Met deze functie kan de host en co-host van een Webex-vergadering:

  • Alle deelnemers dempen: alle deelnemers zijn gedempt, met uitzondering van de gespreksleider en de deelnemer die momenteel deelt.

  • Alle deelnemers uitschakelen: alle deelnemers kunnen het dempen ongedaan maken .

Er zijn twee wisseltoetsen beschikbaar bij het selecteren van het pictogram ...:
  • Deelnemers dempen voor invoer: u kunt kiezen of deelnemers die deelnemen aan de vergadering gedempt zijn of niet.

  • Toestaan dat deelnemers zichzelf dempen: u kunt de demping van de deelnemers toestaan of voor komen.

Vraag deelnemers om de demping op te heffen

Wanneer een deelnemer is gedempt, kan de host en de co-host deze verzoeken rechtstreeks uit de deelnemerslijst om het dempen op te heffen. Tik op de naam van de deelnemer en selecteer Dempen opheffen verzoeken. De deelneer krijgt een melding met het verzoek om de demping op te heffen.

Beperkingen

In Webex-vergaderingen of vergaderingen in persoonlijke ruimten kan alleen de host alle deelnemers dempen. Alle hierboven genoemde functies zijn beschikbaar.

In Webex-ruimtevergaderingen kan iedereen de andere deelnemers dempen. De andere functies die hierboven worden beschreven (alles dempen, dempen bij binnenkomst, deelnemers vragen dempen op te heffen en deelnemers toestaan zichzelf te dempen) zijn niet beschikbaar.

Deelnemers die deelnemen via platforms, apparaten of Webex Meeting-apps die de optie toestaan/voorkomen dat deelnemers zichzelf kunnen dempen, kunnen zich nog steeds dempen. Een deel nemer die deelneemt via een Android-apparaat is bijvoorbeeld gedempt, maar kan de demping opheffen.

Met alles dempen wordt een deelnemer die momenteel deelt, niet gedempt .

1

Tik in een gesprek of een vergadering op de deelnemerslijst.2

Tik op Alles dempen. Alle deelnemers zijn nu gedempt met uitzondering van de deelnemer die momenteel deelt. Standaard staat de schakelaar voor Deelnemers dempen bij binnenkomst op Aan: deelnemers die de vergadering binnenkomen worden gedempt.

  • Wanneer u de schakelaar Deelnemers toestaan het dempen zelf op te heffen op Uit zet, worden de deelnemers gedempt en kunnen ze het dempen zelf niet opheffen.

  • Wanneer u de schakelaar Deelnemers toestaan het dempen zelf op te heffen op Aan zet, worden de deelnemers gedempt, maar kunnen ze het dempen zelf wel opheffen.
 

Als u tikt op Alles dempen opheffen, wordt Deelnemers dempen bij binnenkomst uitgeschakeld en Deelnemers toestaan het dempen zelf op te heffen ingeschakeld. De deelnemers die de vergadering binnenkomen worden niet gedempt en de deelnemers in de vergadering kunnen het dempen zelf opheffen.1

Tik in een gesprek of een vergadering op de deelnemerslijst.2

Tik op Alles dempen. Alle deelnemers zijn nu gedempt met uitzondering van de deelnemer die momenteel deelt. Standaard staat de schakelaar voor Deelnemers dempen bij binnenkomst op Aan: deelnemers die de vergadering binnenkomen worden gedempt.

  • Wanneer u de schakelaar Deelnemers toestaan het dempen zelf op te heffen op Uit zet, worden de deelnemers gedempt en kunnen ze het dempen zelf niet opheffen.

  • Wanneer u de schakelaar Deelnemers toestaan het dempen zelf op te heffen op Aan zet, worden de deelnemers gedempt, maar kunnen ze het dempen zelf wel opheffen.
 

Als u tikt op Alles dempen opheffen, wordt Deelnemers dempen bij binnenkomst uitgeschakeld en Deelnemers toestaan het dempen zelf op te heffen ingeschakeld. De deelnemers die de vergadering binnenkomen worden niet gedempt en de deelnemers in de vergadering kunnen het dempen zelf opheffen.1

In een gesprek of een vergadering gaat u naar de deelnemerslijst.2

Selecteer Alles dempen. Alle deelnemers zijn nu gedempt met uitzondering van de deelnemer die momenteel deelt. Standaard staat de schakelaar voor Deelnemers dempen bij binnenkomst op Aan: deelnemers die de vergadering binnenkomen worden gedempt.

  • Wanneer u de schakelaar Deelnemers toestaan het dempen zelf op te heffen op Uit zet, worden de deelnemers gedempt en kunnen ze het dempen zelf niet opheffen.

  • Wanneer u de schakelaar Deelnemers toestaan het dempen zelf op te heffen op Aan zet, worden de deelnemers gedempt, maar kunnen ze het dempen zelf wel opheffen.
 

Als u Alles dempen opheffen selecteert, wordt Deelnemers dempen bij binnenkomst uitgeschakeld en Deelnemers toestaan het dempen zelf op te heffen ingeschakeld. De deelnemers die de vergadering binnenkomen worden niet gedempt en de deelnemers in de vergadering kunnen het dempen zelf opheffen.