Viz Otevřené a vyřešené chyby pro nejnovější aktualizace Webex Meetings získáte informace o nejnovějších aktualizacích.


 

Hlášíme otevřené a vyřešené chyby nalezené zákazníkem se závažností 1 až 3. Pokud aktualizace neobsahuje chyby nalezené zákazníkem, nebude pro danou aktualizaci zobrazen seznam Vyřešených chyb.

Můžete najít podrobnosti o uvedených chybách a vyhledat další chyby, které mají vliv na konkrétní aktualizace aplikace Webex Meetings , pomocí klávesy pro Nástroj Cisco pro vyhledávání chyb . Další informace o používání vyhledávání chyb naleznete v části Nápověda k nástroji pro vyhledávání chyb .

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v části Nástroj pro vyhledávání chyb.

Číslo chyby

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvh90269

Webex Meetings

Stránka Vytvořte obrazovku jako prázdnou funkce nefunguje na zařízeních s Windows 10, pokud je povoleno Řízení uživatelských účtů.

CSCvi72293

Webex Meetings (Mac)

Pokud je účet uživatele na Facebooku uzamčen, nemůže streamovat schůzky Webex ve službě Facebook Live.

CSCvh63085

Webex Events (Windows)

Když přednášející během událostí sdílí obrazovku, účastníci uvidí oznámení konverzace, která se zobrazí přednášejícím.

Chyby, které jsou uvedeny v následující tabulce, popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v části Nástroj pro vyhledávání chyb.

Číslo chybyZávažnostDotčená oblast produktu

Popis

CSCwc46306

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy obrazovka hostitelů zamrzla ihned po spuštění místnosti.

Chyby, které jsou uvedeny v následující tabulce, popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v části Nástroj pro vyhledávání chyb.

Číslo chybyZávažnostDotčená oblast produktu

Popis

CSCwc24999

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy se uživateli zobrazuje následující chybová zpráva: „Vyskytly se potíže s připojením k této schůzce. Zkuste to znovu později. Pokud potíže přetrvávají, obraťte se na podporu“.

CSCwb53846

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy prezentace a vestavěné video v rámci prezentace (ppt) zamrzne, když uživatel vybral reakce.

CSCwc28024

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém s vyskakovacím oknem výběru sdílet obrazovku .

CSCwc25573

3

Webex Meetings (VDI)

Byl vyřešen nový požadavek: Je nutné deaktivovat dialogové okno oznámení v prostředí VDI.

CSCwc18003

3

Webex Meetings (Windows a Mac)

Byl vyřešen problém, kdy Zavolejte mi na nepovoluje více než 10 číslic.

Chyby, které jsou uvedeny v následující tabulce, popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v části Nástroj pro vyhledávání chyb.

Číslo chybyZávažnostDotčená oblast produktu

Popis

CSCwc01693

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy se vzdálený zvuk nenahrává, pokud uživatel začal nahrávat před tím, než se desktopová aplikace Webex Meetings připojila k mediálnímu serveru.

CSCwc14515

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy uživatelé hlásili pád relace služby Webex v živých schůzkách.

Chyby, které jsou uvedeny v následující tabulce, popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v části Nástroj pro vyhledávání chyb.

Číslo chybyZávažnostDotčená oblast produktu

Popis

CSCwc01693

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy se vzdálený zvuk nenahrává, pokud uživatel začal nahrávat před tím, než se desktopová aplikace Webex Meetings připojila k mediálnímu serveru.

CSCwc24999

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy se uživateli zobrazuje následující chybová zpráva: „Vyskytly se potíže s připojením k této schůzce. Zkuste to znovu později. Pokud potíže přetrvávají, obraťte se na podporu“.

Chyby, které jsou uvedeny v následující tabulce, popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v části Nástroj pro vyhledávání chyb.

Číslo chybyZávažnostDotčená oblast produktu

Popis

CSCwb83323

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy se uživatel nemohl připojit ke schůzce kliknutím na odkaz v aplikaci kalendáře, pozvánky a dalších aplikací na Macu.

Následující chyby, které jsou uvedeny v následující tabulce, popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v části Nástroj pro vyhledávání chyb.

Číslo chybyZávažnostDotčená oblast produktu

Popis

CSCwb68664

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém s tím, že se seznam účastníků aplikace Webex Meetings pro počítače (Mac) nezobrazuje na schůzce (%1).

CSCwb63862

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy uživatelé Webex Meetings Mac zaznamenávají dlouhé zpoždění při připojování ke schůzkám.

CSCwb98571

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy byli panelisté ve webináři Webex vypuštěni po 5 až 10 minutách, co se k němu připojili.

Chyby, které jsou uvedeny v následující tabulce, popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v části Nástroj pro vyhledávání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCwb24342

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy když se interní uživatelé připojí ke schůzce, zobrazí se na schůzce jako hosté.

CSCwb73074

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy snimky obrazovky Windowsu pozastavují snimky snímek obrazovky během změn okna nejvyšší úrovně.

CSCwb38835

3

Webinář Webex (Mac)

Byl opraven problém s havárií webináře Webex , když se hostitel připojil ze zařízení Mac.

CSCwb50139

3

Webex Events (klasické zobrazení)

Byl vyřešen problém, kdy aplikace Webex Events (classic) zamrzne při sdílení video souboru po anketě.

CSCwb73074

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy snímky obrazovky systému Windows pozastaví snímek snímek obrazovky během změn v okně nejvyšší úrovně.

Chyby, které jsou uvedeny v následující tabulce, popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v části Nástroj pro vyhledávání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCwa75478

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy jsou oprávnění ke schůzce účastníka nekonzistentní.

CSCwa75478

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy jsou oprávnění ke schůzce účastníka nekonzistentní.

CSCwa98103

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy když se uživatel připojil ke schůzka Webex pomocí dvou monitorů, velikost videa nebo profilového obrázku plovoucího účastníka se náhodně změnily v průběhu dlouhých schůzek (2-3 hodin).

CSCwb02823

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy funkce sdílení laserového ukazovátka Logitech Spotlight na ploše aplikace Webex Meeting vykazuje závažné zpoždění.

CSCwa99365

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy se aktualizuje UI Polling a aplikace Webex Meetings v počítači zamrzne.

CSCwb09429

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy uživatel systému Windows může použít dálkové ovládání (desktop), i když je dálkové ovládání u typ relace zakázáno.

CSCwb09548

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy uživatelé nemohou odesílat hlášení o problému pomocí desktopové aplikace Webex Meetings .

CSCwb22835

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy jeden uživatel ztratil pozornost, když na otázku odpovídal jiný uživatel.

CSCwb21074

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém kde Obnovit výchozí odkaz v okně Oprávnění účastníka je nekonzistentní.

Chyby, které jsou uvedeny v následující tabulce, popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v části Nástroj pro vyhledávání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCwa97115

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy přednášející nemůže sdílet (šedé tlačítko) v počítačové aplikaci x64 Webex Meetings .

CSCwb01415

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy přednášející MacOS nemohl měnit snímky pomocí klávesy šipka vpravo nebo vlevo, když se někdo připojil nebo opustil schůzku.

Chyby, které jsou uvedeny v následující tabulce, popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v Nástroji pro vyhledávání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCwa26230

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy systém Windows spouští sdílení MCS, vždy použít režim zaznamenávání DUP (classic).

CSCvz54755

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy zákazník zaznamená zpoždění, když účastník sdílí obsah během schůzky v osobní místnosti Webex .

CSCwa26224

2

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy uživatel při sdílení viděl šedou obrazovku.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v části Nástroj pro vyhledávání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCwa05390

3

Webex Events (Mac)

Byl opraven problém, kdy se účastníkům Macu zobrazovalo v okně předběžného připojení k události vlastní video bez tlačítka pro deaktivaci videa.

CSCwa03591

3

Webex Training

Byl vyřešen problém, kdy je služba školení dočasně nedostupná.

CSCwa01241

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy více uživatelů zaznamenalo při pokusu o připojení ke schůzce pád aplikace Webex Meetings na pracovních stanicích.

CSCvz81568

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy se oprávnění účastníka mění během schůzky.

CSCwa01258

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy bylo rozlišení kamery v verzi 41.10.4 ve výchozím nastavení 360p.

CSCvz99931

2

Webex Events (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy během události All Hands - více účastníků zamrzla počítačová aplikace Webex Meetings (Mac)

CSCwa01263

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy se zobrazilo křížové vafle, když prezentující sdílí obsah.

CSCvz99042

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy účastníci publika nemohou vidět aktivního uživatele videa, když byla povolena možnost „Se sdíleným obsahem zobrazit aktivního řečníka“.

CSCwa08612

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy se upgrade zařízení Apple M1 z 41.9.x na 41.10.7.14 nezdařil a nelze se připojit ke schůzce.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v části Nástroj pro vyhledávání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvz49344

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy schůzky (VMWare 8) nedokázaly detekovat zvuk a video (nepravidelně) a uživatelé museli provádět přímé nebo zpětné volání.

CSCvz49301

3

Webex Meetings (VDI)

Byl opraven problém, kdy je sdílení obsahu VDI po upgradu na Webex Meeting 41.2 rozostřené.

CSCvz40298

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy se aktivuje virtuální pozadí, i když bylo pro organizaci zakázáno.

CSCvz48455

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy se uživatelům připojujícím se ke schůzkám Webex mohlo zobrazit dialogové okno odmítnutí odpovědnosti, které vyžaduje, aby uživatelé akci potvrdili výběrem možnosti Přijmout nebo Odmítnout. Tlačítko Přijmout je zvýrazněno modře, ale když uživatelé stisknou Zadejte nic se neděje.

CSCvz56519

3

Webex Meetings (Windows a Mac)

Byl opraven problém, kdy se hlasitost mikrofonu nastaví na automaticky, i když je tato možnost zakázána.

CSCvz60606

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy uživatel nemůže získat ID obrazovky při spuštění sdílení do režimu GDI.

CSCvz61764

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy se během sdílení aplikace zobrazuje nesdílený obsah.

CSCvz62462

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy při sdílení jakékoliv Microsoft Office nebo SnagIT aplikace v aplikaci Webex Meeting se obsah plochy (za sdílenou aplikací) zobrazuje v okraji (na všech 4 stranách sdílené aplikace).

CSCvz41837

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy je obrazovka prázdná během sdílení obsahu pro účastníka na Macu.

CSCvz59221

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy by počítačová aplikace Webex Meeting měla použít token přihlášeného uživatele povolený v centru Control Hub, token nebo jméno a e-mail Oauth služby Webex , aby se mohl připojit ke schůzce.

CSCvz48850

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém kde Reakce nelze odeslat v aplikaci Webex Meetings poté, co uživatel ZAPnul nebo VYPnul možnosti schůzky, jako jsou Otázky a odpovědi a chat.

CSCvz81572

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy by měl uživatel povolit Další při připojování ke schůzce se uživatel potřebuje přihlásit z počítačové aplikace Webex Meetings .

CSCvz79108

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy bude živé streamování odpojeno nebo zastaveno, pokud se spoluhostitel připojil k jedné z relací ve skupinách.

CSCvz75584

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy se uživatelé Webex Meetings na počítačích Mac nemohli připojit k videu.

CSCvz81396

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy uživatel nahlásil problém, kdy se spuštění schůzky nezdařilo, protože selhalo ověření hash.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v části Nástroj pro vyhledávání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvy67539

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy když uživatel vybere možnost Sdílet obrazovku s Optimalizovat pro pohyb a video , sdílený obsah pro prohlížeč bliká.

CSCvz20677

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy když uživatel spustí normální sdílení a sdílení s vysokými fps, účastníci uvidí blikání oken aplikace.

CSCvz01735

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy se během sdílení obrazovky nebo aplikace v aplikaci Webex Meeting některé artefakty zobrazovaly náhodně na obrazovce všem přijímajícím účastníkům, objevilo se blikání vaflového černého nebo bílého pole a jsou viditelné v záznamu.

CSCvz36429

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy funkce Push-To-Talk nebo blokování prostoru dočasně ztlumení nefunguje, když je zapnutá caps lock, nefunguje funkce Push-To-Talk nebo blokování.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v části Nástroj pro vyhledávání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvy97434

2

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy hostitel nemohl během schůzky Webex zobrazit obsah konverzace.

CSCvy93849

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy systém havaruje pro více uživatelů, kteří používají aplikaci pro schůzka Webex (41.6 a 41.7) v systému Windows.

CSCvy80185

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy tlačítko Ztlumit nebo Zrušit ztlumení nezobrazuje správný stav mikrofonu. Když uživatel klikne Ztlumit Chcete-li zrušit ztlumení, symbol mikrofonu je zelený, ale text na tlačítku je ztlumený Zrušit ztlumení .

CSCvy87911

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy software Cisco Webex Network Recording Converter pro neanglická národní prostředí obsahuje a Soubor > Otevřít položka nabídky.

CSCvz08112

3

Webex Events (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy se dočasná aplikace pro Webex Events po stažení nespustí.

CSCvz16789

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy se uživatelé nemohou připojit k aplikaci Webex Meetings pomocí aplikace Webex Meetings v systému MacOS, což mělo za následek chybu s informací „Máte problém se sítí. Zkontrolujte místní síť a zkuste to znovu“.

CSCvz10530

2

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy aplikace schůzek uživatelů (Windows) havaruje při jejich přesunutí z hlavní schůzky do předsálí.

CSCvz26556

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy během schůzky nefungovaly reakce a gesta rukou.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v části Nástroj pro vyhledávání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvy84944

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy když uživatel sdílí prezentaci v aplikaci Keynote. Při přechodu na sekundární obrazovku kurzor zmizí.

CSCvy86883

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy se účastníci nemohli připojit k praktickému cvičení.

CSCvy93250

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém s připojením zvukového vysílání.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v části Nástroj pro vyhledávání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvx98749

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy uživatel nemohl otevřít plnohodnotnou schůzku pomocí aplikace Webex v prohlížeči Safari.

CSCvy01602

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy desktopová aplikace Webex Meeting spadne, když se uživatel pokusí zahájit schůzku.

CSCvy01602

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy desktopová aplikace Webex Meeting spadne, když se uživatel pokusí zahájit schůzku.

CSCvy09251

2

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy okno Webex Meetings po připojení ke schůzce zamrzne.

CSCvy24266

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy účastníci zmizeli ze seznamu chatů v systému Mac, když se přednášející se systémem iOS stal účastníkem.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v části Nástroj pro vyhledávání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvx50545

3

Schůzka Webex (Mac)

Byl vyřešen problém s aplikací Webex Meeting pro Mac, která si nepamatuje nastavení poslední schůzky pro možnost „Automaticky upravit hlasitost“.

CSCvx82048

2

Schůzka Webex (Mac)

Byl opraven problém, kdy uživatel telefonování Macu nemohl přepínat aktivní reproduktory.

CSCvx75458

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy se panel účastníka znovu zobrazí poté, co se účastník během sdílení přepne zpět do zobrazení videopásu.

CSCvx55483

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy bylo během schůzky Webex ztraceno dálkové ovládání a sdílení zastaveno.

CSCvx51075

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy oprávnění účastníka stále vypínala pro některé účastníky.

CSCvx86960

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy nefunguje ověřování SSO , když jsou schůzky hostované na goto-dev.

CSCvx88506

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém se skrytím účastníků s vypnutým videem Webex Meetings.

CSCvx80999

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy jakmile panelista dostane ovládání, už ho nemůžete vzít zpět.

CSCvx96247

3

Webex Meetings

Byl opraven problém s aktualizací Webex Meetings VDI (ELux) po aktualizaci Qt5.15, ve které chybí knihovna libxcb-image.so.0 a některé další v systému eLux 6.5.

CSCvx85090

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy uživatel hlásí, že při sdílení obrazovky stále oznamuje, že se okna překrývají a okna zašedlou.

CSCvx87915

3

Školení Webex (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy dojde k havárii Webex Training na čipu Apple M1 Mac OS.

CSCvx85116

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém s místním záznamem MP4, který se nemůže přepnout jako aktivní řečník.

CSCvx88163

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy uživatel dostane chybu Download vbg po prvním zrušení stahování.

CSCvx81020

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy docházelo k pomalému času připojení z aplikace kvůli zamrznutí API .

CSCvw73910

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy chybí software čtečka obrazovky, když uživatel zadal do pole úprav na přihlašovací stránce hosta.

CSCvx69609

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy uživatelské rozhraní účastníka 41.3 nefunguje, když prezentující sdílí schůzku.

CSCvx85751

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy Webex používá klávesové zkratky při sdílení, i když nejsou povoleny globální klávesové zkratky.

CSCvx80022

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém s videocentrickým záznamem, kdy po dokončení sdílení dokumentů je záznam stále zaseknutý u dokumentu a nepřepne se na kameru.

CSCvx96260

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy se zobrazila aktuální ApeAttachConfirm pracovní tok byl změněn v relaci AS (CB) z asynchronního režimu spouštěného prezenčním signálem na synchronní režim spouštěný automaticky.

CSCvx94301

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy dojde k havárii aplikace Webex Meetings verze 41.3.5.8 v systému Windows.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v části Nástroj pro vyhledávání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvx00648

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy jsou řetězce gest zkráceny v jiných jazycích v Webex Meetings 41.1.

CSCvx50619

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy převedený soubor .arf do souboru .mp4 nezobrazuje video.

CSCvx51064

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy by byl vybrán nový uživatel jako aktivní uživatel videa.

CSCvx51013

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy se automaticky zobrazí okno MTA a uživatel nemůže normálně zahájit schůzku.

CSCvx52496

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy se virtuální pozadí změnilo z „rozostření“ na „žádné“ a nebylo možné změny použít.

CSCvx58714

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy je spotřeba energie velmi vysoká.

CSCvx44345

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém se zprávou odeslanou účastníkům, když se hostitel nepřipojil ke klasické události je nesprávná.

CSCvx56220

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy Webex při sdílení obrazovky a druhém stisknutí Ctrl + Shift + Q neodkryje ani nezobrazí UI a ovládací prvky Webex .

CSCvx66701

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém s usnadněním klávesová zkratka „Alt + Enter“, zatímco sdílení obrazovky v Webex Meetings funguje jako globální.

CSCvx04429

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy docházelo k vysokému využití CPU v nečinném stavu po změně sítě.

CSCvx48508

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy je zvuk schůzek Webex ve výchozím nastavení „Nepřipojovat zvuk“.

CSCvx69962

3

Webex Events (Windows)

Byl opraven problém, kdy se video zastaví pro všechny účastníky poté, co se počet účastníků v událostech Webex zvýší na více než 1000.

CSCvx73075

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy sdílená multimédia klienta Macu nemůže otevřít adresu URL, která obsahuje: ().

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v části Nástroj pro vyhledávání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvw91688

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy byl nesprávný čas připojení ke schůzce.

CSCvx43846

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy se uživatel Internet Explorer nemohl připojit pomocí verze 40.10.12.

CSCvw70105

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy falešná instance Webex (pohotovostní proces aplikace Meeting) zobrazuje, zda byla stisknuta klávesa Alt + TAB.

CSCvw37960

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy není ukazatel myši viditelný.

CSCvx25650

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém s Akamai, kdy se aplikace CDN stáhla 10krát.

CSCvw96420

2

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy po dokončení schůzky by se balíček webu neměl aktualizovat.

CSCvw91938

3

Školení Webex (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy aplikace Webex účastníka spadne, když panelista sdílí obrazovku (Webex Training).

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v části Nástroj pro vyhledávání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvw75624

2

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy uživatel Macu Big Sur (MacOS 11.x) nemohl zahájit schůzku .

CSCvw65481

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy když uživatel zastaví nahrávání, ikona aplikace schůzka Webex zmizí z hlavního panelu.

CSCvw59368

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy Mac zobrazoval obrácené uživatelské jméno v plist.

CSCvw63623

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy se aplikace po kliknutí na tlačítko „x“ nezavře, a problém bude rozmazán, pokud se pokusíte připojit ke koncovému bodu pomocí blízkosti.

CSCvw67585

3

Školení Webex (Mac)

Byl opraven problém, kdy uživatel Macu nemůže během školení sdílet soubor PPT, Word nebo Excel.

CSCvw58188

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy je funkce "Přenos souboru" během relací Remote Access zakázána.

CSCvw57947

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy uživatelé Maců nemohli přijmout výzvu spoluhostitele v režimu na celou obrazovku .

CSCvw68248

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy když uživatel zahájil schůzku, vstoupil do schůzky a pak schůzku opustil, schůzka havarovala.

CSCvw68272

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy když uživatel zahájil schůzku, vstoupil do schůzky a pak schůzku opustil, schůzka havarovala.

CSCvw68265

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém s Mac Crash pro Správce videozařízení.

CSCvw61720

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy došlo k chybě certifikátu při připojování zvuku nebo videa ke schůzce.

CSCvw68234

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy když uživatel zahájil schůzku, vstoupil do schůzky a pak schůzku opustil, schůzka havarovala.

CSCvw67351

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém s příkazem Ctrl + Shift + L, který již není rozpoznán aplikací Excel ve sdílení Webex .

CSCvw70008

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém při použití funkce „Volat na mé zařízení“ prostřednictvím Webex Teams. URI je starý název účtu pro zařízení.

CSCvw76235

3

Webex Meetings

Opraven problém s chybová zpráva pro odpočinkové místnosti při návratu do hlavní schůzky.

CSCvw53973

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy když účastník opustí schůzka ve skupinách ve skupinách, nemůže se připojit k videu hlavní schůzky.

CSCvw76930

2

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém s havárií schůzky v T40.12.3.

CSCvw80334

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy havárie Polling způsobila mnoho problémů. Uživatel se nemohl připojit ke schůzka ve skupinách ve skupině a ztlumit nebo zrušit ztlumení.

CSCvw48337

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy bylo video překryto zelenou barvou a v zobrazení zobrazení mřížky.

CSCvw84490

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém s havárií schůzky v tabulkovém zobrazení seznamu účastníků ovladače.

CSCvw47450

2

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy se uživatel nemohl připojit ke zvuku a videu ke schůzce.

CSCvw84477

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém s havárií schůzky v ovladači zobrazení přiřazení.

CSCvw84483

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém s havárií schůzky v ovladači zobrazení přiřazení.

CSCvw84475

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém s havárií schůzky v zobrazení osnovy úkolu.

CSCvw85086

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém s nesprávnými znaky ve jménech u šesti účastníků.

CSCvw93563

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, který způsoboval chybu, když byli uživatelé připojeni k mediálním uzlům, ke kterým se neměli připojovat.

CSCvw80367

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém s formátem záznamu pro webovou kameru Hamilton superflix

CSCvw96416

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy se hardwarová akcelerace nezobrazuje v aplikaci pro schůzka Webex .

CSCvw68247

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy uživatel nemohl zavřít pole „O Cisco Webex Meetings“ na počítačích s Windows 7.

CSCvw96427

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém s havárií schůzky v ovladači Mé konverzace.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v části Nástroj pro vyhledávání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvw65850

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém s problémy se zpětnou vazbou VoIP po upgradu.

CSCvw21571

2

Webex Meetings

Byl opraven problém s aplikací Cisco Webex Meeting VDI pro podporu klienta VMWare 5.5 a VMWare Agent 7.13.

CSCvv71569

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy rozložení klávesnice v polštině spouštělo zástupce pro schůzka Webex .

CSCvv71390

3

Webex Events (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy se uživatel mohl vždy připojit k události Webex , i když byl vyloučen hostitelem.

CSCvw36345

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy desktopová aplikace Macu neustále havarovala a nebylo možné ji použít.

CSCvw45760

2

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém s tím, že se hlavní okno schůzky Webex poté, co uživatel zastavil sdílení druhé obrazovky plochy.

CSCvw36656

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy při přihlášení uživatele a připojení ze systému Mac účastníci Windows i Mac uvidí uživatele jako Anonymního uživatele.

CSCvw46309

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy při sdílení souboru PDF jako souboru na schůzce Webex byl obsah zkreslený a zobrazuje barevné artefakty v MacOS 11.0.1 Big Sur.

CSCvw50010

3

Školení Webex (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy se uživatel mohl vždy připojit k relaci Webex Training, i když byl vyloučen hostitelem.

CSCvw55861

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy se uživatel znovu připojil ke schůzce poté, co zákazník otevře ankety.

CSCvw53875

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy když byly v čekárně více než dvě osoby a hostitelé přiznali jeden z uživatelů, panel v čekárně zešedl.

CSCvw47249

2

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy se uživatelé Windows 10, kteří spouštějí místnost pro osobní schůzky z aplikace pro stolní počítače, vyskytly chyby JMF.

CSCvw53883

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy aplikace Webex Meetings pro počítače nepoužívá konfiguraci proxy systému nastavit v konfigurace sítě, místo toho se pokouší připojit přímo, když je jako výchozí prohlížeč nastavena Mozilla Firefox.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v části Nástroj pro vyhledávání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvw32232

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy pokud uživatel nemá adresu URL avatara, obrázek avatara se stále zobrazí.

CSCvw37770

2

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy systém Windows odesílá e-mail účastníkům, kteří se připojí ke schůzkám prostřednictvím modulu anket.

CSCvw23893

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém s kvalitou VoIP , která není dobrá a někdy je hlasitá.

CSCvw37815

2

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy Mac odeslal jinému účastníkovi e-maily s informacemi o avataru.

CSCvw34605

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy ostatní účastníci neslyší uživatele připojujícího se ze systému Windows 10. Uživatelské rozhraní ukazuje, že uživatel je ztlumený, ale uživatele sem stále nikdo nemůže. Uživatel také nemůže změnit svůj stav ztlumení.

CSCvw31598

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy levý centralizovaný ovládací panel na Macu 40.9 nezmizí.

CSCvw15832

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy uživatel nemohl občas připojit počítač ke zvuku.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v části Nástroj pro vyhledávání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvw34605

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy ostatní účastníci neslyší uživatele připojujícího se ze systému Windows 10. Uživatelské rozhraní ukazuje, že uživatel nemá ztlumený zvuk, ale uživatele ho nikdo neslyší. Uživatel také nemůže změnit svůj stav ztlumení.

CSCvw27829

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém s klienty operačního systému Windows a Webex Meetings hlásícími nestandardní hodnoty RTT v MQE.

CSCvw37770

2

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy systém Windows odesílá e-mail účastníkům, kteří se připojí ke schůzkám prostřednictvím modulu anket.

CSCvw37815

2

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy Mac odeslal jinému účastníkovi e-maily s informacemi o avataru.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v části Nástroj pro vyhledávání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvv44857

2

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy při otevření ankety většina účastníků nevidí otázky.

CSCvu53534

2

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy bylo v přehrávačích ARF a WRF pro Windows více zranitelností a mohlo by to umožnit útočníkovi spustit v postiženém systému libovolný kód.

CSCvu59610

2

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy bylo v přehrávačích ARF a WRF pro Windows více zranitelností a mohlo by to umožnit útočníkovi spustit v postiženém systému libovolný kód.

CSCvu53451

2

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy bylo v přehrávačích ARF a WRF pro Windows více zranitelností a mohlo by to umožnit útočníkovi spustit v postiženém systému libovolný kód.

CSCvv78850

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy měl zákazník problém s protokoly chatu v prostoru Webex .

CSCvv70179

2

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy došlo k havárii aplikace webexmgr (0001-0008CAB9).

CSCvv68606

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy se uživatel nemohl připojit ke schůzka Webex z počítačové aplikace schůzek, když byla k dispozici nová aktualizace pro počítačovou aplikaci Webex .

CSCvv92121

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy možnost videa zmizela během schůzky Webex .

CSCvv95540

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy někteří účastníci neslyšeli zvuk sdílený během schůzky.

CSCvv86368

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy při Esc Uživatel kliklo v průběhu ankety na klíč, okno ankety je prázdné a nelze vytvořit další anketu.

CSCvv73342

3

Webex Events (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy Proximity nefunguje s Webex Event.

CSCvw14048

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy řešení potíží s metrikami klienta schůzek (Telemetrie) Control Hubu nebylo pro některé uživatele k dispozici.

CSCvw13274

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy schůzka havarovala, když uživatel zrušil výzvu proxy.

CSCvv77380

2

Webex Meetings

Byl opraven problém s havárií verze 40.9.5 WCLDll.dll [0001:00023440].

CSCvv76907

3

Webex Events

Byl opraven problém, kdy okno Události Webex pro hostitele nereagovalo.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v části Nástroj pro vyhledávání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvu44356

2

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy došlo k zranitelnosti aplikace Webex Meeting v oblasti zpřístupnění informací.

CSCvv66149

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy účastník mohl slyšet panelistu mimo zkušební relace.

CSCvv67592

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy uživatelé Maců měli občasný problém s anketami v Webex Meetings.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v části Nástroj pro vyhledávání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvv38581

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy uživatelé při připojování nebo spuštění schůzky Webex automaticky nemuflovali.

CSCvv29100

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy když uživatel Macu sdílí soubor a poté přejde do zkušební relace, účastníkovi uvolní snímky.

CSCvv40125

2

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy v některých prostředích uživatelé nemohli aktualizovat ciscowebexstart.exe protože je obsazený systémem Windows. To způsobilo selhání zahájit schůzku a chybu vyskakovacího okna23.

CSCvv52819

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy uživatel Macu pomocí klienta schůzky může stále používat rozostření virtuálního pozadí, i když je správce webu zakázal.

CSCvv37475

3

Webex Events (Windows)

Byl opraven problém, kdy hostitel schůzky nemohl zobrazit "Názvy společností" na seznamu účastníků v události.

CSCvv39812

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy je možnost kamery zašedlou pro všechny uživatele iOS během schůzky a účastníci se nemohou připojit pomocí své videokamera.

CSCvv42971

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy je v záznamu ARF panel účastníka prázdný.

CSCvu95289

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy se nastavení jazyka pro schůzku nezobrazovalo podle očekávání.

CSCvv54222

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy v případě, že se analyzování TelemetryInfo v HKCU nezdaří, aplikace webexapp bude ve stavu zámku a vždy bude stát asi 15 % času CPU .

CSCvv53391

2

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy došlo k chybě vyskakovacího okna (65028) při připojení ke schůzce pomocí stahování java. Aplikace schůzky několikrát havarovala.

CSCvv62946

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy došlo k záměně formátování protokolu chatu po aktualizaci ze 4. srpna 2020.

CSCvv62945

3

Školení Webex (Windows a Mac)

Byl opraven problém, kdy aplikace Cisco Webex Training odmítne jiným lidem připojit se k schůzce ve skupině po několika hodinách, protože číslo rejstříku schůzky je větší než 256.

CSCvv62948

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy JMF- nemůže poprvé zahájit schůzku nebo se připojit ke schůzce v počítačové aplikaci schůzky.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v části Nástroj pro vyhledávání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvv13853

2

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy se host nemohl připojit ke schůzce Orion ze seznamu schůzek aplikace Webex pro počítače

CSCvv15897

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy klient Webex po zavření a publikování ankety neustále vyvolává chybu vyskakovacího okna.

CSCvu97649

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy dochází k překrytí textu v chatu Webex , když je křestní jméno a příjmení uživatele velké.

CSCvv17638

2

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy došlo k havárii, když uživatel kliknul na ikonu Ne pro duplicitní schůzku z nástroje produktivity.

CSCvv33369

2

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy došlo k havárii během ukončení pohotovostního režimu.

CSCvv15201

2

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy se aplikace Webex Desktop nemohla připojit ke schůzce od roku meetingDaemon.dll chyběl na 40,8 webech.

CSCvv18038

2

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy uživatel nemohl zahájit nebo se připojit k žádné schůzce z aplikace Webex pro WBS40.6.6.

CSCvv28591

3

Webex Meetings

Opraveno a problém, kdy ve zvukovém vysílání nebyl žádný zvuk.

CSCvv21708

3

Webex Events

Byl opraven problém, kdy aplikace Webex Events po opuštění zkušební zkušební relace zamrzne.

CSCvv17017

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy video účastníka nebylo viditelné během sdílení obrazovky při použití externí monitor v systému Mac OS.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvu89763 3 Webex Meetings (Windows) Byl vyřešen problém, kdy se zobrazovali avatary uživatelů, i když pro ně nebylo zapnuto přepínání správce webu.
CSCvu39734 3 Webex Meetings (Mac) Byl vyřešen problém, kdy se v režimu přehrávání klíčových poznámek Apple nezobrazovaly všechny ovládací prvky Webex .
CSCvu84548 3 Webex Trainings (Windows) Byl opraven problém, kdy se uživatel nemohl připojit k školení ve skupinách podle očekávání.
CSCvu88415 3 Webex Meetings (Windows) Byl opraven problém, kdy se zvuk nezrušil podle očekávání, když uživatel k připojení ke schůzce používal funkci Call-Me.
CSCvu95290 2 Webex Meetings Byl vyřešen problém, kdy využití CPU uživatelem bylo vysoké při použití desktopové aplikace Webex .
CSCvu95821 2 Správa webu Webex Byl vyřešen problém, kdy se jazyk zobrazoval v angličtině, a nie v tradiční čínštině, jak se očekávalo, když uživatel kliknul na možnost „Vyhledat aktualizace za účelem upgradu“.
CSCvu92716 3 Webex Events (Windows) Byl vyřešen problém, kdy se uživatel nemohl k události připojit podle očekávání.
CSCvu82000 2 Webex Meetings (Windows) Byl opraven problém, kdy aplikace Webex pro počítače nespustila schůzku podle očekávání.
CSCvu81568 3 Webex Meetings Byl vyřešen problém, kdy schůzku nemohla spustit podle očekávání kvůli infrastruktuře virtuálního počítače (VDI).
CSCvv00887 3 Webex Events Byl vyřešen problém, kdy se uživatelské jméno nového hostitele nezobrazovalo podle očekávání.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v části Nástroj pro vyhledávání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvu81623 3 Webex Events Byl opraven problém, kdy se při pokusu uživatele o připojení k události zobrazila chybová zpráva "Toto ID registrace již bylo použito".
CSCvu84340 3 Webex Events Byl opraven problém, kdy se odpověď na otázku průzkumu zobrazovala v jiném sloupci, než se očekávalo.
CSCvu75957 2 Webex Meetings Byl opraven problém, kdy schůzka skončila před očekávaným očekáváním, když přednášející zastavil sdílení a druhý uživatel pustil okno schůzky na jiný monitor.
CSCvu58667 3 Webex Meetings (Mac) Byl vyřešen problém, kdy se znaky, které uživatel Macu zadal na italské klávesnici, nemohly shodovat s prezentujícím systémem Windows.
CSCvu62516 3 Webex Meetings (Windows) Byl vyřešen problém, kdy se zobrazovalo výchozí uživatelské jméno, když se uživatel poprvé připojil ke schůzce.
CSCvu66677 3 Webex Events (Windows) Byl opraven problém, kdy se účastník připojil k události neztlumený, ačkoli bylo nastaveno Ztlumit při vstupu.
CSCvu82000 2 Webex Meetings (Windows) Byl opraven problém, kdy aplikace Webex pro počítače nespustila schůzku podle očekávání.
CSCvu84981 3 Správa webu Webex Byl vyřešen problém, kdy se schůzka neshrmkávala podle očekávání.
CSCvu71627 3 Webex Meetings Byl vyřešen problém, kdy když uživatel kliknul na tlačítko připojit se, začalo se otáčet a spouštět prohlížeč, a ne schůzku podle očekávání.

CSCvu86749

2

Správa webu Webex

Byl vyřešen problém, kdy se vybraný jazyk pro klienta schůzky nezobrazoval.

CSCvu88619 3 Webex Meetings Byl vyřešen problém, kdy se uživatel systému Linux nemohl ke schůzce připojit podle očekávání.