzenia, jest błędna.

CSCvx56220

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że Webex nie ujawniał ani nie wyświetlał interfejsu użytkownika i elementów sterujących Webex podczas udostępniania ekranu i wciśnięcia Ctrl + Shift + Q po raz drugi.

CSCvx66701

3

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono problem z ułatwieniami dostępu ze skrótem klawiaturowym „Alt + Enter”, gdy Udostępnij ekran na spotkaniach Webex działa jako globalny.

CSCvx04429

3

Webex Meetings

Naprawiono problem polegający na wysokim wykorzystaniu procesora w stanie bezczynności po zmianie sieci.

CSCvx48508

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że dźwięk spotkań Webex jest domyślnie ustawiony na „Nie podłączaj dźwięku”.

CSCvx69962

3

Webex Events (Windows)

Naprawiono problem polegający na tym, że wideo zatrzymywało się dla wszystkich uczestników, gdy liczba uczestników wzrosła do ponad 1000 w Webex Events.

CSCvx73075

3

Webex Meetings (Mac)

Naprawiono problem polegający na tym, że klient Mac udostępniający multimedia nie mógł otworzyć adresu URL zawierającego : ().

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvw91688

3

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono problem polegający na tym, że godzina dołączenia do spotkania była nieprawidłowa.

CSCvx43846

3

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono problem polegający na tym, że użytkownik Internet Explorera nie mógł dołączyć przy użyciu 40.10.12.

CSCvw70105

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że fałszywa instancja Webex (proces czuwania spotkania) pokazuje, czy naciśnięto Alt + TAB.

CSCvw37960

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że wskaźnik myszy nie był widoczny.

CSCvx25650

3

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono problem z Akamai, gdzie aplikacja CDN pobierała się 10 razy.

CSCvw96420

2

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono problem polegający na tym, że po zakończeniu spotkania pakiet witryny nie powinien być aktualizowany.

CSCvw91938

3

Webex Training (Windows)

Rozwiązano problem z awarią aplikacji Webex uczestnika, gdy panelista udostępnia ekran (szkolenie Webex).

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvw75624

2

Webex Meetings (Mac)

Naprawiono problem polegający na tym, że użytkownik Mac Big Sur (MacOS 11.x) nie mógł rozpocząć wideo spotkania.

CSCvw65481

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że gdy użytkownik przestaje nagrywać, ikona aplikacji Webex Meeting znika na pasku zadań.

CSCvw59368

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że Mac wyświetlał odwróconą nazwę użytkownika w plist.

CSCvw63623

3

Webex Meetings

Naprawiono problem polegający na tym, że aplikacja nie zamykała się po kliknięciu przycisku „x” i była rozmyta, jeśli spróbujesz połączyć się z punktem końcowym przy użyciu bliskości.

CSCvw67585

3

Webex Training (Mac)

Naprawiono problem polegający na tym, że użytkownik Maca w sesji szkoleniowej nie może udostępnić pliku PPT, słowa lub pliku Excel.

CSCvw58188

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że funkcja „Przenieś plik” jest wyłączona podczas sesji dostępu zdalnego.

CSCvw57947

3

Webex Meetings (Mac)

Naprawiono problem, w którym użytkownicy komputerów Mac nie mogli zaakceptować monitu cohost w trybie pełnoekranowym.

CSCvw68248

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że gdy użytkownik rozpoczynał spotkanie, wchodził na spotkanie, a następnie je opuszczał, spotkanie się zawieszało.

CSCvw68272

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że gdy użytkownik rozpoczynał spotkanie, wchodził na spotkanie, a następnie je opuszczał, spotkanie się zawieszało.

CSCvw68265

3

Webex Meetings (Mac)

Naprawiono problem z Mac Crash dla Menedżera urządzeń wideo.

CSCvw61720

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że podczas dołączania do spotkania audio lub wideo wystąpił błąd certyfikatu.

CSCvw68234

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że gdy użytkownik rozpoczynał spotkanie, wchodził na spotkanie, a następnie je opuszczał, spotkanie się zawieszało.

CSCvw67351

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem z poleceniem Ctrl+Shift+L, które nie jest już rozpoznawane przez program Excel podczas udostępniania Webex.

CSCvw70008

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem podczas korzystania z funkcji „Zadzwoń do mojego urządzenia” przez Webex Teams. URI to stara nazwa konta urządzenia.

CSCvw76235

3

Webex Meetings

Naprawiono problem z komunikatem o błędzie pokoju podgrupy po powrocie na główne spotkanie.

CSCvw53973

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że gdy uczestnik opuszczał sesję podgrupy, nie mógł dołączyć do wideo z głównego spotkania.

CSCvw76930

2

Webex Meetings (Mac)

Naprawiono problem z zawieszaniem się spotkania w T40.12.3.

CSCvw80334

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że awaria sondowania powodowała wiele problemów. Użytkownik nie mógł dołączyć do sesji podgrupy i wyciszyć się lub wyłączyć wyciszenia.

CSCvw48337

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że wideo było przykryte zielonym kolorem i miganiem w widoku siatki.

CSCvw84490

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązano problem z awarią spotkania w widoku tabeli kontrolera widoku listy uczestników.

CSCvw47450

2

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł dołączyć do spotkania audio i wideo.

CSCvw84477

3

Webex Meetings (Mac)

Naprawiono problem z zawieszaniem się spotkania w kontrolerze widoku przydziału.

CSCvw84483

3

Webex Meetings (Mac)

Naprawiono problem z zawieszaniem się spotkania w kontrolerze widoku przydziału.

CSCvw84475

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązano problem z zawieszaniem się spotkania w widoku konspektu zadania.

CSCvw85086

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązano problem z niewłaściwymi znakami w imionach sześciu uczestników.

CSCvw93563

3

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono błąd, który powodował błąd, gdy użytkownicy podłączali się do węzłów multimedialnych, z którymi nie powinni się łączyć.

CSCvw80367

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem z formatem przechwytywania dla kamery internetowej Hamilton superflix;

CSCvw96416

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że akceleracja sprzętowa nie wyświetla się w aplikacji Windows Webex Meeting.

CSCvw68247

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł zamknąć okna „Informacje o spotkaniach Cisco Webex” na komputerach z systemem Windows 7.

CSCvw96427

3

Webex Meetings (Mac)

Naprawiono problem z zawieszaniem się spotkania w moim kontrolerze czatu.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvw65850

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem ze sprzężeniem zwrotnym VoIP po aktualizacji.

CSCvw21571

2

Webex Meetings

Rozwiązano problem z Cisco Webex Meeting VDI w celu obsługi VMWare Client 5.5 i VMWare Agent 7.13.

CSCvv71569

3

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono problem, w którym układ klawiatury w języku polskim uruchamiał skróty do pokoju konferencyjnego Webex.

CSCvv71390

3

Webex Events (Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik zawsze mógł połączyć się z wydarzeniem Webex, nawet po usunięciu go przez gospodarza.

CSCvw36345

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że aplikacja na komputery Mac ciągle się zawieszała i nie można jej było użyć.

CSCvw45760

2

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że główne okno spotkania Webex nie ładowało się po tym, jak użytkownik przestał udostępniać drugi ekran pulpitu.

CSCvw36656

3

Webex Meetings (Mac)

Naprawiono problem polegający na tym, że gdy użytkownik loguje się i dołącza z systemu Mac, zarówno uczestnicy systemu Windows, jak i Mac widzą użytkownika jako użytkownika anonimowego.

CSCvw46309

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że podczas udostępniania pliku PDF jako pliku na spotkaniu Webex zawartość jest zniekształcona i wyświetla kolorowe artefakty w systemie MacOS 11.0.1 Big Sur.

CSCvw50010

3

Szkolenia Webex (Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik zawsze mógł połączyć się z sesją szkoleniową Webex, nawet po wydaleniu przez gospodarza.

CSCvw55861

3

Webex Meetings (Mac)

Naprawiono problem polegający na tym, że użytkownik ponownie dołączył do spotkania po otwarciu przez klienta ankiet.

CSCvw53875

3

Webex Meetings (Mac)

Naprawiono problem polegający na tym, że gdy w poczekalni były więcej niż dwie osoby, a gospodarze wpuszczali jednego z użytkowników, pasek w poczekalni zmieniał kolor na szary.

CSCvw47249

2

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono problem polegający na tym, że gdy użytkownicy Windows 10 uruchamiający tam osobisty pokój spotkań z aplikacji komputerowej mają błędy JMF.

CSCvw53883

3

Webex Meetings

Naprawiono problem polegający na tym, że aplikacja komputerowa Webex Meetings nie korzysta z konfiguracji serwera proxy systemu ustawionej w konfiguracji sieci lokalnej, zamiast tego próbuje połączyć się bezpośrednio, gdy przeglądarka Mozilla Firefox jest ustawiona jako domyślna przeglądarka.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvw32232

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że jeśli użytkownik nie ma adresu URL awatara, obraz awatara jest nadal wyświetlany.

CSCvw37770

2

Webex Meetings

Naprawiono problem polegający na tym, że system Windows wysyła wiadomości e-mail do uczestników, którzy dołączają do spotkań za pośrednictwem modułu ankiety.

CSCvw23893

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem z jakością VoIP, która nie była dobra i czasami głośna.

CSCvw37815

2

Webex Meetings (Mac)

Naprawiono problem polegający na tym, że Mac wysyłał e-maile do innych uczestników z informacjami o awatarach.

CSCvw34605

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że inni uczestnicy nie słyszeli użytkownika dołączającego z systemu Windows 10. Interfejs użytkownika pokazuje, że użytkownik nie jest wyciszony, ale nadal nikt nie może tutaj tego użytkownika. Ponadto użytkownik nie może zmienić swojego stanu wyciszenia.

CSCvw31598

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że lewy scentralizowany pasek sterowania nie znikał na Macu w wersji 40.9.

CSCvw15832

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł sporadycznie podłączyć komputera do dźwięku.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvw34605

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że inni uczestnicy nie słyszeli użytkownika dołączającego z systemu Windows 10. Interfejs użytkownika pokazuje, że użytkownik nie jest wyciszony, ale nadal nikt go nie słyszy. Ponadto użytkownik nie może zmienić swojego stanu wyciszenia.

CSCvw27829

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem z klientami Windows OS i Webex Meetings zgłaszającymi nieprawidłowe wartości RTT w MQE.

CSCvw37770

2

Webex Meetings

Naprawiono problem polegający na tym, że system Windows wysyła wiadomości e-mail do uczestników, którzy dołączają do spotkań za pośrednictwem modułu ankiety.

CSCvw37815

2

Webex Meetings (Mac)

Naprawiono problem polegający na tym, że Mac wysyłał e-maile do innych uczestników z informacjami o awatarach.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvv44857

2

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono problem polegający na tym, że podczas otwierania ankiety większość uczestników nie widziała pytań.

CSCvu53534

2

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że w odtwarzaczach ARF i WRF dla systemu Windows występowało wiele luk, które umożliwiały atakującemu wykonanie dowolnego kodu w systemie, którego dotyczy problem.

CSCvu59610

2

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że w odtwarzaczach ARF i WRF dla systemu Windows występowało wiele luk, które umożliwiały atakującemu wykonanie dowolnego kodu w systemie, którego dotyczy problem.

CSCvu53451

2

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że w odtwarzaczach ARF i WRF dla systemu Windows występowało wiele luk, które umożliwiały atakującemu wykonanie dowolnego kodu w systemie, którego dotyczy problem.

CSCvv78850

3

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono problem polegający na tym, że klient miał problem z dziennikami czatu w przestrzeni Webex.

CSCvv70179

2

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem z awarią webexmgr (0001-0008CAB9).

CSCvv68606

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł dołączyć do spotkania Webex z aplikacji komputerowej spotkań po udostępnieniu nowej aktualizacji aplikacji komputerowej spotkań Webex.

CSCvv92121

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że opcja wideo znikała podczas spotkania Webex.

CSCvv95540

3

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono problem polegający na tym, że niektórzy uczestnicy nie słyszą dźwięku udostępnionego podczas spotkania.

CSCvv86368

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem, gdy when wyjście podczas ankiety kliknięto klawisz, okno ankiety jest puste i nie można utworzyć kolejnej ankiety.

CSCvv73342

3

Webex Events (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że Proximity nie działa z Webex Event.

CSCvw14048

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że Control Hub Rozwiązywanie problemów ze spotkaniami Metryki klienta (telemetria) były niedostępne dla niektórych użytkowników.

CSCvw13274

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązano problem z awarią spotkania, gdy użytkownik anulował monit serwera proxy.

CSCvv77380

2

Webex Meetings

Naprawiono problem z awarią 40.9.5 WCLDll.dll [0001:00023440].

CSCvv76907

3

Webex Events

Naprawiono problem polegający na tym, że okno zdarzeń Webex nie odpowiadało hostowi.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvu44356

2

Webex Meetings

Naprawiono błąd, w którym występowała podatność Webex na ujawnienie informacji o spotkaniu.

CSCvv66149

3

Webex Meetings (Mac)

Naprawiono problem polegający na tym, że uczestnik mógł słyszeć panelistę spoza sesji treningowej.

CSCvv67592

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownicy komputerów Mac mieli sporadyczny problem z ankietami na spotkaniach Webex.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvv38581

3

Webex Meetings (Mac)

Naprawiono problem polegający na tym, że użytkownicy automatycznie wyłączali wyciszenie podczas dołączania lub rozpoczynania spotkania Webex.

CSCvv29100

3

Webex Meetings (Mac)

Naprawiono problem polegający na tym, że gdy użytkownik Maca udostępnia plik, a następnie przechodzi do sesji treningowej, uczestnik traci slajdy.

CSCvv40125

2

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono problem polegający na tym, że w niektórych środowiskach użytkownicy nie mogą aktualizować ciscowebexstart.exe ponieważ jest zajęty przez Windows. Spowodowało to niepowodzenie spotkania początkowego i wyskakujący błąd23.

CSCvv52819

3

Webex Meetings (Mac)

Naprawiono problem polegający na tym, że użytkownik komputera Mac korzystający z klienta spotkania nadal może używać rozmytego wirtualnego tła, nawet jeśli administrator witryny je wyłączył.

CSCvv37475

3

Webex Events (Windows)

Naprawiono błąd, w wyniku którego gospodarz spotkania nie mógł zobaczyć „Nazw firm” na liście uczestników wydarzenia.

CSCvv39812

3

Webex Meetings

Naprawiono problem polegający na tym, że opcja kamery jest wyszarzona dla wszystkich użytkowników systemu iOS podczas spotkania, a uczestnicy nie mogą dołączyć za pomocą kamery wideo.

CSCvv42971

3

Webex Meetings

Naprawiono problem polegający na tym, że w nagraniu ARF panel uczestnika jest pusty.

CSCvu95289

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że ustawienia języka spotkania nie były wyświetlane zgodnie z oczekiwaniami.

CSCvv54222

3

Webex Meetings

Naprawiono problem polegający na tym, że jeśli parsowanie TelemetryInfo w HKCU nie powiodło się, webexapp będzie w stanie blokady i zawsze będzie kosztować około 15% czasu procesora.

CSCvv53391

2

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na wyświetlaniu błędu wyskakującego okienka (65028) podczas korzystania z pobierania java w celu dołączenia do spotkania. Aplikacja spotkań wielokrotnie się zawieszała.

CSCvv62946

3

Webex Meetings

Naprawiono błąd powodujący pomieszanie formatowania dziennika czatu po aktualizacji z 4 sierpnia 2020 r.

CSCvv62945

3

Szkolenie Webex (Windows i Mac)

Naprawiono problem polegający na tym, że program Cisco Webex Training odrzucał innym osobom możliwość dołączenia do sesji Breakout po kilku godzinach, ponieważ numer rejestru spotkania był większy niż 256.

CSCvv62948

3

Webex Meetings

Naprawiono problem polegający na tym, że JMF- nie może rozpocząć spotkania lub dołączyć do spotkania po raz pierwszy w aplikacji komputerowej spotkań.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvv13853

2

Webex Meetings

Naprawiono problem polegający na tym, że gość nie mógł dołączyć do spotkania Orion z listy spotkań aplikacji Webex Meetings na komputery

CSCvv15897

3

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono problem polegający na tym, że klient Webex stale wyświetla błąd wyskakujący po zamknięciu i opublikowaniu ankiety.

CSCvu97649

3

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono problem polegający na nakładaniu się tekstu na czacie Webex, gdy imię i nazwisko użytkownika są duże.

CSCvv17638

2

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono problem powodujący awarię po kliknięciu przez użytkownika Nie na zduplikowane spotkanie z narzędzia Productivity Tools.

CSCvv33369

2

Webex Meetings

Naprawiono błąd powodujący awarię podczas wychodzenia z trybu gotowości.

CSCvv15201

2

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono problem z aplikacją Webex Desktop, która nie mogła połączyć się ze spotkaniem od czasu meetingDaemon.dll brakowało w 40,8 miejscach.

CSCvv18038

2

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł rozpocząć lub dołączyć do żadnego spotkania z aplikacji Webex dla WBS40.6.6.

CSCvv28591

3

Webex Meetings

Naprawiono problem polegający na tym, że w transmisji audio nie było dźwięku.

CSCvv21708

3

Webex Events

Naprawiono błąd powodujący zawieszanie się wydarzeń Webex po opuszczeniu sesji treningowej.

CSCvv17017

3

Webex Meetings (Mac)

Naprawiono problem polegający na tym, że wideo uczestnika nie było widoczne podczas udostępniania ekranu podczas korzystania z zewnętrznego monitora w systemie Mac OS.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvu89763 3 Webex Meetings (Windows) Rozwiązano problem polegający na tym, że awatary użytkowników były wyświetlane, mimo że przełącznik administratora witryny dla nich nie był włączony.
CSCvu39734 3 Webex Meetings (Mac) Rozwiązano problem polegający na tym, że wszystkie kontrolki Webex nie wyświetlały się w trybie odtwarzania keynotes firmy Apple.
CSCvu84548 3 Szkolenia Webex (Windows) Naprawiono błąd, w wyniku którego użytkownik nie mógł dołączyć do sesji treningowej podgrupy zgodnie z oczekiwaniami.
CSCvu88415 3 Webex Meetings (Windows) Naprawiono problem polegający na tym, że dźwięk nie włączał się zgodnie z oczekiwaniami, gdy użytkownik korzystał z funkcji Call-Me, aby dołączyć do spotkania.
CSCvu95290 2 Webex Meetings Rozwiązano problem polegający na tym, że użycie procesora przez użytkownika było wysokie podczas korzystania z aplikacji komputerowej Webex.
CSCvu95821 2 Administrowanie witryną Webex Rozwiązano problem polegający na tym, że język był wyświetlany w języku angielskim, a nie w tradycyjnym chińskim zgodnie z oczekiwaniami, gdy użytkownik kliknął opcję „Sprawdź aktualizację, aby uaktualnić”.
CSCvu92716 3 Webex Events (Windows) Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł dołączyć do wydarzenia zgodnie z oczekiwaniami.
CSCvu82000 2 Webex Meetings (Windows) Naprawiono błąd, który powodował, że aplikacja Webex Desktop App nie uruchamiała spotkania zgodnie z oczekiwaniami.
CSCvu81568 3 Webex Meetings Rozwiązano problem polegający na tym, że spotkanie nie mogło rozpocząć się zgodnie z oczekiwaniami z powodu infrastruktury pulpitu wirtualnego (VDI).
CSCvv00887 3 Webex Events Rozwiązano problem polegający na tym, że nazwa użytkownika nowego hosta nie była wyświetlana zgodnie z oczekiwaniami.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvu81623 3 Webex Events Rozwiązano problem polegający na wyświetlaniu komunikatu o błędzie „Ten identyfikator rejestracji został już użyty”, gdy użytkownik próbował dołączyć do wydarzenia.
CSCvu84340 3 Webex Events Naprawiono problem polegający na tym, że odpowiedź na pytanie ankiety była wyświetlana w innej kolumnie niż oczekiwano.
CSCvu75957 2 Webex Meetings Rozwiązano problem polegający na tym, że spotkanie zakończyło się przed oczekiwaniem, gdy prezenter przestał udostępniać, a inny użytkownik upuścił okno spotkania na inny monitor.
CSCvu58667 3 Webex Meetings (Mac) Rozwiązano problem polegający na tym, że znaki wpisywane przez użytkownika Maca na włoskiej klawiaturze nie mogły pasować do prezentera systemu Windows.
CSCvu62516 3 Webex Meetings (Windows) Rozwiązano problem polegający na tym, że domyślna nazwa użytkownika była wyświetlana, gdy użytkownik dołączył do spotkania po raz pierwszy.
CSCvu66677 3 Webex Events (Windows) Naprawiono problem polegający na tym, że uczestnik dołączył do wydarzenia bez wyciszenia, mimo że ustawiono wyciszenie przy wejściu.
CSCvu82000 2 Webex Meetings (Windows) Naprawiono błąd, który powodował, że aplikacja Webex Desktop App nie uruchamiała spotkania zgodnie z oczekiwaniami.
CSCvu84981 3 Administrowanie witryną Webex Rozwiązano problem polegający na tym, że spotkanie nie rozpoczynało się zgodnie z oczekiwaniami.
CSCvu71627 3 Webex Meetings Rozwiązano problem polegający na tym, że gdy użytkownik kliknął przycisk dołączania, zaczął się obracać i uruchamiać przeglądarkę, a nie spotkanie zgodnie z oczekiwaniami.

CSCvu86749

2

Administrowanie witryną Webex

Rozwiązano problem polegający na tym, że wybrany język nie wyświetlał się w kliencie spotkania.

CSCvu88619 3 Webex Meetings Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik Linuksa nie mógł dołączyć do spotkania zgodnie z oczekiwaniami.