Titta på din Rumslista för att se vilka som visas i fetstil eller ha en blå punkt bredvid dem. detta talar om för dig att du har nya väntande meddelanden. Välj bara ett av utrymmena för att läsa dina meddelanden.

När du har läst meddelandet visas inte längre utrymmesnamnet i fetstil i utrymmeslistan, vilket innebär att du är uppdaterad i utrymmet.

När ett nytt meddelande visas klickar du bara på ett meddelande för att läsa det. Du får även en avisering om du inte har stängt av aviseringarna i appen eller i telefoninställningarna. Se Tips för att hantera aviseringar för att se till att du inte missar några viktiga meddelanden.

Du kan även filtrera din Rumslista så att den endast innehåller olästa utrymmen. Mer information finns i Filtrera dina utrymmen och ditt innehåll.

Om du är för upptagen att svara men vill se någons meddelande kan du ta en snabb förhandstitt istället. Andra kommer inte att veta att du har sett meddelandet.

Du kan lägga till ett snabbt svar på ett meddelande med en emoji-reaktion. Du kan även citera någonsmeddelande, vidarebefordrameddelandet, flagga ett viktigt meddelande eller starta enmeddelandetråd.


 

Om ett meddelande innehåller en länk kan du högerklicka direkt på länken för att få alternativet Kopiera länk i genvägsmenyn.