Spójrz na listę obszarów, aby zobaczyć, które z nich są pogrubione, mają niebieską kropkę lub ikonę @ w przypadku wiadomości zawierających tylko wzmiankę o Tobie. poinformuje Cię, że masz nowe wiadomości oczekujące. Wystarczy kliknąć jedno z tych obszarów, aby przeczytać wiadomości.

Po przeczytaniu wiadomości nazwa obszaru nie jest już pogrubiona i jesteś na bieżąco w tym obszarze.


 

Możesz zmień rozmiar czcionki , aby nie męczyć oczu.

filtr nieprzeczytanych wiadomości

Przefiltruj listę obszarów, aby zawierała tylko nieprzeczytane obszary. Zobacz Filtrowanie obszarów i treści .

Jeśli jesteś zbyt zajęty, aby odpowiedzieć, ale chcesz zobaczyć czyjąś wiadomość, po prostu zerknij szybko zamiast tego. Inne osoby nie będą wiedziały, że wiadomość została wyświetlona.

Aby dodać więcej osób do rozmowy, zobacz Aplikacja Webex | Rozpocznij rozmowę.

Dodaj szybką odpowiedź do wiadomości za pomocą reakcja emoji . Możesz również: zacytuj czyjąś wiadomość , przekazać wiadomość , oflaguj ważną wiadomość , lub rozpocząć wątek wiadomości .


 

Jeśli wiadomość zawiera łącze, kliknij łącze prawym przyciskiem myszy, aby uzyskać Kopiuj łącze opcja w Menu skrótów .