Niektóre połączenia w Webex mają te funkcje też.

Zawartość można udostępniać po podłączeniu do pomieszczenia lub urządzenia biurkowego.

1

Podczas spotkania wybierz opcję Udostępnij.

2

Podczas udostępniania zawartości wideo lub audio należy sprawdzić następujące opcje:

 • Menu rozwijane Optymalizacji:

  • Automatyczna optymalizacja— wybiera najlepszą optymalizację dla typu zawartości.

  • Optymalizuj pod kątem tekstu i obrazów— wyświetla tekst i obrazy w udostępnionej zawartości w najwyższej możliwej rozdzielczości i czystości.

  • Optymalizacja pod kątem ruchu i wideo— wideo odtwarza się znacznie płynniej, ponieważ niektóre rozdzielczości są poświęcane na rzecz większej liczby klatek na sekundę, aby zmniejszyć opóźnienia i zwiększyć płynność udostępnionego filmu, animacji lub zawartości dynamicznej.


    
   Ta opcja może nie poprawić liczby klatek na sekundę podczas spotkań z ponad 25 uczestnikami.
 • Udostępnianie dźwięku z komputera— umożliwia innym osobom słyszenie dźwięku z komputera oprócz dźwięku mikrofonu.

3

Wybierz ekran lub aplikację, którą chcesz udostępnić. Jeśli nie widzisz aplikacji, którą chcesz udostępnić, przewiń, aby wyświetlić wszystkie otwarte aplikacje.


 
Nazwę aplikacji zobaczysz tylko wtedy, gdy aplikacja jest zminimalizowana, gdy aplikacja korzysta ze sprzętu do wyświetlania grafiki lub gdy jest to aplikacja uniwersalna platforma systemu Windows.

U góry ekranu zobaczysz podgląd tego, co udostępniasz. Sprawdź, czy udostępniasz tylko to, co chcesz i aby wszyscy na spotkaniu mogli je zobaczyć.

Aby wyświetlić podgląd po jego zniknięciu, przejdź do karty na pasku sterowania u góry ekranu i kliknij strzałkę w dół.


 
Webex pomija powiadomienia o przychodzących wiadomościach lub połączeniach podczas udostępniania ekranu lub aplikacji podczas spotkania.
4

Podczas udostępniania możesz wybrać następujące elementy:

 • Udostępnij ekran, aby przełączyć się na inny ekran lub aplikację bez konieczności wcześniejszego zatrzymywania udostępniania.
 • Dodawanie adnotacji w celu oznaczenia udostępnionego ekranu podczas połączenia lub spotkania.
 • Wstrzymaj Wstrzymaj, aby wstrzymać udostępnianie ekranu lub aplikacji.
 • WznowićWznów udostępnianie ekranu lub aplikacji.
 • Zatrzymaj się, aby zatrzymać udostępnianie.

Dzięki obsłudze systemu macOS Catalina, aby użytkownicy mieli pełny dostęp do wszystkich funkcji Spotkań Webex, aby użytkownicy mieli dostęp do wszystkich funkcji webex meetings. Dowiedz się, jak sprawdzić swoje uprawnienia tutaj.


Niektóre połączenia w Webex mają te funkcje też.

1

Podczas spotkania wybierz opcję Udostępnij.

2

Podczas udostępniania zawartości wideo lub audio należy sprawdzić następujące opcje:

 • Menu rozwijane Optymalizacji:

  • Automatyczna optymalizacja— wybiera najlepszą optymalizację dla typu zawartości.

  • Optymalizuj pod kątem tekstu i obrazów— wyświetla tekst i obrazy w udostępnionej zawartości w najwyższej możliwej rozdzielczości i czystości.

  • Optymalizacja pod kątem ruchu i wideo— wideo odtwarza się znacznie płynniej, ponieważ niektóre rozdzielczości są poświęcane na rzecz większej liczby klatek na sekundę, aby zmniejszyć opóźnienia i zwiększyć płynność udostępnionego filmu, animacji lub zawartości dynamicznej.


    
   Ta opcja może nie poprawić liczby klatek na sekundę podczas spotkań z ponad 25 uczestnikami.
 • Udostępnianie dźwięku z komputera— umożliwia innym osobom słyszenie dźwięku z komputera oprócz dźwięku mikrofonu.

  Webex potrzebuje rozszerzenia do udostępniania dźwięku z komputera. Jeśli nie masz rozszerzenia, webex pobierze je po kliknięciu przycisku Udostępnij dźwięk komputera. Aby zainstalować rozszerzenie i udostępnić dźwięk, na komputerze musi być zainstalowane uprawnienie administratora.

3

Wybierz ekran lub aplikację, którą chcesz udostępnić. Jeśli nie widzisz aplikacji, którą chcesz udostępnić, przewiń, aby wyświetlić wszystkie otwarte aplikacje.


 
Nazwę aplikacji zobaczysz tylko wtedy, gdy aplikacja jest zminimalizowana, gdy aplikacja korzysta ze sprzętu do wyświetlania grafiki lub gdy jest to aplikacja uniwersalna platforma systemu Windows.

Zobaczysz wskaźniki informujące o udostępnianiu.

U góry ekranu zobaczysz podgląd tego, co udostępniasz. Możesz sprawdzić, czy udostępniasz tylko to, co chcesz i czy wszyscy na spotkaniu mogą je zobaczyć.

Aby wyświetlić podgląd po jego zniknięciu, przejdź do karty na pasku sterowania u góry ekranu i kliknij strzałkę w dół.


 
Webex pomija powiadomienia o przychodzących wiadomościach lub połączeniach podczas udostępniania ekranu lub aplikacji podczas spotkania.
4

Podczas udostępniania możesz wybrać następujące elementy:

 • Udostępnij ekran, aby przełączyć się na inny ekran lub aplikację bez konieczności wcześniejszego zatrzymywania udostępniania.
 • Dodawanie adnotacji w celu oznaczenia udostępnionego ekranu podczas połączenia lub spotkania.
 • Wstrzymaj Wstrzymaj, aby wstrzymać udostępnianie ekranu lub aplikacji.
 • WznowićWznów udostępnianie ekranu lub aplikacji.
 • Zatrzymaj się, aby zatrzymać udostępnianie.

Możesz udostępnić swój ekran podczas spotkania na webex na iPhone i iPad przy użyciu systemu iOS 11.1 lub nowszego.

1

Podczas spotkania naciśnij pozycję Więcej > Udostępnij zawartość.

2

Wybierz opcję optymalizacji:

 • Optymalizuj pod kątem obrazów— wyświetla tekst i obrazy w udostępnionej zawartości w najwyższej możliwej rozdzielczości i czystości.
 • Optymalizacja pod kątem wideo— wideo odtwarza się znacznie płynniej, ponieważ niektóre rozdzielczości są poświęcane na rzecz większej liczby klatek na sekundę, aby zmniejszyć opóźnienia i zwiększyć płynność udostępnionego filmu, animacji lub zawartości dynamicznej.
3

Wybierz pozycję Webex i naciśnij pozycję Rozpocznij emisję, aby rozpocząć udostępnianie.

4

Naciśnij dowolne miejsce na ekranie, aby wyjść z menu emisji i rozpocząć nawigację screenshare.

5

Po zakończeniu naciśnij pozycję Zatrzymaj udostępnianie na spotkaniu, aby zatrzymać udostępnianie.

Jeśli używasz Androida 5.0 lub nowszego, możesz również udostępnić swój ekran podczas spotkania w webex na Androida.

1

Podczas spotkania naciśnij pozycję Więcej > Udostępnij zawartość.

2

Wybierz opcję optymalizacji:

 • Optymalizuj pod kątem obrazu— wyświetla tekst i obrazy w udostępnionej zawartości w najwyższej możliwej rozdzielczości i czystości.
 • Optymalizacja pod kątem wideo— wideo odtwarza się znacznie płynniej, ponieważ niektóre rozdzielczości są poświęcane na rzecz większej liczby klatek na sekundę, aby zmniejszyć opóźnienia i zwiększyć płynność udostępnionego filmu, animacji lub zawartości dynamicznej.
3

Naciśnij pozycję Rozpocznij teraz, aby zaakceptować uprawnienia do nagrywania i przygotować udostępnianie ekranu.

4

Po zakończeniu naciśnij pozycję ZATRZYMAJ UDOSTĘPNIANIE, aby zakończyć.

Podczas spotkania możesz udostępnić wszystko na ekranie. Po rozpoczęciu udostępniania u góry ekranu zobaczysz wskaźniki informujące o udostępnianiu.

Podczas spotkania wybierz pozycję Udostępnij ekran, a następnie wybierz ekran, który chcesz udostępnić. Kliknij ponownie pozycję Udostępnij ekran, aby zatrzymać.