Vaš uređaj dolazi sa unapred instaliranim RoomOS-om, a ažuriranja se automatski instaliraju. Vaš uređaj automatski proverava da li ima novih ažuriranja:

  • Prvi put kad ga pokreneš

  • Kada resetujete uređaj

  • Svakih 24 sata

Prema podrazumijevanim postavkama, dnevna ažuriranja postavljena su na 12.00-00.30 po lokalnom vremenu.

Kada je dostupno novo izdanje softvera, može biti potrebno nekoliko dana da ažuriranje dođe do svih uređaja na distribuiran način.

Ako neko koristi uređaj u zakazano vreme, ažuriranje se vrši kada više nije u upotrebi.

Kada se pojavi obaveštenje o ažuriranju softvera, možete:

  • Instalirajte novi softver tako što ćete izabrati Nadogradi odmah.

  • 
Odložite instalaciju za 6 sati tako što ćete izabrati Odloži.

  • 
Sačekajte da se instalacija automatski pokrene u roku od 1 minuta.

Preuzimanje i instalacija RoomOS-a traje oko 5 minuta. Ako imate sporu vezu, ovo može da potraje duže.

Ako je dostupna nova verzija softvera i želite odmah da ažurirate uređaj, idite na naziv uređaja na početnom ekranu i izaberite Podešavanja > O uređaju > Ažuriranja softvera.


Ako ste na stolu Mini ili Board Pro, da biste otvorili meni Podešavanja, prevucite prstom sa desne strane ekrana, a zatim dodirnite Podešavanja uređaja. Zatim idite na i izaberite Ažuriranja softvera.