URL adresa Webex lokacije je obično u formatu imena preduzeća.webex.com.

1

Otvorite postavke sa slike profila.

2

Izaberite sastanke.

3

U okviru Podrazumevana URL adresa Webexlokacije izaberite stavku Uredi ,odaberite Webex lokaciju koju želite da koristite za započinjanje i planiranje sastanaka, a zatim kliknite na dugme Ažuriraj.

4

Kliknite na dugme Sačuvaj.

1

Otvorite postavke sa slike profila.

2

Izaberite sastanke.

3

U okviru Podrazumevana URL adresa Webexlokacije izaberite stavku Uredi ,odaberite Webex lokaciju koju želite da koristite za započinjanje i planiranje sastanaka, a zatim kliknite na dugme Ažuriraj.