Jeśli jesteś moderatorem zespołu, możesz dodać kogoś innego jako moderatora, co również dodaje tę osobę do zespołu.

Przejdź do swoich zespołów i wybierz zespół. Wybierz pozycję Dodaj moderatora zespołu i wprowadź imię i nazwisko osoby.


 

Możesz także kliknąć prawym przyciskiem myszy osobę z listy Moderatorzy zespołu, aby usunąć ją jako moderatora.

Jeśli jesteś moderatorem zespołu, możesz dodać kogoś innego jako moderatora, co również dodaje tę osobę do zespołu.

Przejdź do aplikacji Teams i wybierz drużynę. Wybierz pozycję Dodaj moderatora zespołui wprowadź imię i nazwisko osoby.


 

Aby usunąć kogoś jako moderatora, najedź kursorem na jego imię i nazwisko na liście Członkowie, kliknij więcej i wybierz Usuń jako moderator zespołu .

Jeśli jesteś moderatorem zespołu, możesz również ustawić kogoś innego jako moderatora. Może być jednak konieczne dodanie ich najpierw do zespołu, jeśli nie są jeszcze członkami zespołu.

Stuknij pozycję Wiadomości > Zespołyi wybierz zespół, a następnie stuknij pozycję Członkowie zespołu. Stuknij osobę, a następnie wybierz przypisz jakomoderatora .

Jeśli jesteś moderatorem zespołu, możesz dodać kogoś innego jako moderatora, co również dodaje tę osobę do zespołu.

Przejdź do aplikacji Teams i wybierz drużynę. Wybierz pozycję Dodaj moderatora zespołui wprowadź imię i nazwisko osoby.


 

Aby usunąć kogoś jako moderatora, najedź kursorem na jego imię i nazwisko na liście Członkowie, kliknij więcej i wybierz Usuń jako moderator zespołu .