Urządzenie jest dostarczane ze wstępnie zainstalowanym RoomOS, a aktualizacje są instalowane automatycznie. Urządzenie automatycznie sprawdzi, czy są nowe aktualizacje:

  • Uruchamiając po raz pierwszy.

  • Po zresetowaniu urządzenia.

  • Co 24 godziny.

Domyślnie dziennie aktualizacje są ustawiane na 12.00-00.30 godziny a.m. czasu lokalnego Jeśli ktoś korzysta z urządzenia o zaplanowanej godzinie, aktualizacja odbywa się w chwili, gdy nie jest już używana.

Po wyświetleniu powiadomienia o aktualizacji oprogramowania można:

  • Zainstalować nowe oprogramowanie, wybierając opcję Uaktualnij teraz.

  • 
Przełożyć instalację na później o 6 godzin, wybierając opcję Odłóż.

  • 
Poczekać na automatyczne rozpoczęcie instalacji, które nastąpi przed upływem 1 minuty.

Pobieranie i Instalowanie RoomOS trwa około 5 minut Jeśli połączenie jest wolne, może to potrwać dłużej