Více informací o nejnovějších aktualizacích naleznete v sekci Otevřené a vyřešené chyby pro nejnovější aktualizace Webex Meetings.


Hlásíme otevřené a vyřešené chyby zjištěné zákazníkem se závažností 1 až 3. Pokud aktualizace neobsahuje chyby nalezené zákazníky, nebude pro tuto aktualizaci zobrazen seznam vyřešených chyb.

Pomocí nástroje hledání chyb Cisco můžete zjistit podrobnosti o uvedených chybách a vyhledat další chyby, které mají vliv na konkrétní aktualizace aplikace Webex Meetings. Další informace o použití funkce hledání chyb naleznete v nápovědě nástroje hledání chyb.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvh90269

Webex Meetings

Funkce Vytvořit prázdnou obrazovku nefunguje na zařízeních se systémem Windows 10, pokud je povoleno ovládání uživatelského účtu.

CSCvi72293

Webex Meetings (Mac)

Je-li účet uživatele na Facebooku uzamčen, nemůže streamovat schůzky služby Webex na službě Facebook Live.

CSCvh63085

Webex Events (Windows)

Během událostí, kdy přednášející sdílí svou obrazovku, mohou účastníci zobrazit oznámení konverzace, která se přednášejícímu zobrazují.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvx98749

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy uživatel nemohl otevřít plně funkční schůzku pomocí aplikace Webex v aplikaci Safari.

CSCvy01602

3

Webex Meetings (Windows)

Při řešení problému, kdy aplikace Webex Meeting na ploše selže, když se uživatel pokusí zahájit schůzku, došlo k chybě.

CSCvy01602

3

Webex Meetings (Windows)

Při řešení problému, kdy aplikace Webex Meeting na ploše selže, když se uživatel pokusí zahájit schůzku, došlo k chybě.

CSCvy09251

2

Webex Meetings (Windows)

Řešen problém, kdy okno Webex Meetings po připojení ke schůzce zamrzne.

CSCvy24266

3

Webex Meetings (Mac)

Opraven problém, kdy účastníci zmizí ze seznamu chatu v systému Mac, když se prezentující iOS stal účastníkem.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvx50545

3

Schůzka Webex (Mac)

Vyřešil (a) jsem problém s aplikací Webex Meeting pro Mac, která si nepamatuje nastavení poslední schůzky pro možnost „automaticky upravit hlasitost“.

CSCvx82048

2

Schůzka Webex (Mac)

Byl opraven problém, kdy uživatel telefonu Mac nemůže přepínat aktivní reproduktory.

CSCvx75458

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy se panel účastníka znovu zobrazí poté, co se účastník během sdílení přepne zpět na zobrazení video pásu.

CSCvx55483

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy došlo ke ztrátě dálkového ovladače a sdílení se zastavilo během schůzky Webex.

CSCvx51075

3

Webex Meetings (Windows)

Vyskytl se problém, kdy se pro některé účastníky stále vypínala oprávnění účastníka.

CSCvx86960

3

Webex Meetings (Windows)

Řešen problém, kdy ověření SSO nefunguje, když jsou schůzky hostovány na goto-dev.

CSCvx88506

3

Webex Meetings (Windows)

Vyřešil (a) jsem problém s účastníky skrýt s videem mimo Webex Meetings.

CSCvx80999

3

Webex Meetings (Mac)

Řešen problém, kdy jakmile je panelistovi dána kontrola, nemůžete ji vzít zpět.

CSCvx96247

3

Webex Meetings

Opraven problém s aktualizací Webex Meetings VDI (ELux) na Qt5.15 chybějící libxcb-image.so.0 a některé další knihovny na eLux 6.5.

CSCvx85090

3

Webex Meetings (Windows)

Řešen problém, kdy uživatel hlásí, že při sdílení obrazovky stále říká, že se okna překrývají a zešedivěla.

CSCvx87915

3

Webex Training (Mac)

Řešen problém, kdy Webex Training spadne na Mac OS Apple M1 čipu.

CSCvx85116

3

Webex Meetings (Mac)

Vyskytl se problém s místním nahráváním MP4, které nemůže přepínat self jako aktivní reproduktor.

CSCvx88163

3

Webex Meetings (Windows)

Vyřešil problém, kdy uživatel dostane Stáhnout vbg chybu po zrušení stahování poprvé.

CSCvx81020

3

Webex Meetings

Byl opraven problém s pomalým připojením aplikace kvůli zamrzání API.

CSCvw73910

3

Webex Meetings (Windows)

Vyřešil se problém, kdy chybí software čtečky obrazovky, když uživatel zadal do pole pro úpravy přihlašovací stránky hosta.

CSCvx69609

3

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém, kdy uživatelské rozhraní účastníka 41.3 nefunguje, když přednášející sdílí schůzku.

CSCvx85751

3

Webex Meetings (Windows)

Řešen problém, kdy Webex používá klávesové zkratky při sdílení, i když globální klávesové zkratky nejsou povoleny.

CSCvx80022

3

Webex Meetings

Vyřešil (a) jsem problém s videocentrickým nahráváním. Po dokončení sdílení dokumentu se záznam stále zasekává v dokumentu a nepřejde na kameru.

CSCvx96260

3

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém, kde aktuální ApeAttachConfirm pracovní tok byl změněn v relaci AS (CB) z asynchronního režimu spuštěného srdečním tepem do synchronního režimu spuštěného samočinně.

CSCvx94301

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy aplikace Webex Meeting Application verze 41.3.5.8 na Windows selhala.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvx00648

3

Webex Meetings (Windows)

Řešen problém, kdy jsou řetězce gest zkráceny v jiných jazycích v rámci Webex Meetings 41.1.

CSCvx50619

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy převedený soubor .arf na.mp4 nezobrazuje video.

CSCvx51064

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy bude jako aktivní uživatel videa vybrán nový uživatel.

CSCvx51013

3

Webex Meetings (Windows)

Vyskytl se problém, kdy okno MTA automaticky vyskakuje a uživatel nemůže schůzku spustit normálně.

CSCvx52496

3

Webex Meetings (Windows)

Vyskytl se problém, kdy se virtuální pozadí změnilo z „rozmazat“ na „žádné“ a změny se nepodařilo použít.

CSCvx58714

3

Webex Meetings (Mac)

Zabýval se problémem, kde je spotřeba energie velmi vysoká.

CSCvx44345

3

Webex Meetings (Mac)

Opraven problém se zprávou odeslanou účastníkům, když se hostitel nepřipojil ke klasické události, je chybný.

CSCvx56220

3

Webex Meetings (Windows)

Řešen problém, kdy Webex při sdílení obrazovky a dalším stisknutí kláves Ctrl + Shift + Q nezobrazí ani nezobrazí uživatelské rozhraní a ovládací prvky Webex.

CSCvx66701

3

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém s přístupností pomocí klávesové zkratky „Alt + Enter“, zatímco obrazovka sdílení na Webex Meetings funguje jako globální.

CSCvx04429

3

Webex Meetings

Opraven problém s vysokým využitím procesoru v klidovém stavu po změně sítě.

CSCvx48508

3

Webex Meetings

Řešen problém, kdy je zvuk schůzek Webex výchozí "Nepřipojovat zvuk".

CSCvx69962

3

Webex Events (Windows)

Opraven problém, kdy se video zastaví pro všechny účastníky poté, co se počet účastníků zvýší na více než 1000 ve Webex událostech.

CSCvx73075

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy klient Mac nemůže otevřít adresu URL, která obsahuje : ().

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvw91688

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kde byl nesprávný čas spojení schůzky.

CSCvx43846

3

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém, kdy se uživatel Internet Exploreru nemůže připojit pomocí 40.10.12.

CSCvw70105

3

Webex Meetings (Windows)

Řešen problém, kdy falešná instance Webex (pohotovostní proces schůzky) ukazuje, zda byla stisknuta ZÁLOŽKA Alt +.

CSCvw37960

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy ukazatel myši není viditelný.

CSCvx25650

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém s Akamai, kde se aplikace CDN stahuje 10krát.

CSCvw96420

2

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém, kdy po dokončení schůzky by balíček stránek neměl být aktualizován.

CSCvw91938

3

Webex Training (Windows)

Řešení problému, kdy aplikace Webex účastníka spadne, když panelista sdílí obrazovku (Webex Training).

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvw75624

2

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy uživatel systému Mac Big Sur (MacOS 11.x) nemůže spustit schůzku s videem.

CSCvw65481

3

Webex Meetings (Windows)

Řešen problém, kdy když uživatel přestane nahrávat, v hlavním panelu zmizí ikona aplikace Webex meeting.

CSCvw59368

3

Webex Meetings (Mac)

Vyřešil (a) jsem problém, kdy Mac zobrazil (a) obrácené uživatelské jméno v seznamu plist.

CSCvw63623

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy se aplikace po kliknutí na tlačítko „x“ nezavře a při pokusu o připojení ke koncovému bodu pomocí přiblížení se rozostří.

CSCvw67585

3

Webex Training (Mac)

Opraven problém, kdy uživatel Mac v relaci školení nemůže sdílet PPT, slovo nebo soubor aplikace Excel.

CSCvw58188

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy je funkce "Přenos souboru" během relací vzdáleného přístupu zakázána.

CSCvw57947

3

Webex Meetings (Mac)

Opraven problém, kdy uživatelé Mac nebyli schopni přijmout výzvu spoluhostitele v režimu celé obrazovky.

CSCvw68248

3

Webex Meetings (Mac)

Při řešení problému, kdy uživatel zahájil schůzku, vstoupil do schůzky a pak ji opustil, došlo k selhání schůzky.

CSCvw68272

3

Webex Meetings (Mac)

Při řešení problému, kdy uživatel zahájil schůzku, vstoupil do schůzky a pak ji opustil, došlo k selhání schůzky.

CSCvw68265

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém se službou Mac Crash for Video Device Manager.

CSCvw61720

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, při kterém došlo k chybě certifikátu při připojování zvuku nebo videa ke schůzce.

CSCvw68234

3

Webex Meetings (Mac)

Při řešení problému, kdy uživatel zahájil schůzku, vstoupil do schůzky a pak ji opustil, došlo k selhání schůzky.

CSCvw67351

3

Webex Meetings

Řešen problém s příkazem Ctrl+Shift+L, který již není rozpoznán v Excelu ve sdílení Webex.

CSCvw70008

3

Webex Meetings

Problém byl vyřešen při používání funkce „Call My Device“ prostřednictvím týmů Webex. URI je starý název účtu pro zařízení.

CSCvw76235

3

Webex Meetings

Při návratu na hlavní schůzku byl opraven problém s chybovou zprávou Breakout Room.

CSCvw53973

3

Webex Meetings (Mac)

Vyřešil/a jsem problém, kdy se účastník nemůže připojit k videu z hlavní schůzky, když opustil/a relaci útěku.

CSCvw76930

2

Webex Meetings (Mac)

Opraven problém s pádem meetingu v T40.12.3.

CSCvw80334

3

Webex Meetings (Mac)

Řešili jsme problém, kde pád Pollingu způsobil mnoho problémů. Uživatel se nemohl připojit k relaci útěku a ztlumit nebo zrušit ztlumení.

CSCvw48337

3

Webex Meetings

Vyřešili jsme problém, kdy bylo video pokryto zelenou barvou a zábleskem v zobrazení mřížky.

CSCvw84490

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém s pádem schůzky v tabulkovém pohledu na seznam účastníků.

CSCvw47450

2

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy se uživatel nemohl připojit ke zvuku a videu na schůzce.

CSCvw84477

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém s pádem schůzky v ovladači zobrazení přiřazení.

CSCvw84483

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém s pádem schůzky v ovladači zobrazení přiřazení.

CSCvw84475

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém s pádem schůzky v zobrazení osnovy úkolu.

CSCvw85086

3

Webex Meetings (Mac)

Vyřešil (a) jsem problém se špatnými znaky na jménech šesti účastníků.

CSCvw93563

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, který způsobil chybu, když jsou uživatelé připojeni k mediálním uzlům, ke kterým se neměli připojit.

CSCvw80367

3

Webex Meetings

Řešení problému s formátováním snímání pro Hamilton superflix-webcam

CSCvw96416

3

Webex Meetings (Windows)

Vyřešili jsme problém, kdy se hardwarová akcelerace nezobrazuje v aplikaci Windows Webex Meeting.

CSCvw68247

3

Webex Meetings (Windows)

Vyřešil (a) jsem problém, kdy se uživateli nepodařilo zavřít pole „O Cisco Webex Meetings“ na počítačích se systémem Windows 7.

CSCvw96427

3

Webex Meetings (Mac)

Problém s pádem schůzky v kontroléru chatu byl vyřešen.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvw65850

3

Webex Meetings

Po upgradu došlo k problému s VoIP zpětnou vazbou.

CSCvw21571

2

Webex Meetings

Opraven problém s Cisco Webex Meeting VDI pro podporu VMWare Client 5.5 a VMWare Agent 7.13.

CSCvv71569

3

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém, kdy polské jazykové rozvržení klávesnice iniciovalo zkratky zasedací místnosti Webex.

CSCvv71390

3

Webex Events (Mac)

Vyřešil/a jsem problém, kdy se uživatel vždy mohl připojit k události Webex i poté, co byl hostitelem vyloučen/a.

CSCvw36345

3

Webex Meetings (Mac)

Vyskytl se problém, při kterém se počítačová aplikace Mac neustále hroutila a nemohla být použita.

CSCvw45760

2

Webex Meetings (Mac)

Vyskytl se problém s nenačtením hlavního okna schůzky Webex poté, co uživatel přestal sdílet druhou obrazovku plochy.

CSCvw36656

3

Webex Meetings (Mac)

Opraven problém, kdy když se uživatel přihlásí a připojí ze systému Mac, oba účastníci systému Windows a Mac vidí uživatele jako anonymního uživatele.

CSCvw46309

3

Webex Meetings

Řešen problém, kdy při sdílení PDF jako souboru na Webex meetingu je obsah zkreslený a zobrazuje barevné artefakty v MacOS 11.0.1 Big Sur.

CSCvw50010

3

Webex Trainings (Mac)

Řešen problém, kdy se uživatel vždy mohl připojit k relaci školení Webex i poté, co byl hostitelem vyloučen.

CSCvw55861

3

Webex Meetings (Mac)

Opraven problém, kdy se uživatel znovu připojil ke schůzce poté, co zákazník otevřel průzkumy.

CSCvw53875

3

Webex Meetings (Mac)

Opraven problém, kdy když bylo v čekárně více než dvě osoby a hostitelé připustili, že jeden z uživatelů bar čekárny zešedivěl.

CSCvw47249

2

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém, kdy uživatelé Windows 10 spuštění tam osobní zasedací místnost z desktopové aplikace mají JMF chyby.

CSCvw53883

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy aplikace Webex Meetings nepoužívá systémovou konfiguraci proxy nastavenou v místní konfiguraci sítě. Místo toho se pokusí připojit přímo, když je jako výchozí prohlížeč nastaven prohlížeč Mozilla Firefox.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvw32232

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy pokud uživatel nemá adresu URL avatara, je obrázek avatara stále zobrazen.

CSCvw37770

2

Webex Meetings

Opraven problém, kdy systém Windows rozesílá e-maily účastníkům, kteří se připojují ke schůzkám prostřednictvím modulu hlasování.

CSCvw23893

3

Webex Meetings

Řešení problému s tím, že kvalita VoIP není dobrá a někdy hlasitá.

CSCvw37815

2

Webex Meetings (Mac)

Opraven problém, kdy Mac rozesílal e-maily ostatním účastníkům s informacemi o avataru.

CSCvw34605

3

Webex Meetings (Windows)

Vyřešil (a) jsem problém, kdy ostatní účastníci nemohou slyšet, jak se uživatel připojuje ze systému Windows 10. Uživatelské rozhraní ukazuje, že uživatel není ztlumen, ale přesto zde uživatel nemůže být. Uživatel také nemůže změnit svůj stav ztlumení.

CSCvw31598

3

Webex Meetings (Mac)

Řešen problém, kde levý centralizovaný ovládací panel nevybledne na Mac na 40.9.

CSCvw15832

3

Webex Meetings (Windows)

Vyskytl se problém, kdy uživatel nebyl schopen připojit počítač k zvuku přerušovaně.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvw34605

3

Webex Meetings (Mac)

Vyřešil (a) jsem problém, kdy ostatní účastníci nemohou slyšet, jak se uživatel připojuje ze systému Windows 10. Uživatelské rozhraní ukazuje, že uživatel není ztlumen, ale přesto jej nikdo neslyší. Uživatel také nemůže změnit svůj stav ztlumení.

CSCvw27829

3

Webex Meetings (Windows)

Řešení problému s klienty OS Windows a Webex Meetings, kteří vykazují abnormální hodnoty RTT v MQE.

CSCvw37770

2

Webex Meetings

Opraven problém, kdy systém Windows rozesílá e-maily účastníkům, kteří se připojují ke schůzkám prostřednictvím modulu hlasování.

CSCvw37815

2

Webex Meetings (Mac)

Opraven problém, kdy Mac rozesílal e-maily ostatním účastníkům s informacemi o avataru.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvv44857

2

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy při otevření ankety většina účastníků nevidí otázky.

CSCvu53534

2

Webex Meetings (Windows)

Řešen problém, kde bylo více zranitelností v ARF a WRF přehrávače pro Windows a to by mohlo umožnit útočníkovi spustit libovolný kód na dotčeném systému.

CSCvu59610

2

Webex Meetings (Windows)

Řešen problém, kde bylo více zranitelností v ARF a WRF přehrávače pro Windows a to by mohlo umožnit útočníkovi spustit libovolný kód na dotčeném systému.

CSCvu53451

2

Webex Meetings (Windows)

Řešen problém, kde bylo více zranitelností v ARF a WRF přehrávače pro Windows a to by mohlo umožnit útočníkovi spustit libovolný kód na dotčeném systému.

CSCvv78850

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy měl zákazník problém s protokoly chatu v prostoru Webex.

CSCvv70179

2

Webex Meetings (Windows)

Vyskytl se problém, při kterém došlo k pádu webexmgr (0001-0008CAB9).

CSCvv68606

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy se uživatel nemohl připojit ke schůzce Webex z počítačové aplikace meetingů, když byla k dispozici nová aktualizace pro počítačovou aplikaci Webex meetingů.

CSCvv92121

3

Webex Meetings (Mac)

Při zmizení možnosti videa během schůzky Webex došlo k problému.

CSCvv95540

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy někteří účastníci neslyší zvuk sdílený během schůzky.

CSCvv86368

3

Webex Meetings (Windows)

Řešen problém, kdy při kliknutí na klávesu Esc během ankety je okno ankety prázdné a další anketu nelze vytvořit.

CSCvv73342

3

Webex Events (Windows)

Řešen problém, kdy Proximity nepracuje s Webex Event.

CSCvw14048

3

Webex Meetings

Řešili jsme problém, kdy pro určité uživatele nebyly k dispozici metriky klienta pro řešení potíží v řídicím centru (telemetrie).

CSCvw13274

3

Webex Meetings (Mac)

Při řešení problému došlo k selhání schůzky, když uživatel zrušil výzvu serveru proxy.

CSCvv77380

2

Webex Meetings

Opraven problém s pádem 40.9.5 WCLDll.dll [0001:00023440].

CSCvv76907

3

Webex Events

Byl opraven problém, kdy okno Webex Events nereagovalo na hostitele.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvu44356

2

Webex Meetings

Opraven problém se zranitelností při zveřejňování informací o schůzce Webex.

CSCvv66149

3

Webex Meetings (Mac)

Opraven problém, kdy účastník mohl slyšet panelistu mimo trénink.

CSCvv67592

3

Webex Meetings (Mac)

Řešení problému, kdy uživatelé Mac měli občasný problém s průzkumy veřejného mínění na Webex Meetings.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvv38581

3

Webex Meetings (Mac)

Opraven problém, kdy uživatelé automaticky vypnou zvuk při připojení nebo spuštění Webex meetingu.

CSCvv29100

3

Webex Meetings (Mac)

Opraven problém, kdy když uživatel Mac sdílí soubor a pak jít do praxe relace, účastník ztratí snímky.

CSCvv40125

2

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém, kdy v některých prostředích uživatelé nemohou aktualizovat ciscowebexstart.exe protože je obsazen systémem Windows. To způsobilo selhání startovní schůzky a chybu vyskakovacího okna23.

CSCvv52819

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy uživatel Mac používající klienta meetingu může stále používat virtuální pozadí rozmazání, i když to administrátor webu zakázal.

CSCvv37475

3

Webex Events (Windows)

Opraven problém, kdy hostitel schůzky nemohl vidět "Název společnosti" na seznamu účastníků v události.

CSCvv39812

3

Webex Meetings

Opraven problém, kdy je možnost kamery během schůzky šedá pro všechny uživatele iOS a účastníci se nemohou připojit ke své videokameře.

CSCvv42971

3

Webex Meetings

Opraven problém, kdy v záznamu ARF je panel účastníka prázdný.

CSCvu95289

3

Webex Meetings

Vyskytl se problém, kdy se nastavení jazyka schůzky nezobrazovalo podle očekávání.

CSCvv54222

3

Webex Meetings

Opraven problém, kdy v případě selhání analýzy TelemetryInfo v HKCU bude webexapp ve stavu zámku a vždy bude stát asi 15% času CPU.

CSCvv53391

2

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, při kterém došlo k chybě vyskakovacího okna (65028) při použití stahování javy pro připojení ke schůzce. Aplikace pro schůzky se několikrát zhroutila.

CSCvv62946

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy bylo po aktualizaci 4. srpna 2020 změněno formátování protokolu chatu.

CSCvv62945

3

Školení Webex (Windows a Mac)

Opraven problém, kdy Cisco Webex Training odmítá ostatní lidi, aby se po několika hodinách připojili k Breakout relaci, protože číslo registru schůzek je větší než 256.

CSCvv62948

3

Webex Meetings

Opraven problém, kdy JMF nemůže zahájit schůzku nebo se připojit k schůzce poprvé v aplikaci pro počítačové schůzky.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvv13853

2

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy se host nemohl připojit ke schůzce Orion ze seznamu schůzek v desktopové aplikaci Webex

CSCvv15897

3

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém, kdy klient Webex neustále hází vyskakovací chybu po uzavření a publikování ankety.

CSCvu97649

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy v chatu Webex dochází k překrývání textu, když je jméno a příjmení uživatele velké.

CSCvv17638

2

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy došlo k pádu, když uživatel klikl na Ne pro duplicitní schůzku z Nástroje produktivity.

CSCvv33369

2

Webex Meetings

Byl opraven problém, při kterém došlo k havárii během nouzového ukončení.

CSCvv15201

2

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém s připojením aplikace Webex Desktop ke schůzce, protože meetingDaemon.dll chybělo na 40,8 místech.

CSCvv18038

2

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém, kdy uživatel nemohl spustit nebo se připojit k žádné schůzce z aplikace Webex pro WBS40.6.6.

CSCvv28591

3

Webex Meetings

Opraveno a problém tam, kde nebyl žádný zvuk v Audio Broadcast.

CSCvv21708

3

Webex Events

Opraven problém, kdy po ukončení relace praxe dojde k zamrznutí událostí Webex.

CSCvv17017

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy při použití externího monitoru v systému Mac OS nebylo video účastníka během sdílení obrazovky viditelné.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvu89763 3 Webex Meetings (Windows) Vyřešil (a) jsem problém, kde se zobrazovaly avatary uživatelů, i když přepínač správce webu nebyl zapnutý.
CSCvu39734 3 Webex Meetings (Mac) Vyskytl se problém, kdy se všechny ovládací prvky Webex nezobrazovaly v režimu přehrávání klíčových poznámek Apple.
CSCvu84548 3 Webex Trainings (Windows) Opraven problém, kdy se uživatel nemohl připojit k tréninku útěku, jak se očekávalo.
CSCvu88415 3 Webex Meetings (Windows) Byl opraven problém, při kterém se zvuk neztlumil podle očekávání, když se uživatel připojil ke schůzce pomocí aplikace Call-Me.
CSCvu95290 2 Webex Meetings Vyřešil (a) jsem problém, při kterém bylo použití procesoru pro uživatele vysoké při používání desktopové aplikace Webex.
CSCvu95821 2 Správa webu Webex Byl vyřešen problém, kdy se jazyk zobrazoval v angličtině a ne v tradiční čínštině, jak se očekávalo, když uživatel klikl na tlačítko „Zkontrolovat aktualizaci pro upgrade“.
CSCvu92716 3 Webex Events (Windows) Byl vyřešen problém, kdy se uživatel nemohl připojit k události podle očekávání.
CSCvu82000 2 Webex Meetings (Windows) Byl opraven problém, když aplikace Webex Desktop App nespustila schůzku podle očekávání.
CSCvu81568 3 Webex Meetings Řešení problému, kdy schůzka nemohla začít podle očekávání kvůli infrastruktuře virtuálních počítačů (VDI).
CSCvv00887 3 Webex Events Vyskytl se problém, kdy se uživatelské jméno nového hostitele nezobrazovalo podle očekávání.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvu81623 3 Webex Events Byl opraven problém, kdy se při pokusu o připojení uživatele k události zobrazila chybová zpráva „Toto registrační ID již bylo použito“.
CSCvu84340 3 Webex Events Byl opraven problém, kdy se odpověď na dotaz průzkumu zobrazovala v jiném sloupci, než se očekávalo.
CSCvu75957 2 Webex Meetings Byl opraven problém, kdy schůzka skončila dříve, než se očekávalo, když přednášející ukončil sdílení a druhý uživatel upustil okno schůzky do jiného monitoru.
CSCvu58667 3 Webex Meetings (Mac) Řešen problém, kdy se znaky, které uživatel Macu zadal na italské klávesnici, nemohly shodovat v přednášejícím systému Windows.
CSCvu62516 3 Webex Meetings (Windows) Vyskytl se problém, kdy se výchozí uživatelské jméno zobrazovalo, když se uživatel poprvé připojil ke schůzce.
CSCvu66677 3 Webex Events (Windows) Opraven problém, kdy se účastník připojil k události bez ztlumení, ačkoli bylo nastaveno ztlumení při vstupu.
CSCvu82000 2 Webex Meetings (Windows) Byl opraven problém, když aplikace Webex Desktop App nespustila schůzku podle očekávání.
CSCvu84981 3 Správa webu Webex Zabýval se problémem, kdy schůzka nezačala podle očekávání.
CSCvu71627 3 Webex Meetings Vyskytl se problém, kdy uživatel po kliknutí na tlačítko spojit začal otáčet a spouštět prohlížeč, a nikoli schůzku, jak se očekávalo.

CSCvu86749

2

Správa webu Webex

Vyskytl se problém, kdy vybraný jazyk nebyl zobrazen pro klienta meetingu.

CSCvu88619 3 Webex Meetings Řešen problém, kdy se uživatel Linuxu nemohl připojit ke schůzce podle očekávání.