Adres URL witryny Webex jest zwykle w formacie companyname.webex.com.

1

Kliknij swoje zdjęcie profilowe, a następnie wybierz pozycję Ustawienia > Spotkania.

2

W obszarze Domyślny adres URLwitryny sieci Web wybierz pozycję Edytuj, wybierz witrynę sieci Webex, której chcesz używać do rozpoczynania i planowania spotkań, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj.

1

Kliknij w swoje zdjęcie profilowe, a następnie wybierz Preferencje > Spotkania.

2

W obszarze Domyślny adres URLwitryny sieci Web wybierz pozycję Edytuj, wybierz witrynę sieci Webex, której chcesz używać do rozpoczynania i planowania spotkań, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj.