Ta funkcja umożliwia gospodarzowi i współgospodarzowi spotkania Webex:

  • Wyciszenie wszystkich uczestników: wszyscy uczestnicy są wyciszeni z wyjątkiem gospodarza i obecnie udostępnianego przez niego uczestnika.

  • Wyłączenie wyciszenia wszystkich uczestników: Wszyscy uczestnicy mogą wyłączyć wyciszenie.

Po wybraniu ikony "..." są dostępne dwa przełączniki:
  • Wyciszanie uczestników podczas dołączania: możesz określić, czy uczestnicy, którzy nawiążą połączenie ze spotkaniem, są wyciszani lub nie.

  • Umożliwia zezwolenie uczestnikom na wyłączenie wyciszenia. Możesz zezwalać lub zabraniać użytkownikom wyciszenie.

Prośba o wyłączenie wyciszenia przez użytkowników

Gdy uczestnik jest wyciszony, gospodarz i współgospodarz mogą żądać od niego wyłączenia wyciszenia bezpośrednio z listy uczestników. Dotknij nazwy uczestnika i wybierz opcję Poproś o wyłączenie wyciszenia. Uczestnik otrzymuje powiadomienie z prośbą o wyłączenie wyciszenia.

Ograniczenia

W spotkaniach Webex lub osobistych pokojach spotkań tylko gospodarz i współgospodarz mogą wyciszać wszystkich uczestników. Dostępne są wszystkie wymienione powyżej funkcje.

W WebEx miejsca na spotkaniach wszyscy mogą wyciszyć wszystkich uczestników Jednak pozostałe elementy wymienione powyżej (Wyłącz wyciszenie wszystkich, wyciszenie przy wejściu, prośby o wyłączenie funkcji wyciszenia i pozwól uczestnikom na wyciszenie) są niedostępne.

Uczestnicy dołączający z platform, urządzeń lub wersji aplikacji Webex Meeting, które nie obsługują opcji Zezwalaj/uniemożliwiaj uczestnikom na wyłączenie wyciszenia , nadal mogą wyłączyć wyciszenie. Na przykład uczestnik dołączający z urządzenia z systemem Android jest postrzegany jako wyciszony, ale może wyłączyć wyciszenie.

Wyciszenie wszystkich nie powoduje wyciszenia aktualnie udostępniającego uczestnika .

1

W trakcie połączenia lub spotkania dotknij listy uczestników.2

Dotknij opcji Wycisz wszystkich. Wszyscy uczestnicy są teraz wyciszeni, z wyjątkiem uczestnika, który aktualnie udostępnia. Domyślnie przełącznik Wycisz uczestników podczas dołączania jest włączony: uczestnicy dołączający do spotkania są wyciszeni.

  • Po wyłączeniu przełącznika Zezwalaj uczestnikom na anulowanie wyciszenia, uczestnicy są wyciszeni i nie mogą sami wyłączyć wyciszenia.

  • Po włączeniu przełącznika Zezwalaj uczestnikom na anulowanie wyciszenia uczestnicy są wyciszeni, ale mogą sami wyłączyć wyciszenie.
 

Po dotknięciu Anuluj wyciszenie wszystkich, Wycisz uczestników podczas dołączania wyłącza się, a Zezwalaj uczestnikom na anulowanie wyciszenia włącza się. Uczestnicy przychodzący na spotkanie nie są wyciszeni, a uczestnicy spotkania mogą teraz sami wyłączyć wyciszenie.1

W trakcie połączenia lub spotkania dotknij listy uczestników.2

Dotknij opcji Wycisz wszystkich. Wszyscy uczestnicy są teraz wyciszeni, z wyjątkiem uczestnika, który aktualnie udostępnia. Domyślnie przełącznik Wycisz uczestników podczas dołączania jest włączony: uczestnicy dołączający do spotkania są wyciszeni.

  • Po wyłączeniu przełącznika Zezwalaj uczestnikom na anulowanie wyciszenia, uczestnicy są wyciszeni i nie mogą sami wyłączyć wyciszenia.

  • Po włączeniu przełącznika Zezwalaj uczestnikom na anulowanie wyciszenia uczestnicy są wyciszeni, ale mogą sami wyłączyć wyciszenie.
 

Po dotknięciu Anuluj wyciszenie wszystkich, Wycisz uczestników podczas dołączania wyłącza się, a Zezwalaj uczestnikom na anulowanie wyciszenia włącza się. Uczestnicy przychodzący na spotkanie nie są wyciszeni, a uczestnicy spotkania mogą teraz sami wyłączyć wyciszenie.1

W trakcie połączenia lub spotkania przejdź do listy uczestników.2

Wybierz opcję Wycisz wszystkich. Wszyscy uczestnicy są teraz wyciszeni, z wyjątkiem uczestnika, który aktualnie udostępnia. Domyślnie przełącznik Wycisz uczestników podczas dołączania jest włączony: uczestnicy dołączający do spotkania są wyciszeni.

  • Po wyłączeniu przełącznika Zezwalaj uczestnikom na anulowanie wyciszenia, uczestnicy są wyciszeni i nie mogą sami wyłączyć wyciszenia.

  • Po włączeniu przełącznika Zezwalaj uczestnikom na anulowanie wyciszenia uczestnicy są wyciszeni, ale mogą sami wyłączyć wyciszenie.
 

Po wybraniu Anuluj wyciszenie wszystkich, Wycisz uczestników podczas dołączania wyłącza się, a Zezwalaj uczestnikom na anulowanie wyciszenia włącza się. Uczestnicy przychodzący na spotkanie nie są wyciszeni, a uczestnicy spotkania mogą teraz sami wyłączyć wyciszenie.